VIDEN OM - skoler der gerne vil kontaktes

Skolelederforeningen har oprettet en ny database ’VIDEN OM’, hvor skoler og skoleledere med særlig viden og indsigt, som de er villige til at stille til rådighed for medierne, kan oprette sig.

Målet er at lette kontakten mellem skoleledere, der er ‘hverdagens eksperter’ på særlige områder, og de journalister, der på de store og mindre og lokale medier skriver om skoleområdet, skoleledelse, reform mv.

Hvorfor?

Skoler og medier – begge har interesse i hinandens verdener, men med en forskel i kultur og vilkår. Med dette projekt søger Skolelederforeningen at bygge bro.

Der er skal være BEDRE overensstemmelse mellem de historier, der bringes i medierne om skoler og reform, og hvordan virkeligheden opleves på skolerne.

Journalister bør i højere grad gå til primærkilden: Hvordan arbejder man på skolerne, repræsenteret ved skolelederen, der har ansvar og indsigt – fremfor alene at basere artikler/nyheder på forskere, politikere o.a. fjernt fra skolens praksis.

Hvordan?

Har du/I gang i et spændende arbejde, som I gerne vil dele med omverdenen, så opret straks skolen i ’VIDEN OM'. 

  • Alle skoler/skoleledere kan oprette sig på databasen i 5 geografiske regioner og 11 forskellige emneområder – plus mulighed for selv at definere ’andet’
  • Det er skolerne selv, der opretter sig på 'VIDEN OM' og stiller deres ekspertise til rådighed, mens foreningen vil sikre formidling til relevante journalister/medier

 SÅ GÅ IND her og opret skolen, password er: presse