Vindere af iPads fundet

Tillykke til Egon Sørensen, Kristinebjergskolen ,og Marianne Helsted Petersen, Skolen ved Skoven, som begge har vundet en iPad i Skolelederforeningens lodtrækning. 

I forbindelse med lanceringen af Skolelederforeningens nye medlemssystem MIN SIDE, satte vi en konkurrence i gang, hvor vi satte to iPads på højkant blandt de medlemmer af foreningen, som opdaterede deres medlemsoplysninger inden 1. juli 2016. De to vindere er nu fundet via lodtrækning.

1.462 medlemmer har per dags dato besøgt MIN SIDE. Vi takker for den store interesse og de mange besøg i medlemssystemet, hvor det er muligt for Skolelederforeningens medlemmer at ændre oplysninger om e-mail, nyt job, adresseændring med mere.

Har du ikke allerede opdateret dine medlemsoplysninger via MIN SIDE, så skynd dig derind. Det er vigtigt for os at have dine korrekte oplysninger, så vi kan kontakte dig via e-mail, målrette information til dig og  udarbejde korrekt statistik om foreningens medlemmer.

Gå på MIN SIDE her

De to iPad-vindere har fået direkte besked.