Information til skoleledelsen vedrørende coronavirus / covid-19

Vi opdaterer løbende denne side med information og vejledning, som kan være nyttig for skoleledelsen i forbindelse med coronavirus/covid-19. Nederst på siden findes en linksamling til brug for at søge yderligere information.

BRUG FOR YDERLIGERE VIDEN? NEDERST PÅ DENNE SIDE FINDES EN LINKSAMLING.

------

Opdateret 31. marts 2020 kl. 17.10

Corona: Gradvis genåbning af skoler og andre institutioner

På et pressemøde i går lukkede Mette Frederiksen op for, at samfundet muligvis kan starte op igen. For skolerne kan der blive tale om en gradvis, kontrolleret proces med fx delt åbning mellem klasser og årgange, for at mindske antallet af elever og personale.

Læs mere

------

Opdateret 30. marts 2020 kl. 14.55

Nyt fra Lærerstandens Brandforsikring

Havde du en planlagt ferie i vente, og har du spørgsmål om afbestilling? LB har på deres hjemmeside samlet spørgsmål og svar om ændrede rejseplaner i forbindelse med covid-19-situationen.
LB skriver endvidere, at at deres ulykkesforsikring dækker alle, der arbejder eller er frivillige i forbindelse med nødberedskabet under Corona-epidemien uden ekstra omkostninger.

Læs mere

------

Opdateret 27. marts 2020 kl. 15.10

Covid-19: Aftale om afvikling af ferie

Der er nu indgået aftaler på alle offentlige områder om afvikling af frihed i forbindelse med hjemsendelse pga. covid-19 situationen. Det er Skolelederforeningens vurdering, at skoleområdet ikke påvirkes i nævneværdig grad af den indgåede aftale.

Læs mere

------

Opdateret 27. marts 2020 kl. 15.00

Udsatte børn og unge: Giv plads til ledelse og sund fornuft

”Vi skal bruge vores kræfter på at handle og hjælpe de børn, der har brug for det – ikke på bureaukrati og rigid registrering," siger Dorte Andreas, næstformand i Skolelederforeningen.

Når skolerne er lukket i en længere periode, som det er tilfældet nu, er der brug for at have et særligt øje på gruppen af socialt udsatte børn og unge. Det er alle enige om. Indsatsen skal blot ikke drukne i overstyring og tidsrøvende administration.

”Vi har masser af gode eksempler på kommuner og skoler, der gør alt for at sikre, at alle elever klarer sig så godt igennem som muligt. Fx at ledere, lærere og pædagoger tager kontakt til udsatte børn og deres familier telefonisk eller ved at køre ud til familierne. Derfor vil jeg gerne advare mod, at vores indsats ikke drukner i nyt bureaukrati og administration."

Læs mere

------

Opdateret 26. marts 2020 kl. 11.30

Corona-krisen og lærernes pension

Lærernes Pension er godt rustet til at stå igennem Corona-krisen, skriver lppension.dk

På lppension.dk siger investeringsdirektør i Lærernes Pension Morten Malle:

”Der er ingen tvivl, at vi er i en alvorlig situation, og derfor følger vi udviklingen meget tæt. Men i vores investeringsstrategi tager vi altid højde for, at sådanne ekstreme situationer kan opstå, og derfor er situationen ikke kritisk for vores medlemmers pensioner. Vi har opbygget buffere, som vi kan trække på, når afkastet er negativt". 

Læs mere på lppension.dk

------

Opdateret 25. marts 2020 kl. 15.40

Åbner for renovering af skoler og andre institutioner

Et forslag fra Venstre, om - på baggrund af coronakrisen - at åbne for de kommunale pengekasser til bl.a. at modernisere og renovere landets folkeskoler, bakkes op af regeringen og bredt i folketinget.

Læs mere

------

Opdateret 25. marts 2020 kl. 15

Videohilsen fra Claus Hjortdal

Landets skoler, forældre og elever kigger nu ind i en hverdag med en forlænget periode, hvor skolerne er lukket ned.

Claus Hjortdal sender en hilsen til skolerne – og giver sit bud på, hvordan vi skaber tryghed og begejstring lige nu, hvor skoledagen er helt forandret for en tid.

