Information til skoleledelsen vedrørende coronavirus / covid-19

Vi opdaterer løbende denne side med information og vejledning, som kan være nyttig for skoleledelsen i forbindelse med coronavirus/covid-19. Nederst på siden findes en linksamling til brug for at søge yderligere information.

Denne side opdateres lejlighedsvist

------

Opdateret 1. marts 2022 

Politisk aftale om sommerens prøver og eksaminer

Alle Folketingets partier er blevet enige om, hvordan prøver og eksaminer skal håndteres resten af dette skoleår.

"Tak til forligskredsen for at lytte til et samlet partnerskab om grundskolen. Tilliden til organisationerne fra praksis er heldigvis stor. Stor respekt for det," siger Claus Hjortdal.

Læs mere på uvm.dk om aftalen

------

Opdateret 18. februar 2022 

Opdaterede spørgsmål/svar om screeningstest

Som følge af at der fra og med den 21. februar 2022 ikke længere vil være en opfordring til screeningstest på Børne- og Undervisningsministeriets område, har ministereiet opdateret deres sektion med spørgsmål/svar.

Læs mere her

------

Opdateret 11. februar 2022 

Skolerne kan snart droppe screeningstest

Elever og ansatte på landets skoler opfordres fra 21. februar 2022 ikke længere til at blive screeningstestet to gange om ugen. Det oplyser Børne- og Undervisningsministeriet. Det glæder Skolelederforeningen, som de seneste dage netop har efterlyst en ændret teststrategi.

"Det er en god nyhed, at screeningtestene nu kan droppes. På skolerne trænger vi til at komme tilbage til den normale skolegang og arbejdsgang, så det er dejligt, at vi nu er nået så langt," siger Claus Hjortdal, formand for Skolelederforeningen.

Læs mere 

------

Opdateret 10. februar 2022

Spørgsmål/svar vedrørende muligheden for at undlade at give erstatningstimer for aflyst undervisning grundet covid-19

Børne- og Undervisningsministeriet har opdateret spørgsmål/svar-sektionen på www.uvm.dk.
Hvilke muligheder har grundskoler for at aflyse undervisning som følge af højt fravær blandt ansatte grundet covid-19?, lyder et af de nye spørgsmål.
Læs også spøgsmål/svar om blandt andet adgangen til fjernundervisning i folkeskolen.

Find spørgsmål/svar her

------

Opdateret 10. februar 2022 

Claus Hjortdal: Det haster med afklaring omkring afgangsprøver og screeningtest

På bagkant af et skoleår hvor covid-19 har spillet en hovedrolle - og med kun få måneder til årets afgangseksamen - opfordrer Skolelederforeningen til at sænke antallet af eksamensfag. Foreningen foreslår samtidig, at skoler med lav smitte ikke skal screeningteste eleverne.

"Vi har brug for en løsning omkring afgangseksamener i 9. og 10. klasse samt omkring screeningstest af eleverne. Det begynder at haste med en afklaring - det skylder vi eleverne og skolerne," siger Claus Hjortdal.

Læs mere

------

Opdateret 5. februar 2022 

Politisk opbakning til at droppe erstatningstimer

Skolelederoreningen har den seneste tid efterlyst, at skolerne kan undlade at give erstatningstimer for aflyst undervisning eller onlineundervisning som følge af sygefravær grundet covid-19. Det er der nu politisk opbakning til.
Læs mere

------

Opdateret 1. februar 2022 

Skolerne bør på legal vis kunne lukke for en kort periode

"Vores største udfordring i øjeblikket er det kolossale fravær, som virkelig presser skolerne, og vi mener, at vi er i en force majeure-situation, hvor vi efter forvaltningsloven bør kunne lukke en skole, fordi det ganske enkelt ikke er muligt at opretholde undervisningen - akkurat som hvis skolen er brændt."
Det siger Claus Hjortdal, Skolelederforeningens formand, til Jyllands-Posten Artiklen er bag betalingsmur

------

Opdateret 27. januar 2022 

Covid-19: Skoler kan blive nødsaget til at sende elever hjem

Det er glædeligt, at alle covid-19-restriktioner nu kan afblæses. Men skolerne er fortsat så hårdt ramt af det høje smittepres, at det er vanskeligt at fastholde undervisningen. Nogle skoler kan derfor blive nødt til at sende elever hjem, forudser Skolelederforeningen.

"Skolerne kan lokalt komme til at stå i en situation, hvor sygdom blandt personalet bliver så udtalt, at det ikke bliver muligt at opretholde hverken den fysiske undervisning eller at fjernundervise eleverne. Så er den eneste umiddelbare løsning, at den enkelte skole kan benytte sig af force majeure og sende elever hjem," siger Dorte Andreas, næstformand i Skolelederforeningen.

Læs mere

------

Opdateret 25. januar 2022 

Corona: Situationen presser stadig skolerne

På trods af Sundhedsstyrelsens nye anbefalinger for isolation presses skolelederne stadig af den omfattende smitte - herunder af den store opgave med smitteopfølgning samt af mangel på personale.

De nye anbefalinger for isolation letter hverdagen på skolerne - men det løser langt fra den meget store udfordring, som landets skoler lige nu står midt i, hvor både mange elever, lærere og ledere er hjemme på grund af corona.

Det er meldingen fra Claus Hjortdal, formand for Skolelederforeningen, som hilser de nye anbefalinger velkommen. Han er dog bekymret for skoleledernes muligheder for at agere i den aktuelle corona-situation.

De seneste dage har Skolelederforeningen sendt et tydeligt signal til børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil om, at der er behov for, at skoler kan sende de ældste elever hjem til onlineundervisning, når der ikke er elever eller lærere til at gennemføre undervisning på skolen.

Læs mere

Læs spørgsmål og svar på Børne- og Undervisingsministeriets hjemmeside vedrørende fjernundervisning

Læs også Børne- og Undervisningministeriets spørgsmålg og svar om 'håndtering af personalefravær'

------

Opdateret 24. januar 2022 

Informationsmateriale om covid-19

På uvm.dk findes en oversigt over informations- og kommunikationsmateriale om COVID-19 fra myndighederne, der er relevant for børne- og undervisningsområdet. Materialerne er fra af Sundhedsstyrelsen, Børne- og Undervisningsministeriet og Coronasmitte.dk.

Læs mere

------

Opdateret 14. januar 2022 

Hold skolen åben

Nej tak til flere coronanedlukninger af folkeskolen. Eleverne har brug for at komme i skole, lyder det fra flere skoleledere, der dog har et ønske om en lettere adgang til at lukke enkelte klasser ned, hvor smitten er høj.

Læs mere

------

Opdateret 7. januar 2022 

Åbent brev til minister og forligskreds: Erstat årets prøve i praktisk/musiske valgfag med årskarakterer

I et åbent brev udtrykker Skolelederforeningen bekymring for skolernes reelle muligheder for at gennemføre valgfagsundervisningen i de praktisk/musiske fag – samt en bekymring for muligheden for at give eleverne den bedst mulige kvalitet i undervisningen.

"I Skolelederforeningen er vi optaget af at give eleverne den bedst kvalificerede undervisning. Målet er en undervisning med plads til fordybelse, der skaber interesse for faget og mod og lyst til mere af den praktisk/musiske læring. I den nuværende situation, med en eksamen der venter forude, er vi bekymrede for, at målet snarere bliver sommerens eksamen fremfor kvalitet i undervisningen," skriver Claus Hjortdal i brevet.

Læs hele brevet

------

Opdateret 21. december 2021 

Uvm.dk har opdaterede spørgsmål og svar vedrørende symptomer og håndtering af smitte

'Hvornår er en person henholdsvis nær kontakt eller øvrig kontakt til en smittet?' Læs Børne- og Undervisningsministeriets spørgsmål/svar om symptomer og smitte samt om åbent hus- og forældrearrangementer her.

coronasmitte.dk fås en kommunikationspakke til grundskoler, som kan bruges i forbindelse med genåbningen den 5. januar 2022.

------

Opdateret 16. december 2021 

Decemberhilsen til landets skoler - med ønsket om en glædelig jul

"Vi vil sige jer en kæmpe tak for den enorme indsats, I har ydet i årets løb, og som I fortsat yder," siger Skolelederforeningens formand Claus Hjortdal og næstformand Dorte Andreas til landets skoler. Formandskabet ser tilbage på året - og kommer blandt  andet ind på den aktuelle covid-19 situation - samt på de indsatser, som vi i Skolelederforeningen vil arbejde med i det nye år.

Se videoen her

------

Opdateret 15. december 2021 

Nye retningslinjer efter juleferien

Læs nyhed: Nye anbefalinger og opfordringer er bedre end nedlukning
Skrækscenariet er en nedlukning. Derfor er formand for Skolelederforeningen, Claus Hjortdal, tilfreds med de nye corona-retningslinjer, hvis de kan forhindre en længere hjemsendelse af eleverne.

Du kan finde de nye retningslinjer på Undervisningsministeriets hjemmeside under generelle retningslinjer for grundskoler

------

Opdateret 14. december 2021 

Uvm.dk har opdaterede spørgsmål og svar vedrørende den midlertidige hjemsendelse over julen

Læs Børne- og Undervisningsministeriets spørgsmål/svar om selvtest, nedlukningsperiode, nødpasning og nødundervisning med mere her.

------

Opdateret 8. december 2021 

Claus Hjortdal: Skolerne har behov for god tid til nye omstillinger

”Jeg ser frem til, at elever og skolens personale 5. januar fysisk kan vende tilbage til en skolegang, som vi kender den i dag,” siger Skolelederforeningens formand Claus Hjortdal.
Hvis det mod forventning ikke bliver muligt, at eleverne kan vende tilbage til skolerne 5. januar, er det helt afgørende, at skolerne får besked i god tid, så de kan planlægge og iværksætte de nødvendige omstillinger, påpeger skoleledernes formand.
Læs mere

------

Opdateret 3. december 2021 

Uvm.dk har opdaterede spørgsmål og svar vedr. test samt om eksamen og prøver med mere

"Skal en prøve aflyses, hvis en elev er nær kontakt til en person, der er smittet med coivd-19?"
Sådan lyder et af de nye spørgsmål/svar på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside, hvor der foruden spørgsmål/svar om eksamen og prøver også er spørgsmål/svar om testning.
Læs mere på uvm.dk

------

Opdateret 29. november 2021 

Uvm.dk har opdaterede spørgsmål og svar vedr. test og smitte

På Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside er der opdaterede spørgsmål/svar om, hvordan skoler skal forholde sig, hvis der er et stort antal smittede elever og/eller medarbejdere - samt hvad der gælder i forhold til test på grundskoleområdet.

Læs mere på uvm.dk

------

Opdateret 26. november 2021 

Mulighed for lokal håndtering af COVID-19-fravær til vinterprøverne

Et flertal i den politiske følgegruppe for COVID-19 er blevet enige om, at der for grundskolen, gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse gives mulighed for lokalt at aflyse prøver for elever, der på grund af COVID-19 er forhindret i at aflægge prøven i vinterterminen 2021/22. I stedet vil eleverne få ophøjet standpunktskarakter til prøvekarakter.