I videoen opfordrer Claus Hjortdal til at være ekstra opmærksom på kommunikation til medarbejdere, forældre og elever – samt til at opsamle og dele de erfaringer, som dukker op:

------

Opdateret 24. marts 2020 kl. 12.20

Claus Hjortdal om den forlængede skolenedlukning

Skoleledernes formand Claus Hjortdal kommenterer til TV Midtvest på, at skoleledere, lærere, forældre og elever kigger ind i forlænget periode, hvor hverdagen er vendt på hovedet.
KLIK PÅ BILLEDET OVENFOR for at se videoen

------

Opdateret 23. marts 2020 kl. 16.30

Skoler skal fortsat være lukkede frem til 13. april

Statsminister Mette Frederiksen har for kort tid siden på et pressemøde annonceret, at regeringen har besluttet af forlænge alle de igangværende restriktioner og tiltag til og med den 13. april - 2. påskedag.

Ikke overraskende forlænger regeringen med statsminister Mette Frederiksen i spidsen sine tiltag for at hindre spredningen af coronavirus frem til efter påske, herunder nedlukning af skoler og dagtilbud.

Læs mere

------

Opdateret 23. marts 2020 kl. 13.35

Covid-19: Fælleserklæring skal sikre fleksibilitet

KL og de faglige organisationer på det kommunale område har indgået en aftale, der sikrer fleksibilitet i denne ekstraordinære tid med coronavirus.

Den ekstraordinære situation udløst af coronavirus kræver stor gensidig fleksibilitet, hurtighed og vilje til at finde smidige løsninger – centralt og lokalt.

KL og Forhandlingsfællesskabet har på den baggrund udarbejdet en fælleserklæring, som LC også har tiltrådt.

Læs mere her

------

Opdateret 23. marts 2020 kl. 11.30

Spørgsmål og svar om skolelukning m.m. i forbindelse med covid19

Tak for alle de mange gode spørgsmål til dr.dk's brugere!

* Bliver afgangsprøverne afholdt i år?
* Når nu internettet er så hårdt belastet, hvordan kan vi så sikre lærernes direkte involvering i elevernes undervisning?
* Hvorfor er der ikke en hotline til alle de børn, som har angst eller bare trænger til at snakke med en psykolog?

Spørgsmålene var mange, da næstformand Dorte Andreas og Rasmus Edelberg, landsformand Skole og Forældre, fredag eftermiddag deltog i en chat på dr.dk og svarede på spørgsmål om skolelukning og covid19.

Læs alle spørgsmål og svar her

------

Opdateret 20. marts 2020 kl. 15.10

Vi svarer på spørgsmål i dag kl. 17-18 på DR 'Tæt på'

Hvad sker der med eksamen, skoleafslutning, lejrskoler osv. i denne tid med skolelukning og covid-19?

Spørgsmålene er mange.

Derfor er næstformand Dorte Andreas klar ved tastaturet i dag fra kl. 17-18 for at svare på spørgsmål sammen med formand for Skole og Forældre Rasmus Edelberg.

Chatten foregår på DR’s ’Tæt på’, som du finder her

Her kan DR’s brugere skrive ind for at få svar på spørgsmål om den helt ekstraordinære situation i landets skoler.

------

Opdateret 20. marts 2020 kl. 12:10

Ny lov og bekendtgørelse om nødundervisning

Folketinget har vedtaget en ny lov på skoleområdet, som gør det muligt at tage de nødvendige foranstaltninger på Børne- og Undervisningsministeriets område som følge af covid-19.

Med lovforslaget følger en ny bekendtgørelse om nødundervisning.

Folketinget har hastebehandlet og vedtaget den ney lov om midlertidige foranstaltninger på børne- og undervisningsområdet, som skal forebygge og afhjælpe den situation, som COVID-19 forårsager.

Læs mere på www.uvm.dk, hvor både lov og bekendtgørelse kan læses.

------

Opdateret 19. marts 2020 kl. 15:05

Nyhedsbrev:
Skolelukning og covid-19 / Claus Hjortdal i hilsen: "I gør et fantastisk arbejde" / Vi har samlet nyttig information for skoleledelsen

Læs vores nyhedsbrev med information om skolelukning og covid-19

------

Opdateret 18. marts 2020 kl. 14:15

Covid-19: Få hjemmearbejdet til at fungere

Mange ledere og næsten alle medarbejdere på folkeskolerne arbejder for tiden hjemmefra på grund af den ekstraordinære situation. Vi har samlet en række gode råd til dem, der arbejder hjemme, særligt målrettet børnefamilier.
Læs mere her

------

Opdateret 18. marts 2020 kl. 13:20

CORONA: Status for brug af nødpasning i folkeskoler

KL oplyser, at det på skoleområdet er under 1 % af eleverne fra 0.-3. klasse, der er i nødpasning. Generelt oplever kommunerne, at færre børn var mødt op til nødpasning, end der var blevet tilmeldt.