Det skriver Børne- og Undervisningsministeriet. Læs mere her

------

Opdateret 26. november 2021

Screeningstest tilbydes nu til elever fra og med 1. klasse

Den nuværende testindsats udvides, så også børn fra og med 1. klasse tilbydes en screeningstest for Covid-19 ugentligt.
Det skriver Sundhedsministeriet. Læs mere her 

------

Opdateret 17. november 2021 

Uvm.dk har opdateret information vedrørende hotline og vejledning

På Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside fremgår det, hvem man kan kontakte med hvilke spørgsmål til håndtering af COVID-19.
Læs mere her

Der er også opdaterede spørgsmål og svar på hjemmesiden om håndtering af smitte samt om nødloven.
Læs mere her

------

Opdateret 15. november 2021

Muligheden for at give nødundervisning forlænges

Skoler og uddannelsesinstitutioner vil indtil den 23. december 2021 stadig have mulighed for og pligt til at give nødundervisning til elever, der er hjemsendt på grund af udbredt smitte med COVID-19.
Det skriver Børne- og Undervisningsministeriet.
Læs mere på uvm.dk

------

Opdateret 15. november 2021

Incidensgrænserne for tiltag ved høj lokal smitte sænkes

Grænserne for, hvornår der skal indføres lokale tiltag ved høj smitte i kommuner og sogne, sænkes.
Det skriver Sundhedsminsteriet.
Læs mere på sum.dk
Læs også seneste spørgsmål og svar på uvm.dk

------

Opdateret 12. november 2021

Lokal fleksibilitet ved mundtlige prøver til sommer

Der skal være lokal fleksibilitet til at udforme prøvespørgsmål til de mundtlige prøver, så der kan tages højde for den undervisning, som er foregået som nødundervisning uden fysisk fremmøde. Det er et flertal i den politiske følgegruppe for COVID-19 enig om. Det skriver uvm.dk.

Læs mere på uvm.dk

------------

Opdateret 1. november 2021

Nye anbefalinger ved høj coronasmitte

Det er besluttet at udvide tiltagsmodellen, der indeholder tiltag, som kommuner anbefales at iværksætte i kommuner og sogne med høj smitte.

Blandt andet bliver modellen udvidet på grundskoleområdet med en opfordring til at opdele elever klassevist i frikvarterer og pauser, aflyse større sociale arrangementer og holde afstand. 

Retningslinjer for grundskoler og relevante FAQ er som følge af udvidelsen af tiltagsmodellen blevet opdateret på ministeriets hjemmeside.

Anbefalinger til tiltag ved høj lokal smitte på børne- og undervisningsområdet

------

Opdateret 6. oktober 2021

Opdaterede spørgsmål og svar om test på grundskoleområdet

Børne- og Undervisningsministeriets har opdaterede spørgsmål/svar vedrørende test på ministeriets hjemmesideFra og med den 1. oktober 2021 er opfordringen til screeningstest på grundskoleområdet justeret. Ændringen indebærer, at elever fra og med 12 år nu ikke længere opfordres til to screeningstest om ugen men alene én screeningstest om ugen. Der er dermed en opfordring til at blive testet én gang om ugen for alle elever, der er fyldt 9 år samt ansatte, besøgende og andre personer med tilknytning til skolen/institutionen. Opfordringen til screeningstest gælder ikke for personer, der tidligere er smittet, er vaccineret eller som følge af sundhedsmæssige årsager ikke bør testes.
Læs mere 

------

Opdateret 7. september 2021

Opdatering af opfordring til test af Covid-19 på børne- og undervisningsområdet

Den nuværende testindsats udvides, så også børn på mellem 9 og 11 år tilbydes en screeningstest for COVID-19 ugentligt.
Det skriver Børne- og Undervisningsministeriet.

Læs mere

------

Opdateret 6. september 2021

Håndtering af smitte med covid-19: Ændrede retningslinjer letter hverdagen i skolen

De opdaterede retningslinjer og nye anbefalinger for smittetilfælde på skolerne vil forhåbentlig betyde, at langt flere elever kan følge undervisningen på skolen – samtidig bliver arbejdsopgaven med at smitteopspore og hjemsende elever lettere for landets skoler. Det kræver dog, at der er testmulighed på skolerne hver dag, påpeger Claus Hjortdal, formand for Skolelederforeningen.

Læs mere
Læs vejledning for håndtering af smitte hos børn i grundskoler og i dagtilbud mv. på sst.dk

------

Opdateret 2. september 2021

Se med på TV2 News og DR Nyheder

Det er en stor og utaknemmelig opgave for skolerne at opspore og hjemsende nære kontakter. Det er en svær opgave at løse ordentligt særligt for de mindste elever, siger Claus Hjortdal til TV2 News og DR Nyheder. 

------

Opdateret 20. august 2021

Opdaterede retningslinjer for nære kontakter

Sundhedsstyrelsen har opdateret retningslinjerne for nære kontakter. Afstandskriteriet for at være en nær kontakt ændres til 1 meter i alle situationer. Det vil sige, at man nu er nær kontakt, hvis man har været tættere end 1 meter på en smittet person med COVID-19 i mere end 15 minutter – uanset situationen.

Opdateringen medfører en ændring i forhold til den nuværende ’Overgangsvejledning for håndtering af smitte på dagtilbuds-, undervisnings- og uddannelsesområdet’.

Læs mere på sst.dk 'Nye retningslinjer for nære kontakter'

Læs mere på sst.dk 'Overgangsvejledning for håndtering af smitte på dagstilbuds-, undervisnings- og uddannelsesområdet'

------

Opdateret 9. august 2021

Nye retningslinjer for håndtering af smitteudbrud

Sundhedsstyrelsen lemper på retningslinjerne for håndtering af smitteudbrud på daginstitutioner, skoler og andre uddannelsesinstitutioner.
Lempelserne betyder, at skolerne i højere grad end hidtil kan forblive åbne ved smittetilfælde på skoler.
Sundhedsstyrelsen lemper retningslinjerne, så hjemsendelser kun finder sted ved større smitteudbrud eller andre særlige situationer. Det vil for eksempel være, hvis mere end 30-40 personer på skolen er smittet, ved en superspredningsbegivenhed på skolen, eller hvis der er tale om nye og særligt bekymrende corona-varianter blandt de smittede på skolen.
Det skriver Sundhedsstyrelsen på styrelsens hjemmesiden.
Samtidig ændres definitionen af, hvem der er nær kontakt til en smittet, når det drejer sig om blandt andre skolesområdet. Med de nye retningslinjer skal man have været under 1 meter fra en smittet person i 15 minutter eller mere for at blive nær kontakt, og man er heller ikke længere nær kontakt, blot fordi man er i samme stamklasse som en smittet person.

Læs mere på www.sst.dk

 

------

Opdateret 6. august 2021

Spørgsmål og svar vedrørende test

Er der opfordring til test efter sommerferien? Hvem har ansvaret for, at testkapacitet bliver stillet til rådighed?
Børne- og Undervisningsministeriets har opdaterede spørgsmål/svar vedrørende test på ministeriets hjemmeside.

------

Opdateret 2. juli 2021

Formandens sommerhilsen: Jeres indsats har skabt tillid til skolen

"Den tillid, som I har formået at stable på benene, har vi brugt, når vi har talt med ministeren. Det har betydet, at vi har fået en fleksibilitet igennem i forhold til resten af næste skoleår, som vi ikke havde kunnet få, hvis ikke der var tillid til skolen".

Se videohilsen fra Claus Hjortdal

------

Opdateret 14. juni 2021

Skolerne fra mandag 14. juni

Et bredt flertal af Folketingets partier blev i sidste uge enige om udfasning af restriktioner i forbindelse med covid-19.

Læs på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside, hvad udfasningen af restriktioner betyder på skoleområdet.

Læs også opdaterede spørgsmål og svar vedr. udfasningen. 'Hvornår udfases test på børne- og undervisningsområdet', lyder et af de opdaterede spørgsmål/svar.

------

Opdateret 4. juni 2021

Spørgsmål og svar vedrørende symptomer og håndtering af smitte / samt vedrørende sociale arrangementer

Børne- og Undervisningsministeriets har opdaterede spørgsmål/svar på ministeriets hjemmeside vedrørende symptomer og håndtering af smitte. 'Hvad gælder for nære kontakter, som tidligere har været smittet med ny corona-virus?', lyder et spørgsmål/svar.

------

Opdateret 1. juni 2021

Folkeskolen får de fleksible rammer, der er nødvendige næste skoleår

En ny politisk aftale om håndtering af faglige udfordringer hos elever efter corona er en vigtig håndsrækning til folkeskolen. Politikerne har lyttet til behovet for mindre styring og lokal fleksibilitet, og det glæder næstformand i Skolelederforeningen Dorte Andreas.

Læs mere

------

Opdateret 28. maj 2021

Anbefalinger til forebyggelse af smitte ved sociale og faglige arrangementer

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet anbefalinger for sociale og faglige arrangementer, herunder anbefalinger specifikt for arrangementer over flere dage med overnatning, fx kolonier, lejrskoler og studieture. Find anbefalingerne her

På Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside findes ligeledes opdaterede spørgsmål og svar om emnet: Læs spørgsmål/svar her

------

Opdateret 21. maj 2021

Retningslinjer for fejring af sidste skoledag

Børne- og Undervisningsministeriet har udsendt retningslinjer for, hvordan afgangseleverne kan fejre sidste skoledag. 

"De elever, der i år skal afslutte deres grundskole-, ungdoms- og voksenuddannelser kan blandt andet se frem til at kaste karameller, afholde dimission og køre studenterkørsel. Der er opstillet et sæt af retningslinjer, som gør det muligt at fastholde en række gode traditioner på en sundhedsmæssig forsvarlig måde," skriver Børne- og undervisningsministeriet blandt andet på ministeriets hjemmeside.

Læs på ministeriets hjemmeside, hvordan fejring kan ske på grundskoleområdet.

------

Opdateret 19. maj 2021

Spørgsmål og svar vedrørende symptomer og håndtering af smitte

Børne- og Undervisningsministeriets har opdaterede spørgsmål/svar på ministeriets hjemmeside vedrørende symptomer og håndtering af smitte. 'Kan dagtilbud, skoler og uddannelsesinstitutioner, som ikke er omfattet af testkrav, bede forældre til et barn eller bede en elev eller medarbejder om oplysninger om, hvorvidt der er foretaget en test?, lyder et spørgsmål/svar.

------

Opdateret 12. maj 2021

Claus Hjortdal: Det er forståeligt, at skolerne er udfordret med at nå de nationale test

"Skolerne har travlt med at få skolens hverdag til at fungere igen efter en historisk nedlukning. Samtidig skal man stadig bruge tid på at bekæmpe smitteudbrud og så videre. Det er den forkerte måde at møde eleverne på," siger Claus Hjortdal i dag til Skolemonitor.

"Det er en politisk tilfredsstillelse at lave test, men det giver ikke lærere og ledere en pejling om, hvor vi skal hen. De test siger ikke noget om den enkelte skole eller klasse, slet ikke de enkelte elever. Så for os er det ikke et arbejdsredskab," siger han til Skolemonitor.

Læs mere på skolemonitor.dk 
(kræver login)

------

Opdateret 7. maj 2021

Spørgsmål og svar vedrørende nødundervisning med mere

Hvem har tilsynspligten overfor eleverne ved nødundervisning uden fysisk tilstedeværelse i tilfælde af midlertidige nedlukninger i sogne eller kommuner (fjernundervisning)? Sådan lyder et af Børne- og Undervisningsministeriets opdaterede spørgsmål/svar på ministeriets hjemmeside.

Der er også opdaterede spørgsmål/svar vedrørende sociale og faglige arrangementer samt lejrskoler med mere.

Se øvrige opdateringer på ministeriets hjemmeside her.

------

Opdateret 4. maj 2021

Nu gælder det om at undgå smitte, så alle kan blive på skolerne

Om få dage må alle elever i folkeskolen vende fuldt og helt tilbage til klasseværelserne. Den store opgave bliver nu at holde smitte fra døren, siger Skolelederforeningens formand Claus Hjortdal.

Læs mere

------

Opdateret 29. april 2021

Claus Hjortdal: Justerede regler ved automatiske nedlukninger giver øget fleksibilitet

Folketingets Epidemiudvalg har vedtaget et forslag fra regeringen, som lemper  reglerne for automatisk nedlukning af kommuner og sogne, som trådte i kraft 12. april i år.

"Vi er tilfreds med, at der er lyttet til vores bekymring for den automatiske nedlukning af skoler i kommuner og sogne. Med den nye justering er der tilført en tiltrængt fleksibilitet, som blandt andet betyder, at skoler hurtigere kan genåbne”, siger Claus Hjortdal, formand for Skolelederforeningen.

------

Opdateret 28. april 2021

Hvordan får vi alle eleverne tilbage i skolen?

"De skal ikke have mere udeundervisning eller andre spændende ting som tre meters afstand og baglæns ind i lokalet. Nu er det enten eller," siger Claus Hjortdal til Politiken.

Claus Hjortdal ser gerne, at politikerne finder en løsning, som gør det muligt for alle elever at vende tilbage, siger han til avisen.

------

Opdateret 26. april 2021

Claus Hjortdal om eksamensnyt: ”Giver eleverne mulighed for at sænke skuldrene”

Med en justering af sommerens prøver og eksamener kan den afsluttende standpunktskarakter gælde for eleverne i 9. og 10. klasse , hvis den er højere end prøvekarakteren. Det er også aftalt, at eleverne i grundskolen får deres standpunktskarakter inden prøven.

"Det giver eleverne mulighed for at prøve at gå til eksamen og tager brodden af den ekstra nervøsitet hos eleverne i år," siger Claus Hjortdal. 

Han mener, det er interessant at se på, om vi med fordel kan gøre ordningen generel.

Læs mere

------

Opdateret 22. april 2021

Der er ikke brug for flere omstillinger

”Det fungerer godt med en kombination af fysisk og virtuel undervisning. Nu skal vi også udeundervise 5.-8. klasse. Men det er ikke alle fag, der nyder godt af at blive gennemført udendørs. Samtidig giver de fysiske rammer, logistik og sundhedsfaglige krav udfordringer for en del skoler.”

Det fortæller Claus Hjortdal og skoleleder på Lille Næstved Skole, Torben Møller Nielsen, i dag til TV2 News.

Siden skolerne blev lukket ned i foråret 2020, har der været mange genåbninger, omstillinger og ændringer – nu er der behov for en langsigtet løsning, mener de.

Modelfoto: Klaus Holsting

------

Opdateret 22. april 2021

Spørgsmål og svar vedrørende testning

Hvordan håndteres et positivt prøvesvar? Hvordan bør testkapaciteten benyttes? Det er nogle af de opdaterede spørgsml/svar på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside.

Læs mere

------

Udeundervisning giver udfordringer

Opdateret 21. april 2021

Afstandskrav, små udearealer, logistiske udfordringer samt problemer med at have personale nok, giver nogle skoler udfordringer med at gennemføre udendørs undervisning halvdelen af tiden for 5.-8. klasse, som der er mulighed for fra i dag.

Til DR TV Avisen siger Claus Hjortdal her til morgen:

”Det er især svært for store byskoler med mange klasser og et lille udeareal.”

Når der bliver mulighed for yderligere åbning, ser Claus Hjortdal hellere en fuld oplukning af skolerne end flere mindre ændringer løbende.

”Vi vil hellere vente, til det bliver muligt at få 9. klasse tilbage i skolen fuld tid – og at vi på sigt kan få 5.-8. klasse i skole fuld tid op til sommerferien. Der er ikke brug for flere skemaændringer m.m."

Modelfoto: Klaus Holsting

------

Opdateret 19. april 2021

Vedrørende aftale om yderligere genåbning pr. 21. april 2021

Børne- og Undervisningsministeriet har på ministeriets hjemmeside offentliggjort en nyhed om den yderligere genåbning pr. 21. april. Ministeriet har også offentliggjort retningslinjer for genåbningen. Samtidig er hjemmesiden opdateret med spørgsmål/svar, som blandt andet er relateret til genåbningen den 21. april.

------

Opdateret 16. april 2021

Spørgsmål og svar om sommerens prøver

Børne- og Undervisningsministeriet har opdateret ministeriets hjemmesidesektion med spørgsmål og svar om blandt andet de kommende prøver.

Læs mere på ministeriets hjemmeside

------

Opdateret 16. april 2021

Ny genåbningsaftale giver flere muligheder

Den nye genåbningsaftale giver skolelederne flere tangenter at spille på, når de skal tilrettelægge undervisningen, og håb om, at alle elever kan være fuldt tilbage inden sommerferien.

Læs mere

------

Opdateret 12. april 2021

Ny model for kommuners automatiske nedlukning af skoler og uddannelsesinstitutioner

Som led i udmøntningen af den politiske Rammeaftale om plan for genåbning af 22. marts 2021 er der udarbejdet en model for automatisk lokal nedlukning, som Folketingets Epidemiudvalget har tiltrådt, og som er gældende fra den 12. april.

Læs mere på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside

------

Opdateret 12. april 2021

Spørgsmål og svar vedrørende påbud om nedlukning

Hvornår skal en kommune melde påbud om nedlukning i sogne eller hele kommunen, og hvem er omfattet? Sådan lyder et af de nyeste spørgsmål/svar på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside, som er opdateret med en række spørgsmål/svar vedrørende påbud om nedlukning m.fl.

Læs mere her

------

Opdateret 7. april 2021

Nye spørgsmål og svar om skriftlige prøver og eksamen samt om introduktionskurser og brobygning m.m.

Børne- og Undervisningsministeriet har opdateret ministeriets hjemmesidesektion med spørgsmål og svar angående covid-19.

Læs mere her

------

Opdateret 6. april 2021

Bekendtgørelse om lukning og genåbning

Bekendtgørelse om lukning og genåbning samt andre særlige restriktioner for dagtilbud, skoler og uddannelsesinstitutioner m.v. på Børne- og Undervisningsministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19, som er gældende fra 6. april, kan findes via www.retsinformation.dk.  

------

Opdateret 6. april 2021

Spøgsmål og svar om elever med særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov

Må elever, kursister og deltagere med særlige/helt særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, som lige nu modtager undervisning med fysisk fremmøde på skolen eller institutionen, deltage i undervisning sammen med deres stamklasse, som har 50 procent fremmøde?Under sektionen 'Særligt om forårets genåbning' har Børne- og Undervisningsministeriet den 29. marts offentliggjort et spørgsmål/svar om dette.

------

Opdateret 26. marts 2021

Millioner til ekstra indsats skal bruges i dette skoleår

De 164,5 millioner kroner til ekstra undervisning og trivsel i folkeskolen er nu blevet fordelt mellem kommunerne. Men med at krav om, at millionerne skal bruges inden udgangen af juli, får skolerne svært ved at nå at planlægge gode forløb og tilbud.

Læs mere

------

Opdateret 26. marts 2021

Trivselspenge til kommunerne

Det kommunale tilskud til indsatser, der skal styrke faglighed og trivsel, er nu på plads. Kommunerne har nu vished for, hvor meget de hver især får i tilskud, og kan på den baggrund begynde at anvende de afsatte midler.

Læs mere

------

Opdateret 24. marts 2021

Retningslinjer og spørgsmål/svar vedrørende genåbningen fra den 6. april 2021

Børne- og Undervisningsministeriet har offentliggjort nye versioner af de generelle retningslinjer for grundskolen samt for test.

Hvilke anbefalinger er der til afholdese af pause, frikvarterer mv.? Kan klubtilbud mv. samt ungdomsskolens fritidsundervisning holde åbent for elever, der har 50 procent fremmøde? Sådan lyder nogle af de nye spørgsmål/svar, som samtidig er lanceret på ministeriets hjemmeside.

Læs mere her

------

Opdateret 23. marts 2021

Skoler er ikke sundhedsklinikker

Testning af elever er en kommunal opgave. Skolelederne er gode til at drive skole. Derfor opfordrer Skolelederforeningen til, at kommunerne påtager sig opgaven med at styre samtykkeerklæringer, podning og smitteopsporing, når alle elever skal tilbage på skolerne efter påske.

Læs mere

------

Opdateret 22. marts 2021

Nyt fra Børne- og Undervisningsministeriet


På baggrund af den yderligere genåbning fra den 22. marts 2021 har ministeriet offentliggjort nye versioner af de generelle retningslinjer for grundskoler samt retningslinjer for test. Læs mere her

På ministeriets hjemmeside kan også læses en nyhed vedrørende den ekstra genåbning - efter samme model som resten af landet (50 pct.’s fremmøde) - fra den 22. marts for afgangselever i Københavns By, Københavns Omegn, Nordsjælland og Østsjælland - undtaget i kommuner med særlig høj incidens (Albertslund, Brøndby og Høje-Taastrup). Læs nyheden her

Der er ligeledes nyt i sektionen med spørgsmål og svar - her er blandt andet spørgsmålet og svaret vedrørende 'Hvad beyder 50 procents fremmøde for afgangsklasser?' opdateret.

------

Opdateret 19. marts 2021

Flere afgangselever tilbage til skolen

Fra på mandag den 22. marts 2020 får også grundskolens afgangselever i Region Hovedstaden mulighed for at vende fysisk tilbage til skolen - med samme model og under samme forudsætninger som i resten af landet.
Kommuner med høj incidens er undtaget fra denne genåbning. Det er Epidemikommissionen, der vurderer dette.

Læs pressemeddelelse fra Statsministeriet

------

Opdateret 17. marts 2021

Nyt fra Børne- og Undervisningsministeriet

Hvilke anbefalinger er der til transport i forbindelse med ekskursioner og lignende? Hvordan kan elever, som viser tegn på ordblindhed blive testet? Hvilke anbefalinger er der til pauser, frikvarterer mv.? Sådan lyder nogle af de nye spørgsmål/svar på ministeriets hjemmeside.
Ministeriets hjemmeside bliver løbende opdateret, også omkring retningslinjerne.

Læs mere her

------

Opdateret 11. marts 2021

Lokal kommunal opbakning er nødvendig for genåbningens næste step

Retningslinjerne for den ugentlige udeundervisning har indbygget den nødvendige lokale fleksibilitet. Til gengæld stiller det krav om, at kommuner og forvaltninger bakker op om skoleledernes beslutninger.

Læs mere

------

Opdateret 11. marts 2021

Nye spørgsmål og svar om genåbning

Ministeret opdaterer løbende spørgsmål-svar, som relaterer sig til genåbning den 14. marts. De kan ses under kategorien ’Særligt om forårets genåbninger’.

I det hele taget bliver ministeriets hjemmeside løbende opdateret.