Ifølge KL oplever kommunerne over hele linjen, at der er god kommunikation mellem forældre og institutioner, så alle skulle være orienteret om mulighederne for at få sine børn passet.

Skoleledelsen må være opmærksom på, at regeringen i går strammede op på, at forsamlinger på over 10 personer skal undgås, så det kan blive nødvendigt at dele passede børn i mindre grupper.

------

Opdateret 18. marts 2020 kl. 12:00

Covid-19, nødpasning, nødundervisning mv.: Del jeres indtryk og erfaringer!

Vil du som skoleleder være med til at dele dine erfaringer i denne helt usædvanlige situation?
Så hører vi meget gerne fra dig - så dine erfaringer kan være til glæde for andre skoleledelser.
Send os meget gerne dine indtryk, erfaringer eller gode tips om, hvordan du som leder tackler Covid-19 situationen.
Læs mere

------

Opdateret 18. marts 2020 kl. 11:30

Videohilsen fra Claus Hjortdal:
Kære skoleledere, I gør et fantastisk arbejde

"I handler både kreativt, konstruktivt og pragmatisk. I gør et fantastisk arbejde."
Claus Hjortdal, Skolelederforeningens formand, sender en stor hilsen til landets skoleledelser, skoler og alle skolens ansatte.

Læs mere

------

Opdateret 15. marts 2020 kl. 16:

Inspiration til fjern/hjem-undervisning

En række udgivere af undervisningsmaterialer har i denne særlige situation åbnet for gratis brug af deres digitale læremidler. Også læringsplatforme er klar med aktuel information og support.
Læs mere her

------

Opdateret 15. marts 2020 kl. 15.10:

COVID-19: Regler på vej til skoler og institutioner

Senere denne uge forventes det, at reglerne om nedlukning af skoler og institutioner blive udstedt.

Der er tale om midlertidige regler, som vil blive ophævet, når der igen kan gennemføres undervisning som normalt på Børne- og Undervisningsministeriets område.

Der er en del, som skoleledere skal være opmærksomme på at leve op til, sørge for og sikre.
På denne side på uvm.dk kan du læse nærmere. Siden opdateres løbende.

------

Opdateret 13. marts 2020 kl. 16:20:

Børne- og undervisningsministeriet har på deres hjemmeside samlet information om coronavirus/covid-19 på www.uvm.dk/corona.
Siden henvender sig til uddannelsesinstitutioner, og den opdateres løbende med aktuelle spørgsmål og svar om situationen. Her kan man holde sig opdateret i takt med, at situationen udvikler sig.
I Skolelederforeningen har vi her samlet de mest relevante spørgsmål og svar for skoleledelsen fra ministeriets hjemmeside.
Læs mere her

------

Opdateret 13. marts 2020 kl. 11.00:

Gode råd til skolen om undervisning hjemmefra i forbindelse med COVID-19

Selvom skolerne er lukket i to uger, er det målet, at eleverne skal have så meget undervisning som muligt.
Emu.dk har samlet en række råd til lærere og ledere på landets skoler.
Her findes blandt andet et afsnit om skoleledelsens rolle i forbindelse med undervisning hjemmefra.
En lang række digitale forlag og virksomheder har tilbudt at stille deres produkter gratis til rådighed for skolerne - du finder en liste, som løbende opdateres, på siden.
Find det hele her

-------

Opdateret 12. marts 2020 kl. 13.45:

Claus Hjortdal til forældre:
Vent med at gå på AULA

”Jeg vil opfordre landets forældre til at vente nogle timer endnu, før de går på AULA for at få nærmere information om deres børn skolegang.” 