Find ministeriets seneste udmeldinger

------

Opdateret 10. marts 2021

Fleksibilitet er afgørende for udeundervisning

Fra næste uge må alle elever i 5. til 8. klasse komme i skole en gang om ugen. For skolelederne er det nødvendigt, at retningslinjerne kommer hurtigt, og at de giver mulighed for lokal fleksibilitet.

Læs mere

------

Opdateret 8. marts 2021

Børne- og Undervisningsministeriet med opdaterede spørgsmål og svar samt retningslinjer

Må skolen eller institutionen organisere møder blandt eleverne/deltagerne/kursisterne uden deltagelse af en lærer pædagogiske personale? Sådan lyder et af de nye spørgsmål/svar på uvm.dk

Læs også opdaterede retningslinjer på uvm.dk, hvor det blandt andet er præciseret, hvilke anbefalinger der gælder vedrørende sang.

------

Opdateret 8. marts 2021

Optagelsesprøven til de gymnasiale uddannelser justeres

Børne- og undervisningsministeren er sammen med den politiske følgegruppe for COVID-19 på børne- og undervisningsområdet blevet enige om at justere optagelsesprøven til de gymnasiale uddannelser i år.

Læs mere på uvm.dk

------

Opdateret 5. marts 2021

Nye spørgsmål-svar vedrørende samtykke til test i skoletiden, SFO’ers mulighed for at organisere trivselsgrupper og indberetning af nødundervisning på Bornholm

Læs mere på uvm.dk

------

Opdateret 4. marts 2021

Ministerbreve til grundskoleområdet

Som led i indsatsen mod mistrivsel blandt børn, unge og voksne har børne- og undervisningsminister, Pernille Rosenkrantz-Theil, og social- og ældreminister, Astrid Krag, sendt en række breve til forskellige grupper på grundskoleområdet. Det gælder blandt andet brevet til alle grundskoler (undtaget specialskoler) samt elever og forældre i grundskolen.

Læs brevene her

------

Opdateret 1. marts 2021

”Vi skal nok få genåbningen til at fungere, hvis vi får den fornødne tid”

 

Skoleledere er optimistiske omkring den trinvise genåbning af skolerne, men det kræver, at skolerne får rimelig tid til omstillingerne.

Sådan lød en af tilbagemeldingerne, da Skolelederforeningen mandag den 1. marts afholdt et velbesøgt virtuelt møde for foreningens lokale formænd samt formændene for de faglige klubber.

Læs mere

------

Opdateret 1. marts 2021

Ministeriets nye sektion om genåbning og test

Børne- og Undervisningsministeriet har oprettet sektionen uvm.dk/genåbning på ministeriets hjemmeside. Sektionen opdateres med veje til ny information om genåbning og test.

Læs mere her

------

Opdateret 1. marts 2021

Opdaterede retningslinjer for grundskoler i Ishøj Kommune samt Kolding by - samt opdaterede retningslinjer for covid19-test på Bornholm samt i Nord- og Vestjylland

Læs mere på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside

------

Opdateret 27. februar 2021

Opdaterede spørgsmål og svar om blandt andet trivselsgrupper

Læs mere på ministeriets hjemmeside

------

Opdateret 26. februar 2021

Opdaterede retningslinjer om COVID-19 test i Nord- og Vestjylland og på Bornholm

Find dem på ministeriets hjemmeside

------

Opdateret 26. februar 2021

Forventer at testning af elever bliver til at håndtere

Når afgangseleverne i udvalgte kommuner fra mandag den 1. marts må vende tilbage til skolen, opfordres de til at lade sig teste, og Skolelederforeningen har et håb om der bliver lavet et set-up, skolerne kan håndtere.

Læs mere

------

Opdateret 25. februar 2021

Retningslinjer for regional genåbning er på plads

For de kommuner, hvor afgangselever kan komme fysisk i skole pr. 1. marts (Vestjylland, Nordjylland og på Bornholm) gælder, at der er en kraftig anbefaling om, at eleverne lader sig teste to gange om ugen.

Desuden opfordres alle udskolingselever samt ansatte til at lade sig teste her inden d. 1. marts.

For afgangsklasser gælder, at en hel klasse kan møde frem fysisk en uge (mandag til fredag) og dernæst har en uge med hjemmeundervisning.

Såfremt der er flere udskolingsklasser skal organiseringen ske således, at der er cirka 50 % udskolingselever fysisk på skolen – mens 50 % har hjemmeskole. Der tages dog udgangspunkt i hele klasser. Ministeriet præcisere dette forhold i spørgsmål/svar snarest muligt, så der derved kommer et tydeligt svar også om, hvorledes skoler med for eksempel tre udskolingsklasser bedst organiserer sig.  

Læs mere på ministeriets hjemmeside

------

Opdateret 24. februar 2021

Afgangselever får lov til at komme i skole på særlige betingelser

Den næste etape af genåbningen sker på særlige betingelser, der kræver nye retningslinjer. Formand for Skolelederforeningen Claus Hjortdal fastholder, at det er vigtigt at have retningslinjerne på plads hurtigst muligt.

Læs mere

------

Opdateret 16. februar 2021

Nye spørgsmål og svar om fravær, genåbning af børnehaveklasser samt 1.-4. klasse m.m

"Må andre sårbare elever blandes på tværs af stamklasser? F.eks. elever fra
modtagerklasser eller ordblinde?" Sådan lyder et af de opdaterede spørgsmål og svar på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside.

Læs mere

------

Opdateret 11. februar 2021

Nye spørgsmål og svar om vinterferie, fjernundervisning, eksterne oplægsholdere m.m. på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside

'Må SFO'er og fritidstilbud blande børnene, når der gives feriepasning i vinterferien?', lyder et at spørgsmålene på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside.

Der har desuden været en række justeringer af eksisterende spørgsmål-svar på grundskolesiden i forbindelse med genåbningen. Der er bl.a. blevet etableret en ny kategori 'SFO, fritidshjem, klubtilbud m.v.'.

Læs mere

------

Opdateret 8. februar 2021

Nye spørgsmål og svar om mundbind/visir m.m. på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside

'Må elever undervises af forskellige lærere?', 'Kan forældre vælge at holde elever i børnehaveklassen samt 1.-4. klasse hjemme?', 'Kan sårbare børn i grundskolen samles i mindre hold, der ikke har udgangspunkt i stamklassen?'.

Sådan lyder nogle af de øvrige opdaterede spørgsmål/svar, som kan læses på ministeriets hjemmeside.

Læs mere

------

Opdateret 8. februar 2021

Fællesskab og trivsel bør stå øverst på alle skolers to-do efter genåbning

Alt er ikke som før, når eleverne træder over dørtærsklen på mandag. Skolens og de enkelte klassers fællesskab vil være forandrede, og det er det første, som skolerne bør have fokus på. Det skriver Mary Fonden, Børns Vilkår, Red Barnet og Skolelederforeningen i dag i et fælles debatindlæg i Altinget.

Læs mere

------

Opdateret 5. februar 2021

Nyt fra Sundhedsstyrelsen

Sundhedsstyrelsen har offentliggjort nyhed om genåbningen for eleverne i børnehaveklassen til 4. klasse på styrelsens hjemmeside.

Samtidig har Sundhedsstyrelsen offentliggjort en ny retningslinje med anbefalinger om håndtering af smitte med COVID-19 i grundskoler. På side 4 fremgår en boks med 'Væsentlige ændringer'.

Børne- og Undervisningsministeriets retningslinjer er også blevet opdateret med link til Sundhedsstyrelsens nye retningslinjer omkring håndtering af smitte med COVID-19. Ministeriets retningslinjer kan fortsat findes her.  

------

Opdateret 5. februar 2021

”Vi er klar og krydser fingre for, at bemandingen holder”

På mandag vender eleverne fra 0. til 4. klasse tilbage til skolerne. Skolelederforeningen har talt med Skolelederforeningen på Frederiksberg. Her er stemningen fortrøstningsfuld. Skolelederne efterlyser en plan for næste skridt i genåbningen og en løsning til afgangseleverne.

Læs interviewet med næstformand for skolelederne i Frederiksberg Kommune, Lise Ammitzbøll la Cour, skoleleder på Skolen på Grundtvigsvej,

------

Opdateret 5. februar 2021

Retningslinjerne for genåbningen af de mindste klasser er på plads

Med de nye retningslinjer kommer eleverne i børnehaveklassen og 1.-4. klasse tilbage til en hverdag, der i høj grad ligner den inden nedlukningen i december, skriver Børne- og Undervisningsministeriet.

Læs mere

------

Opdateret 5. februar 2021

De ansatte bør ikke kvikteste hinanden

Opdateret 5. februar: Når skolerne genåbner for de mindste klasser fra mandag d. 8. februar, igangsættes en model for test af lærere, pædagoger, skoleledere og andre faggrupper i skolen. Skolelederforeningen fraråder kraftigt at lade skolens ansatte teste sig selv og hinanden.

Læs mere

------

Opdateret 4. februar 2021

Claus Hjortdal om skoleåbning:
Skolerne har akut brug for retningslinjerne

Landets skoler venter stadig på retningslinjerne for skoleåbningen for de mindste klassetrin. Nu haster det virkelig, hvis skolerne skal have mulighed for at skabe en tryg skoleåbning for elever, forældre og ansatte, siger Claus Hjortdal.

Læs mere

------

Opdateret 3. februar 2021

Skolelederforeningen: Vi må ikke glemme afgangseleverne

Afgangseleverne fortjener en god afslutning på deres skoleforløb og bør være de næste i rækken til at vende tilbage til skolen. Skolelederforeningen mener, at eleverne bør få mulighed for at tage afgangseksamen – gerne med tilrettede prøver - og efterlyser en hurtig udmelding fra ministeriet om sommerens eksamen.

Læs mere

------

Opdateret 1. februar 2021

Stor tilfredshed med at de yngste elever kan vende tilbage

Skolelederforeningen er glad for, at der er lyttet til foreningens bekymring for særligt de yngste elevers faglige og sociale trivsel - samt at skolerne får mulighed for at undervise under bekendtgørelsen om nødundervisning.

Læs mere

------

Opdateret 29. januar 2021

Ny aftale sikrer unge bedre vejledning til valg af ungdomsuddannelse

Aftalen indeholder blandt andet ekstra information til de 100.000 unge og deres forældre om uddannelsesvalg og de mange forskellige ungdomsuddannelser, der findes. Der gives desuden ekstra penge til at udvide åbningstiderne og antallet af medarbejdere i eVejledning, ung-til-ung vejledning og lettilgængeligt materiale til lærere og vejledere. 

Læs mere om aftalen

------

Opdateret 29. januar 2021

Forlængelse af skærpede tiltag

Myndighederne har udgivet en pjece om forlængelse af restriktionerne.

Se pjecen

------

Opdateret 28. januar 2021

Fokus på at få mindste elever tilbage på skolen

Regeringen har forlænget samtlige corona-restriktioner frem til 28. februar. Det betyder, at alle elever i folkeskolen forsat er hjemsendt. Men Statens Serum Institut vil undersøge, om de mindste elever kan vende tilbage tidligere, og Skolelederforeningens formand Claus Hjortdal håber på en hurtig afklaring.

Læs mere

------

Opdateret 26. januar 2021

Hvornår kan en skole gå over til nødundervisning?

Børne- og Undervisningsministeriet har offentliggjort et nyt spørgsmål-svar på ministeriets hjemmeside om nødundervisning.

Læs mere

------

Opdateret 22. januar 2021

Claus Hjortdal: Giv skolerne råderum lokalt

Når der bliver grønt lys, er skolerne helt klar til at hjælpe eleverne godt tilbage i skolen – og til at samle op på undervisningen. Det kræver dog, at vi holder op med at tale om ’faglige huller’ og ’læringsefterslæb’. Og det kræver, at skolerne gives den nødvendige fleksibilitet til at løse opgaven.

Læs mere

------

Opdateret 22. januar 2021

Opdaterede spørgsmål og svar på uvm.dk om bl.a. testning for medarbejdere

Børne- og Undervisningsministeriet har offentliggjort en række nye spørgsmål-svar på ministeriets hjemmeside om blandt andet opfordringen til at lade sig teste for medarbejdere, der møder fysisk frem på arbejde og ikke har mulighed for at holde afstand, brug af kamera i onlineundervisningen og de store opgaver i 9. og 10. klasse.

Læs mere

------

Opdateret 21. januar 2021

Opdaterede spørgsmål og svar på uvm.dk om bl.a. lægeerklæring

Børne- og Undervisningsministeriet har offentliggjort en række nye spørgsmål-svar på ministeriets hjemmeside om blandt andet lægeerklæring, tilsyn og betalingsforholdene for SFO og klub- og fritidstilbud.

Læs mere

------

Opdateret 15. januar 2021

Opdaterede spørgsmål og svar på uvm.dk

I forbindelse med forlægelsen af restriktionerne har Børne- og Undervisningsministeret opdaterede spørgsmål og svar på ministeriets hjemmeside. De handler blandt andet om hvem, der rådgivning skolen om hjemsendelse eller nedlukning. Der er også spørgsmål/svar om blandt andet skole-hjem-samtaler, osv.

Læs mere 

------

Opdateret 13. januar 2021

Forlængelse af restriktioner øger behovet for en hurtig afklaring om eksamen

Regeringen har forlænget de gældende restriktioner frem til den 7. februar, og alle elever i folkeskolen vil derfor fortsat være hjemsendt. Det presser eksamenssituationen yderligere, og der er behov for en hurtig afklaring, lyder det fra Skolelederforeningens formand Claus Hjortdal.

Læs mere

------

Opdateret 12. januar 2021

Covid-19: Opdaterede retningslinjer kan give mere fleksibilitet til specialområdet

Børne- og Undervisningsministeriet har netop offentliggjort reviderede retningslinjer for grundskolen, som særligt vedrører specialområdet. Det betyder blandt andet, at det i visse tilfælde bliver muligt at overgå til nødundervisning på landets specialskoler.
(Modelfoto: Colourbox.dk)

Læs mere

------

Opdateret 11. januar 2021

Opdaterede spørgsmål og svar på uvm.dk om afstandsanbefaling

Børne- og undervisningsministeriet har offentliggjort nye spørgsmål-svar om afstandsanbefaling på grundskoleområdet. Læs nærmere under emnet 'Fremmøde og nødpasning'.

Læs mere

------

Opdateret 7. januar 2021

Claus Hjortdal: Nedlukning giver store udfordringer på skolerne

Lige nu varetager landets skoler både fjernundervisning og omfattende nødpasning, hvilket er en vanskelig opgave. Samtidig giver den aktuelle covid-19-situation også andre nye udfordringer. Skolelederforeningen opfordrer til en hurtig løsning og afklaring af problemstillingerne.

Læs mere

------

Opdateret 30. december 2020

Opdaterede spørgsmål og svar på uvm.dk

Børne- og undervisningsministeriet har opdaterede spørgsmål og svar efter de særlige restriktioner blev forlænget til 17. januar 2021.

Læs mere om de skærpede tiltag

------

Opdateret 29. december 2020

Folkeskoleelever skal hjemmeundervises frem til 17. januar 2021

Statsministeren har på et pressemøde oplyst, at de gældende restriktioner forlænges frem til den 17. januar 2021. Det betyder, at alle elever i folkeskolen skal hjemmeundervises frem til den 17. januar.

------

Opdateret 21. december 2020

Opdaterede spørgsmål og svar på uvm.dk

Børne- og undervisningsministeriet har opdaterede spørgsmål og svar om folkeskolens prøver.

uvm.dk opdateres derudover løbende i forhold til de kommende retningslinjer samt bekendtgørelse.

Læs mere

------

Opdateret 18. december 2020

Opdaterede spørgsmål og svar på uvm.dk

Børne- og undervisningsministeriet har opdaterede spørgsmål og svar om blandt andet fremmøde og nødpasning, herunder om særlige elevgruppers forsatte ret til et modtage fysisk undervisning og pasning på skoler og institutioner.

uvm.dk opdateres derudover løbende i forhold til de kommende retningslinjer samt bekendtgørelse.

Læs mere her

------

Opdateret 16. december 2020

Minister: Skoleledere kan beslutte skolers genåbning i det nye år

Alle elever på landets folkeskoler bliver hjemsendt fra mandag den 21. december. Nedlukningen gælder indtil den 3. januar 2021, men skolelederne har mulighed for at benytte en glidende overgang for genåbning, lyder det fra ministeren.

Læs mere

------

Opdateret 16. december 2020

Covid-19-tiltag på børne- og undervisningsområdet udvides til at gælde alle kommuner

Udviklingen i smitten med COVID-19 er fortsat bekymrende høj. Regeringen har derfor besluttet, at de skærpede restriktioner, der blev udmeldt torsdag den 10. december, udvides til at omfatte alle kommuner fra den 16. december kl. 16.00.

Læs mere på uvm.dk

------

Opdateret 14. december 2020

Giv folkeskolen et fornuftigt forår

Siden marts har dagligdagen i folkeskolen været præget af omstillinger og uforudsigelighed. Skiftende retningslinjer har udløst laviner af ændringer, og for at komme helskindet gennem den kommende tid har skolelederne brug for klare retningslinjer og fleksibilitet i forhold til folkeskoleloven, skriver Claus Hjortdal i et debatindlæg i Altinget.

Læs mere

------

Opdateret 10. december 2020

Opfordring til kommunerne: Giv skolerne tid til corona-ændringer

Claus Hjortdal opfordrer til, at skolerne får mulighed for at benytte en glidende overgang indtil 10. januar, når de ældste elever i 69 af landets kommuner skal vende tilbage til undervisning på skolerne.

Læs mere

------

Opdateret 9. december 2020

Fleksibilitet er nødvendigt i forhold til eksamen

Sygdom og nedlukning af skoler har siden marts spændt ben for at køre normal undervisning. Og det bør smitte af på sommerens eksamener, mener formand for Skolelederforeningen Claus Hjortdal. Derfor har han overfor undervisningsministeren efterlyst, at skolelederne får mulighed for at aflyse eksamener.

Læs mere

------

Opdateret 9. december 2020

Særlige retningslinjer for 38 kommuner offentliggjort

Børne- og Undervisningsministeriet har offentliggjort de særlige retningslinjer for grundskoler i kommunerne i Region Hovedstaden (eksklusiv Bornholm) samt i Faxe, Greve, Køge, Lejre, Odense, Roskilde, Slagelse, Solrød, Vordingborg og Aarhus Kommune pr. 9. december 2020.

Læs mere her

------

Opdateret 9. december 2020

Nye spørgsmål og svar særligt for storbyer og dele af Sjælland

Børne- og Undervisningsministeriet har offentliggjort nye spørgsmål og svar særligt for storbyer og dele af Sjælland under ministeriets FAQ på uvm.dk.

Læs spørgsmål/svar her

------

Opdateret 7. december 2020

Nye corona-restriktioner bør skele mere til erfaringer

Et højt smittetal sender nu de ældste elever i folkeskolen i 38 kommuner hjem. Skærpede restriktioner er nødvendige, men selv små ændringer kræver store omstillinger på skolerne, og Skolelederforeningens formand Claus Hjortdal efterlyser, at der bliver skelet mere til erfaringerne.

Læs mere

------

Opdateret 7. december 2020

Nye spørgsmål og svar vedr. hovedstadsområdet - blandt andet om anvendelse af mobile testenheder i skoletiden

Henover weekenden (5.-6. december) har Børne- og Undervisningsministeriet offentliggjort nye spørgsmål og svar for hovedstadsområdet under ministeriets FAQ på uvm.dk.
(Opdateret 9. december 2020): Siden vedr. hovedstadsområdet er nu erstattet af en side særligt for storbyer og dele af Sjælland, red.) Læs spørgsmål/svar her

Derudover er ”Bekendtgørelse om særlige restriktioner for private og offentlige grundskoler i visse kommuner i hovedstadsområdet m.v. i forbindelse med håndtering af covid-19” nu offentliggjort på Retsinformation.

------

Opdateret 4. december 2020

DR: Morgensang sender skolerne på juleferie

Opdateret 9. december: DR har ændret programmets titel til 'Morgensang - skolernes juleafslutning', red.

På grund af Corona-restriktionerne kan det være svært eller umuligt at holde den fælles traditionelle juleafslutning på landets skoler.

DR vil, som en hjælp til at gøre sidste dag før juleferien hyggelig, sende et juleafslutningsprogram for skolerne.

Programmet 'Morgensang sender skolerne på juleferie' og bliver sendt på DR1 fredag d. 18. december kl. 9.05 – 9.40.

Læs mere her

------

Opdateret 4. december 2020

Helsingør Kommune omfattes nu også af hovedstadsrestriktionerne på børne- og undervisningsområdet

Børne- og undervisningsministeriet oplyser, at sundhedsmyndighedernes tiltag på børne- og undervisningsområdet for at bremse smittespredningen af COVID-19 i hovedstadsområdet nu også dækker Helsingør.

Ministeriet har desuden opdarede spørgsmål/svar om restriktionerne for hovedstadsområdet her. (Spørsmål/svar er senest opdateret 3. december kl. 12.05)

------

Opdateret 2. december 2020

Nyt Corona-forbud i hovedstadsområdet giver udfordringer for skolelederne

"I Skolelederforeningen er vi tilfredse med, at man denne gang har lyttet til opfordringen om at give skolerne bedre tid til omlægningen. Vi håber dog, at både forældre og kommuner vil have forståelse for, at nogle skoler kan få svært ved at nå at få al logistik klar til mandag morgen."

Claus Hjortdal peger samtidig på, at de nye skærpede regler er et eksempel på, at det er nødvendigt at slække på krav og forventninger til omfanget af den undervisning, som skolerne kan gennemføre i skoleåret 2020/2021.

Læs mere

------

Opdateret 1. december 2020

Giv skolerne tid til at implementere skærpede Corona-regler

”Vi håber, at regeringen og sundhedsmyndighederne har øje for, at det tager tid at forberede en ændring af undervisningen, igen. Vi opfordrer derfor til, at vi på skolerne får en fornuftig tidsramme til en eventuel omlægning, så vi kan forberede elever, forældre og skolens personale bedst muligt på ændringen.”
Det siger Dorte Andreas, næstformand i Skolelederforeningen, i dag til TV2 News.