Via flere medier opfordrer Claus Hjortdal, formand for Skolelederforeningen, i dag forældre til at lade være med at gå på AULA lige nu. Opfordringen kommer, fordi skolelederne lige nu har brug for at organisere sig – og derfor har brug for at systemet fungerer. Ud over skole-hjem-information bliver AULA også benyttet af skolens ledelse og personale til at planlægge den særlige indsats de næste uger. Det arbejde er i fuld gang på landets skoler, hvor der arbejdes på højtryk på planlægning og organisering.
Læs hele artiklen: Claus Hjortdal til forældre: Vent med at gå på AULA

-------

Opdateret 11. marts 2020 kl. 21.50: 

CORONA: Alle skoler og daginstitutioner lukker fra mandag og 14 dage frem...

På et pressemøde kl. 20:30 onsdag aften har statsministeren meddelt, at alle skoler og daginstitutioner lukkes fra på mandag og foreløbigt 14 dage frem som følge af, at coronavirus/covid-19 spreder sig ekstremt hurtigt, og at det er nødvendt at hindre/forsinke smittespredningen.
Læs mere

------

11. marts 2020 - eftermiddag:

Vi kan nu konstatere, at flere folkeskoler er lukket midlertidigt på grund af coronavirus/covid-19. Samtidig har flere skoler nu sendt elever og ansatte i karantæne.

Skolelederforeningen er i dialog med Børne- og Undervisningsministeriet og KL samt andre af skolens parter om udviklingen. Desuden indsamler og opdaterer vi her på siden løbende information og vejledninger, som kan være nyttige for skoleledelsen. 

Først og fremmest opfordrer vi skolerne til at være i tæt dialog med kommunerne om det lokale beredskab samt at holde sig nøje orienteret om sundhedsmyndighedernes anvisninger m.m.

Claus Hjortdal, formanden for Skolelederforeningen, siger:

”Det er vigtigt at få afklaret retningslinjer for håndtering af sygdom og fravær blandt både personale og elever, nødundervisning, kommunikationen med forældre, muligheder for at erstatte analog undervisning med digital m.m. Og naturligvis at følge sundhedsmyndighedernes anbefalinger i forhold til større arrangementer og ud af huset-aktiviteter."

Inden for kort tid forventer Skolelederforeningen at kunne formidle en guide udarbejdet af UVM rettet mod personale og lederes håndtering af situationen, som den ser ud til at udvikle sig.

Foreningen vil desuden løbende arbejde på, at skoleledelserne kan finde nærmere information her på siden om, hvordan skolerne kan håndtere situationen og organisere sig.

 

Linksamling - find yderligere information

 • Corona-hotline for skoler- og institutioner
  Børne- og Undervisningsministeriet har etableret en hotline, hvor uddannelsesinstitutioner kan henvende sig med sektorrelevante spørgsmål til håndtering af coronavirussen. Det kan fx være spørgsmål om drift og tilskud eller prøver og eksamener.
  Telefonnummeret er 7080 6707 og har åbent mandag til fredag fra kl. 8-17

 • Information til undervisningssektoren
  Børne- og Undervisningsministeriet har på uvm.dk/corona samlet spørgsmål og svar, som omhandler undervisningssektoren. Her vil der også løbende komme information rettet til ledelsen på skoler og institutioner. Siden opdateres løbende blandt andet med aktuelle 'spørgsmål og svar'.

 • Fælles information fra myndighederne
  www.coronasmitte.dk samles oplysningerne fra en række danske myndigheder. Her er blandt andet afsnittet ’Seneste nyt fra myndighederne’.
  Telefonnummer til myndighedernes fælles hotline er 70 20 02 33

 • Information fra Kommunernes Landsforening
  KL følger fortsat situationen tæt og videreformidler blandet andet løbende anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsen. Se mere HER
 • FH, Fagbevægelsens Hovedorganisation, har HER en vejledning med spørgsmål/svar vedr. ansættelsesretlige i forhold til situationen med Covid-19. 

 • Børns Vilkår HER samlet en række gode råd til, hvordan man taler med børn om coronavirus. 

 • Gode råd til skolen om undervisning hjemmefra i forbindelse med Covid-19
  Emu.dk har samlet en række godt råd til lærere og ledere 
 • Film til børn
  Sundhedsstyrelsen og Børns Vilkår sætter med små film fokus på covid-19.

  Film til børn, der vil vide mere om den nye coronavirus:

Film til forældre, lærere, pædagoger og andre voksne om hvordan, man taler med et barn om den nye coronavirus:Læs også: KL-notat vedrørende Coronavirus (5. marts 2020)

Denne side med information til skoleledelsen opdateres løbende