Læs mere

------

Opdateret 20. november 2020

Restriktioner fjernes fra skolerne i Nordjylland

Fra mandag den 23. november bliver alle midlertidige restriktioner i Nordjylland ophævet, så der igen gælder det samme som i resten af landet. Det betyder blandt andet, at 1 meters kravet ophører, og aktiviteter med blandede hold på tværs af klasser kan genoptages.

Læs mere på ministeriets hjemmeside

------

Opdateret 14. november 2020

Kort frist til nye ændringer lægger pres på skolerne i Nordjylland

Regeringen meldte fredag aften ud, at eleverne i 5.-8-klasse i Nordjylland må komme i skolen igen fra mandag den 16. november. Den korte tidsfrist giver skolelederne urimelige betingelser, siger formand for Skolelederforeningen Claus Hjortdal, der opfordrer de nordjyske forældre til at vise storsind mandag.

Læs mere

------

Opdateret 11. november 2020

Forberedelse hjælper nordjysk skole under hjemsendelse

Fagligt er niveauet i den virtuelle undervisning højt på Strandby Skole nord for Frederikshavn, men relationsarbejdet er vanskeligt, når eleverne er sendt hjem. Det fortæller skoleafdelingsleder Mogens Brag, der her i november for anden gang med kort varsel stod overfor en hjemsendelse af elever.

Læs mere

------

Opdateret 11. november 2020

Skoleledere ser ud til at få mulighed for at aflyse valgfagsprøver

Med en ny bekendtgørelse vil Undervisningsministeren give den enkelte skoleleder lov til at beslutte, om valgfagsprøver for 8.klasser i december og januar skal aflyses.

Læs mere

------

Opdateret 9. november 2020

Særligt for skolerne i Nordjylland: UVM har mandag opdateret information på uvm.dk

Børne- og Undervisningsministeriet har netop opdateret ministeriets hjemmeside med de gældende retningslinjer for dagtilbud, skoler og uddannelsesinstitutioner i de syv nordjyske kommuner, Brønderslev, Frederikshavn, Hjørring, Jammerbugt, Thisted, Vesthimmerland og Læsø kommune.

Læs mere

------

Opdateret 6. november 2020

UVM udsender oversigt over restriktioner i syv nordjyske kommuner

Børne- og Undervisningsministeriet har offentliggjort en oversigt over, hvilke restriktioner der konkret gælder på børne- og undervisningsområdet i syv nordjyske kommuner.

Læs mere 

------

Opdateret 5. november 2020

Claus Hjortdal: Skolelederne i Nordjylland står overfor en stor opgave

Fra på mandag indføres en række restriktioner for grundskolerne i syv nordjyske kommuner. Det betyder blandt andet, at 5.-8. klasse skal fjernundervises hjemmefra. Claus Hjortdal, Skolelederforeningens formand, mener, at skolerne er godt rustet til opgaven. Han opfordrer kommunerne til at yde skolelederne ekstra støtte.

Læs mere 

------

Opdateret 1. november 2020

Bekendtgørelsen om aflyst brobygning er offentliggjort

Undervisningsministeriet lægger op til at erstatte fysisk fremmøde med virtuelle forløb eller besøg fra ungdomsuddannelserne.

Fra torsdag den 29. oktober skal alle introduktionskurser og al brobygning mellem grundskoler og ungdomsuddannelser med fysisk fremmøde stoppe.

Det har Børne- og Undervisningsministeriet besluttet, og den officielle bekendtgørelse er nu offentliggjort. Den kan findes her

Det fremgår af bekendtgørelsen, at aflysningen gælder hele resten af dette skoleår. Den slår også fast, at brobygningen og introduktionskurserne så vidt muligt skal erstattes af virtuelle kurser og forløb eller ved besøg af undervisere og elever fra ungdomsuddannelserne på grundskolerne.

Læs mere her på www.uvm.dk

------

Opdateret 26. oktober 2020

Brobygning for landets skoleelever aflyses

Ikke mindst på baggrund af Skolelederforeningens kritik af, at lovkravet om, at 9.-10. kl. elever skal i brobygning i en tid med voksende Corona-smitte, aflyses nu brobygningsforløb.

Læs mere

------

Opdateret 25. oktober 2020

 

Covid-19: Nyt fra regeringen og børne- og undervisningsministeren

Regeringen informerede på et pressemøde fredag aften om en række nye tiltag for at forebygge smittespredningen i samfundet. I dag søndag fortalte børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil på et nyt pressemøde, at regeringen vil gøre sit yderste for at undgå at lukke daginstitutioner, skoler og ungdomsuddannelser.

Læs mere

------

Opdateret 1. oktober 2020

Internationalt fokus på Covid-19-håndtering i danske skoler

Der har været stor interesse - også internationalt - for, at det er lykkedes lærere, pædagoger og ledelse på de danske folkeskoler at manøvrere gennem en lukning, to genåbninger og nu altså sporadiske hjemsendelser elever og klasser.

Læs mere

------

Opdateret 1. oktober 2020

Nyt fra Undervisningsministeriet

Undervisningsministeriet har opdateret siden med Covid-19 relaterede spørgsmål og svar. 
Der er blandt andet opdateret spørgsmål/svar omkring 'Rammer for undervisning m.m.' herunder spørgsmålet: Hvilke former for aktiviteter i skoler og fritidstilbud er undtaget fra forsamlingsforbuddet på 50 personer? (Opdateret 25. september 2020)

Under emnet 'Fravær' er spørgsmålet/svaret 'Hvilke regler gælder, hvis en underviser har COVID-19 relateret fravær, for eksempel har COVID-19, venter på test eller testsvar eller er hjemme med barn, der er hjemsendt?, opdateret 29. september 2020.

Også under emnet 'Generelt' er der opdaterede spørgsmål/svar omkring sociale arrangementer og lejrskoler, studieture m.v. (Opdateret 26. september 2020)

Find disse samt andre opdaterede spørgsmål/svar her

------

Opdateret 24. september 2020

Brev til skolelederne fra ministeren: Hjælp med at få budskaber om Covid-19 ud til børn og forældre

Børne-og undervisningsministeren har sendt et brev til landets skoleledere m.fl. i kølvandet på, at vi her i landet oplever et stigende antal smittede. I brevet opfordrer ministeren til at hjælpe med at få centrale budskaber ud til alle børn, unge og forældre.

Læs mere her

------

Opdateret 24. september 2020

Fælles brev til 3 ministre: Giv pædagoger og lærere hurtigere adgang til test og svar

I en fælles henvendelse efterlyser BUPL, Lederforeningen i BUPL, Danmarks Lærerforening samt Skolelederforeningen den samme hurtige adgang til Covid-19-test og svar for pædagoger og lærere som medarbejderne i andre samfundskritiske funktioner.

Læs mere her

------

Opdateret 22. september 2020

Nyt fra Sundhedsstyrelsen: Anbefaling omkring aflysning af sociale aktiviteter

Sociale arrangementer i forbindelse med dagtilbud, skoler og andre uddannelses­institutioner bør aflyses i den kommende tid, skriver Sundhedsstyrelsen i en nyhed.

Læs nærmere om, hvilke arrangementer på dagtilbud, grundskoler, fritidstilbud og ungdoms- samt videregående uddannelser, der er tale om.

Læs mere hos Sundhedsstyrelsen

Læs også mere på uvm.dk, som har opdateret teksten om 'sociale arrangementer' under sektionen 'spørgsmål og svar'

------

17. september

Opdaterede retningslinjer ved enkelttilfælde af smitte hos børn og elever

Sundhedsstyrelsen har i dag offentliggjort en ny version af deres retningslinjer for skoler, dagtilbud og uddannelsesinstitutioner.
Læs mere

------

Opdateret 9. september 2020

Covid-19: Efter hjemsendelse - sådan er det gået på fire coronaramte skoler

Skolelederforeningen har talt med fire kolleger, som her deler deres erfaringer om at vende tilbage til hverdagen efter at have sendt elever og personale hjem for at hindre smittespredning af Covid-19.
Læs mere

------

Opdateret 9. september 2020

Covid-19: Information om aflysning af sociale arrangementer på skoler i 18 kommuner

Antallet af smittede med Covid-19 stiger i øjeblikket i Københavnsområdet og Odenseområdet, og myndighederne anbefaler nu, at skolerne i hovedstadsområdet og i Odense aflyser alle sociale arrangementer. Få mere information i artiklen.
Læs mere

------

Opdateret 18. august 2020

Covid-19: Gode råd fra kolleger - det kan du gøre, hvis coronaen rammer

Flere steder i landet er skoleåret startet uroligt, fordi lærere eller elever er konstateret smittet med coronavirus. To skoleledere, der lige nu står med problematikken, fortæller, hvordan de har oplevet situationen - og hvordan de har taklet den.
Læs mere

------

Opdateret 6. august 2020

Claus Hjortdal: God skolestart

Velkommen tilbage efter en velfortjent ferie ovenpå et hektisk forår og forsommer. På landets skoler er skoleledere, lærere og pædagoger lige nu ved at forberede det kommende skoleår, og i næste uge vender også eleverne tilbage til skolen. I den anledning ønsker Skolelederforeningens formand Claus Hjortdal alle en god - og sikker - start på skoleåret.

Læs mere

------

Opdateret 4. august 2020

Skoleåbning og Corona

Ikke mindst i dagene op til skolestart har medierne interesse for skolernes åbning i en tid med stigende smittetryk.

Foreningens formand Claus Hjortdal har i TV2 News i morges kommenteret på bl.a. nogle læreres bekymring vedr. smitte, masker og retningslinjer.

Læs mere

------

Opdateret 2. juli 2020

Regler og retningslinjer fra den 1. august er nu udstedt i ny bekendtgørelse

Børne- og Undervisningsministeriet har offentliggjort bekendtgørelsen, der gælder fra 1. august.

Læs mere 

------

Opdateret 29. juni 2020 kl. 10

Sommerhilsen fra formanden: I har ydet en fantastisk indsats

"Skoleåret 2019/20 har været et særligt år. Det har været et historisk år - et anderledes, spændende, udfordrende og arbejdsmæssigt hårdt år. Herfra skal lyde en kæmpe stor tak til jer alle - og ønsket om en god sommer," siger Claus Hjortdal i en sommerferiehilsen til Skolelederforeningens medlemmer.

Se og hør hele videoen her

------

Opdateret 22. juni 2020 kl. 15

Ny undersøgelse af ledervilkår under Covid19

Fagbevægelsens Hovedorganisations Lederforum, hvor Claus Hjortdal er talsperson, har besluttet at sætte fokus på ledernes oplevelser, vilkår og erfaringer fra tiden under Covid19. Deltag i undersøgelsen.

I disse dage sendes et spørgeskema ud til lederne i Fagbevægelsens Hovedorganisation, herunder til Skolelederforeningens medlemmer.

Undersøgelsens formål er at få mere viden om, hvordan lederne har opfattet perioden under Covid-19-pandemien. Undersøgelsens resultater skal anvendes i arbejdet for at forbedre ledernes rammer og vilkår i den offentlige sektor.

Læs mere her, hvor du også kan deltage i undersøgelsen 

------

Opdateret 19. juni 2020 kl. 19

1 meter-afstandskravet kan fraviges i skolerne

Børne- og Undervisningsministeriet har netop udsendt de retningslinjer, som vil gælde for landets folkeskoler m.fl. pr. 1. august 2020. Med visse forbehold lempes afstandsreglerne, så det fx igen kan blive muligt at samle en hel klasse i ét lokale. Samtidig vil det igen være de almindelige bestemmelser i lovgivningen – og ikke nødbekendtgørelsen - der gælder.

”Med de retningslinjer, som har været gældende i perioden med covid-19 har det været rigtig svært at drive skole. Det er derfor positivt, at forholdene for at drive skole nærmer sig det normale – selv om der stadig er restriktioner. Vi har tidligere meldt ud, at skolerne har behov for at kunne samle en klasse i ét lokale, så vi er glade for, at der nu skabes muligheder for det,” siger Claus Hjortdal, Skolelederforeningens formand.

Læs mere

------

Opdateret 17. juni 2020 kl. 10.40

Skolerne har behov for afklaring om næste skoleår NU

Landets folkeskoler har akut behov for at kende de sundhedsmæssige retningslinjer. Det skyldes, at planlægningen af det kommende skoleår ellers kan blive stærkt problematisk, vurderer Skolelederforeningen. Foreningen håber, at det fra august bliver muligt med en skoledag, som i højere grad ligner skoledagen inden covid-19.

Skolerne er allerede nu næsten færdige med at få skemalægning, ressourcefordeling og personalebemanding samt meget mere til at falde på plads for næste skoleår. Derfor er det helt urimeligt, at skolerne endnu ikke kender de sundhedsmæssige retningslinjer, som gælder fra august, mener Skolelederforeningens formand Claus Hjortdal:

"Det strammer meget til ude på skolerne, eftersom der kun er meget kort tid til, at den praktiske planlægning skal være færdig. Derfor er det nødvendigt at kende retningslinjerne, så skoleledelsen sammen med skolens personale kan skabe en så tryg og god skolestart for elever og forældre som overhovedet muligt."

Læs hele teksten

------

Opdateret 11. juni 2020 kl. 14.40

Skoler må afvise børn efter ferie

Ifølge Børne- og Undervisningsministeriet bør skoler og institutioner afvise børn, der har været på ferie i frarådede lande. Skolelederforeningen er enig i vurderingen.

Læs mere

------

Opdateret 10. juni 2020 kl. 14.30

Covid-19: Opdaterede spørgsmål og svar på uvm.dk

Børne- og Undervisningsministeriet har opdateret hjemmesidesektionen med spørgsmål og svar om ’Genåbning og generelt’ samt sektionen 'Grundskolen'. Find information om rejser til udlandet, fravær i forbindelse med udlandsrejse samt fejring af uddannelsesafslutning m.m.

Læs mere

------

Opdateret 9. juni 2020 kl. 15

Bekendtgørelse forlænges til 1. august

Bekendtgørelsen om lukning og gradvis, kontrolleret genåbning af dagtilbud, skoler og institutioner, som hidtil har haft 8. juni 2020 som udløbsdato, er netop forlænget til 1. august 2020. Det fremgår af Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside.
Læs mere

------

Opdateret 8. juni 2020 kl. 14

Retningslinjer for dimission m.m.

I sidste uge valgte regeringen og folketingets partier at give mulighed for fejring af afslutninger på uddannelser som translokation, dimissioner og lignende arrangementer.
Børne- og Undervisningsministeriet har nu udsendt de nærmere retningslinjer.
Find retningslinjerne her

------

Opdateret 29. maj 2020 kl. 14

"Danmarkshistoriens største skoleudviklingseksperiment"

Sådan betegner Claus Hjortdal den tid, folkeskolen står i lige nu.
"Skolerne laver masser af spændende, anderledes ting. Noget har virket, og noget skal sorteres fra. Men målet er, at når vi engang hen på efteråret begynder med en mere almindelig folkeskole, så har vi skabt en ny balance mellem den gamle reform og de nye elementer, vi har lært af."
I videoen uddyber Claus Hjortdal, hvorfor vi bør lære af de erfaringer, vi gør os nu.

------

Opdateret 26. maj 2020 kl. 14:50

Det bør vi lære af coronakrisen!

Vi bør tage erfaringerne med os videre, når samfundet bliver normalt igen, sagde Claus Hjortdal til DR Nyheder tidligere i dag.
"Vi har haft en periode i skolen, hvor vi har været bundet af stramme rammer, men ikke af faglige krav - dem har vi selv fået lov til at bestemme - og det er bestemt interessant, hvad der er lykkedes og ikke lykkedes, og så få det bedste med fremover," siger Claus Hjortdal.
Han hæfter sig blandt andet ved, at elementer fra skolereformen om fx bevægelse og udeskole er kommet ind i skolen på en ny måde.
"Det er interessant, hvad er det, der giver en bedre motivation, en større glæde, mindre konflikt og bedre læring. Derfor har vi kontaktet både Børne- og Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil og formand for KL's Børne- og Undervisningsudvalg Thomas Gyldal Petersen for at sige: Der sker noget nu, det må vi ikke lade løbe ud i sandet. Lad os kigge på de elementer, som nu begynder at virke. Lad os prøve at se, om vi ikke kan udvikle skolen på baggrund af det.

------

Opdateret 19. maj 2020 kl. 15.25

Spørgsmål/svar om skolernes genåbning fase II

 • Har I nogle tips til hvordan jeg som forælder bedst mulig forbereder min søn (8. klasse) til mødet med en ny hverdag i morgen?
 • Vil der være tale om en slags "nødundervisning" indtil ferien starter?
 • Må man gå på kompromis med afstandskrav for indendørs undervisning for at få plads til alle klassens elever i lokalet? Dvs mindre end 1 m. ml elever og 2 m. fra underviser til forreste bordrække

Spørgsmålene var mange, da næstformand Dorte Andreas søndag eftermiddag svarede på spørgmål fra DR.DK's brugere sammen med næstformand i Skole og Forældre Cecilie Harrits og lærer Jakob Gislund, Skolecenter Hirtshals.

Læs alle spørgsmål og svar

------

Opdateret 19. maj 2020 kl. 15

Ny inspiration til nødundervisning for elever i 6.-10. klasse

Børne- og Undervisningsministeriet har offentliggjort et overblik over frit tilgængelige undervisningsforløb, der er velegnede til fjernundervisning eller til undervisning, der veksler mellem tilstedeværelse på skolen og undervisning hjemmefra.

Læs mere

------

Opdateret 19. maj 2020 kl. 14

God 'skolestart'

Så lykkedes det at få de ældste elever tilbage i skolen - de har været savnet!
Fra i går begyndte de første skoler rundt omkring i landet at modtage eleverne fra 6.-9./ og 10. klasse - og flere følger de kommende dage og i næste uge.
Og selv om det var uden håndtryk og kram, var der gensynsglæde.
Eleverne mødte ind til en ny og anderledes skoledag med afstand, håndsprit, holdopdeling, undervisning i gymnastiksale, forskudte mødetider og meget mere.
Tak til Tovhøjskolen i Aarhus, Funder-Kragelund Skole i Silkeborg, Nysted Skole i Guldborgsund, samt Hjalleseskolen og Tarup Skole i Odense for at dele billeder fra dagen.

------

Opdateret 18. maj 2020 kl. 8

Velkommen tilbage til de ældste elever!

De ældste elever kan fra i dag igen vende tilbage på skolerne - efter mange uger med undervisning hjemme foran computeren.
Fra i dag er de første skoler klar til at modtage eleverne igen.
"Det betyder rigtig, rigtig meget både for skolen og for eleverne. Skolerne trænger til at få dem tilbage, og eleverne trænger til at vende tilbage. Det har vi glædet os til," sagde Claus Hjortdal, formand, til DR Nyheder her til morgen.
Er der acceptabelt, at der vil være forskel fra skole til skole, og at fx timetallet for de ældste elever vil svinge fra skole til skole?, blev Claus Hjortdal spurgt på DR Nyheder:
"Det er i høj grad acceptabelt, for vilkårene er meget forskellige for, hvordan man har mulighed for at løse opgaven. Vi skal stadig undervise de yngste elever, og selv om afstandskravet er reduceret til en meter, så er der stadig fysiske udfordringer med lokaler - samt anden praktik og logistik, der skal gå op."

------

Opdateret 15. maj 2020 kl. 15.10

På søndag svarer vi på spørgsmål om genåbningens fase 2

På søndag sidder næstformand Dorte Andreas klar til at svare på spørgsmål fra DR.DK's brugere om genåbningen for de ældste elever. Det gør næstformanden sammen med skolelærer Jakob Gislund fra Hirtshals i Nordjylland og Cecilie Harrits næstformand i Skole og Forældre.
Det foregår på DR.DK's sektion 'Tæt På' søndag den 17. maj fra kl. 16.30-17.30.

Hold øje på dr.dk

------

Opdateret 15. maj 2020 kl. 15.10

UMV og Sundhedsstyrelsen udsender nærmere information til skolerne

Børne- og Undervisningsministeriet og Sundhedsstyrelsen har i dag udsendt nye dokumenter, som samler og uddyber retningslinjer og anbefalinger i forbindelse med fase II af genåbningen af skolen.

Læs mere 

------

Opdateret 14. maj 2020 kl. 9.40

Genåbningens fase II: Retningslinjer fra UVM kom sent og er utilstrækkelige

Med kun to arbejdsdage til genåbningen af folkeskolerne fra på mandag for de ældste elever, udsendte Børne- og Undervisningsministeriet i går eftermiddag deres længe ventede retningslinjer til skolerne. Claus Hjortdal efterlyser klarere retningslinjer.

Læs mere

------

Opdateret 13. maj 2020 kl. 15

Genåbningens fase II: Retningslinjer fra UVM ventes at komme i dag – det er i 11. time

Skolelederforeningen arbejder på, at folkeskolerne får mere konkrete rammer og retningslinjer for bedst muligt at kunne åbne for 6.-9/10. klasse fra på mandag. Og der er fra UVM nu givet tilsagn om, at de vil komme senere i dag, men det er i 11. time. Og det er ikke godt nok. Det betyder, at der vil være færre, der kan være klar til at genåbne fra på mandag.

Læs mere

------

Opdateret 12. maj 2020

Ny undersøgelse: Specialskoleledelse i genåbningens dage

En ny undersøgelse blandt ledere og mellemledere på specialskoler i Danmark kortlægger, hvordan de vurderer, at genåbningens fase I er forløbet. Det viser sig overordnet, at specialskolelederne har oplevet perioden med genåbning som: Overkommelig…

Læs mere

------

Opdateret 11. maj 2020 kl. 14:55

Covid-19: Københavnske skoleelever indtager Parken

Mandag morgen rykkede københavnske skolelever ind i midlertidige klasselokaler i Telia Parken på Østerbro.
Læs mere

------

Opdateret 11. maj 2020 kl. 13.15

Hvad betyder de nye afstandskrav for muligheden for at få de store klasser tilbage på skolerne?
Det svarede Claus Hjortdal på tidligere i dag i DR P1 Morgen.
"De nye retningslinjer gør en stor forskel for skolerne. De tidligere 2 meter betød, at vi måtte sænke antallet af elever i klasselokalerne, fordi der kun var plads til få elever. Nu får vi plads til langt flere elever i lokalerne."
"Nu går skolelederne i gang med arbejdet med at få det til at gå op," siger Claus Hjortdal, som i indslaget peger på, at der stadig er udfordringer med personalekapacitet og logistik.

Hør indslaget ca. 56 minutter inde i udsendelsen

------

Opdateret 10. maj 2020 kl. 19

Covid-19: Afstandsregler ændres

Nye sundhedsmæssige retningslinjer er netop blevet offentliggjort: Kravet om 2 meters afstand bliver ændret til 1 meter. Der er dog situationer, hvor de 2 meter stadig vil være gældende.
(opdateret 11. maj kl. 8:50): Børne- og Undervisningsministeriet oplyser mandag morgen, at der for eksempel bør være 2 meters afstand mellem lærere og den forreste række i klasselokalet, mens det er tilstrækkeligt med 1 meters afstand mellem eleverne.

Læs mere

------

Opdateret 8. maj 2020 kl. 10.15

Vi svarer på spørgsmål på dr.dk 'Tæt på' i dag!
Klokken 11.30 er næstformand Dorte Andreas klar ved tasterne for at svare på spørgsmål fra dr.dk's brugere.
I dag handler det om genåbningen for 6.-10. klasse.
Med er også Cecilie Harrits, næstformand i Skole og Forældre.
Det foregår her

------

Opdateret 8. maj 2020 kl. 10

Politisk enighed om at genåbne skoler for de ældste elever

Mandag den 18. maj kan de ældste elever møde i skole igen. Det meddelte statsminister Mette Frederiksen på et pressemøde torsdag aften inden bededagsferien. Hun understregede dog samtidig, at ”intet bliver, som det plejer.” Skolelederforeningen glæder sig over, at de ældste klasser nu får mulighed for at vende tilbage til skolen.

Læs mere 

------

Opdateret 4. maj 2020 kl. 16.05

Claus Hjortdal: Politikerne må tage ansvaret for beslutning om udvidet åbning

"Det må være politikerne, som skal træffe beslutninger på baggrund af sundhedsmyndighedernes krav og forventninger – ikke den enkelte skoleleder.” Det siger Claus Hjortdal som en kommentar til, at et flertal uden om regeringen vil give skoler lov til at lave lokale løsninger, så de ældste børn kan komme tilbage i skole.

Læs mere

------

Opdateret 4. maj 2020 kl. 16.05

Den gode skolestart i en coronatid - vi svarer på spørgsmål i aften!

Klokken 19:30 mandag aften svarer næstformand Dorte Andreas på spørgsmål om, hvordan man kan hjælpe sit barn til en tryg skolestart i denne tid.

Det sker på magasinet Vores Børns Instagram profil, hvor der kan stilles spørgsmål undervejs.

Se med her

------

Opdateret 4. maj 2020 kl. 15.40

Webinarer om ledelse i en krisetid

I denne tid med covid-19 tilbyder Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse en række forskningsbaserede webinarer om offentlig ledelse.

Læs mere

------

Opdateret 4. maj 2020 kl. 15.35

Coronahjælp fra Dansk Skoleskak/Trygfonden

Skoleskak Live! er Dansk Skoleskak's “corona-undervisning”, som er et gratis tilbud til klasser/grupper i skolen og elever, der fortsat er hjemme.

Læs mere

------

Opdateret 4. maj 2020 kl. 11.15

Ny undersøgelse: Skoleledere klar til en mindre, gradvis åbning

Skolelederforeningen har lavet en stor undersøgelse blandt foreningens medlemmer for at kortlægge, hvordan landets skoleledere vurderer, at en yderligere genåbning af folkeskolerne kan ske. Undersøgelsen viser også, hvordan skolelederne har oplevet perioden med genåbning af skolerne for 0.-5. klasse.

Læs mere

------

Opdateret 29. april 2020 kl. 15.50

Folketingets partier har indgået en aftale om hjælp til sårbare grupper og unge

Initiativer for ca. 215 mio. kr. skal sikre, at socialt udsatte børn og voksne og mennesker med handicap kan komme bedst muligt igennem tiden med covid-19. Det skriver Undervisningsministeriet på deres hjemmeside.
Læs mere

------

Opdateret 29. april 2020 kl. 14.55

Nyt fra Sundhedsstyrelsen – vejledning og retningslinjer opdateret

Sundhedsstyrelsen har opdateret sin vejledning blandt andet med en præcisering omkring hvor ofte, der skal vaskes hænder samt præcisering af retningslinjerne for forældreledsagelse ved fx indkøring af nye børn m.m.

Læs mere

------

Opdateret 29. april 2020 kl. 13.55

Gratis afstandsmarkeringer og hygiejneplakater til skoler

Som en hjælp til landets folkeskoler tilbyder dagligvarekæden Lidl nu landets folkeskoler afstandsmarkeringer til opsætning på gulvarealer. Også virksomheden Brave tilbyder hygiejneplakater til skolerne. Begge dele er gratis.

Læs mere

------

Opdateret 27. april 2020 kl. 16.55

Afsluttende standpunktskarakterer skal gives 10.-15. juni

De afsluttende standpunktskarakterer træder i stedet for prøvekaraktererne i de fag, hvor prøven er aflyst, og UVM har udsendt en vejledning om afgivelse af afsluttende standpunktskarakterer i 9. og 10. klasse i grundskolen.
Afgangsprøverne i 9.-10. klasse er som bekendt aflyst for sommerterminen i skoleåret 2019/20.
Det er nu sket formelt.
Læs mere

------

Opdateret 27. april 2020 kl. 16.50

Midlertidige regler om UPV

Eleverne i 8. klasse skal ikke uddannelsesparathedsvurderes ved skoleårets afslutning. Elever i 9. og 10. klasse skal stadig have foretaget deres afsluttende UPV - her skal tilretninger af UPV'en ske i juni.
Det fremgår af en orientering som Undervisningsministeriet/Styrelsen for Undervisning og kvalitet har udsendt.
Læs mere

------

Opdateret 27. april 2020 kl. 14.25

Undersøgelse: Ledelse af digital forandring i en krisetid - Hvordan gør du?

Kan skolelederne lære noget af covid-19-krisen? Det vil en ny undersøgelse fra Københavns Professionshøjskole se nærmere på.

Læs mere om undersøgelsen og find link til at deltage her

------

Opdateret 23. april 2020 kl. 14.20

Nødundervisning: Skolerne vokser med opgaven

Danmarks Lærerforening har netop offentliggjort en undersøgelse af nødundervisningen under coronakrisen. Den peger på bekymringspunkter særligt i forhold til udsatte elever, men der er også positive tendenser, mener Skolelederforeningen.

Læs mere

------

Høringssvar: Bekendtgørelse om aflysning af prøver m.m. i forbindelse med covid-19

Opdateret 22. april 2020 kl. 13.40

I et høringssvar vedr. bekendtgørelse om aflysning af prøver m.m. i forbindelse med covid-19 reagerer Skolelederforeningen på, at man vil bevare sprogprøverne i børnehaveklasserne og i andre klasser for tosprogede elever på udvalgte skoler. Det finder skolelederforeningen ufornuftigt og uheldigt.

Læs høringssvaret her

------

Opdateret 20. april 2020 kl. 14.40


CORONA: Det gode arbejdsmiljø på skoler og uddannelsesinstitutioner

BFA, BrancheFællesskaberne for Arbejdsmiljø, har samlet gældende vejledninger fra Sundhedsstyrelsen og Arbejdstilsynet samt relevante råd og materialer for skoler og andre uddannelsesinstitutioner i denne tid.

Læs mere

------

Opdateret 17. april 2020 kl. 13.10

Nyhedsbrev
Genåbning: Vi ønsker elever, forældre og skoler en god genåbning og gode skoledage

Læs vores nyhedsbrev med information om skoler og covid-19

------

Opdateret 17. april 2020 kl. 11.30

Vi svarer på spørgsmål om skolernes genåbning!

Onsdag den 15. april var næstformand Dorte Andreas klar ved tasterne for at svare på spørgsmål fra dr.dk's brugere. Det gjorde hun sammen med skolelærer Jakob Gislund fra Hirtshals i Nordjylland samt far og hovedbestyrelsesmedlem i Skole og Forældre Toke Arndal fra Assens på Fyn.

Kan I få børnene til at vaske hænderne i det omfang, man mener, at det er nødvendigt? 2. Kan I få et fagligt indhold ind i skoledagen med udeskole og fokus på hygiejne?

Læs spørgsmål og svar her 

------

Opdateret 16. april 2020 kl. 15.15

Nyt undervisningsforløb om Corona

”Corona på skemaet” er tre nye undervisningsforløb til henholdsvis indskoling, mellemtrin og udskoling, som Sundhedsstyrelsen har udarbejdet i samarbejde med Børne- og Undervisningsministeriet og forlaget Alinea.

Læs mere

------

Opdateret 15. april 2020 kl. 14.55

Covid-19 information på 25 sprog til skole/hjem-kommunikation

Interesseorganisationen Mino Danmark har oversat officielle meddelelser og informationer fra de danske myndigheder.

Læs mere

------

Opdateret 15. april 2020 kl. 13.50

CORONA: Vil smitte på arbejde udløse arbejdsskadeserstatning?

Forhandlingsfælleskabet og CFU, som er sammenslutningerne af fagforbund for ansatte i staten, regionerne og kommunerne, efterspørger klare retningslinjer for arbejdsskadeerstatning i tilfælde af smitte med COVID-19.

Læs mere 

------

Opdateret 15. april 2020 kl. 12.50

Genåbning: Kan man være flere steder på en gang?

Næppe – og så dog alligevel i en tid, hvor skolerne genåbner, hvor der mangler bemanding og en løsning kan være at bruge læringsrobotter.

Kim Normann Andersen, professor og studieleder for it-uddannelserne på CBS, har sendt inspiration til landets skoler.

Læs mere

------

Opdateret 15. april 2020 kl. 11

Rigtig god skoledag til skoler, elever og forældre!
Der arbejdes hårdt på landets skoler for at blive klar til at genåbne skolerne for 0.-5. klasse, hvilket Claus Hjortdal også kunne berette på DR Nyheder tidligere i dag.
Her til morgen mødte de første elever så i skole igen. Og mange - både elever, forældre og skolens medarbejdere - har i løbet af morgenen via landets tv-stationer og andre medier fortalt om det helt særlige ved at mødes på skolen igen.
Vi ønsker alle elever, forældre og medarbejdere en god genåbning - og gode skoledage.

------

Opdateret 14. april 2020 kl. 14

Genåbning: Hver anden kommune er klar fra i morgen

KL har spurgt kommunerne, hvornår de vil genåbne skolerne. Ud af 82 kommuner, der har svaret, regner lidt over halvdelen med åbne skoler fra i morgen onsdag. Reelt bliver der dog tale om en blød start.

Læs mere

------

Opdateret 9. april 2020 kl. 12

GENÅBNING: Individuel lægelig vurdering afgør fremmøde i skolen

Ud over at undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil har understreget, at INGEN skoler og institutioner skal genåbne, før alle sundhedsmæssige retningslinjer er overholdt, er et andet forhold præciseret, nemlig at alle i risikogruppen skal spørge egen læge.

Læs mere

------

Opdateret 9. april 2020 kl. 9.25

Vi svarer på spørgsmål i dag fra 10.-11 om skoleåbning på dr.dk 'Tæt på'

Hvordan kommer det til at foregå, og hvordan forbereder skolerne sig?

Næstformand Dorte Andreas er klar til at svare på spørgsmål sammen med landsformand for Skole og Forældre Rasmus Edelberg.

Chatten foregår på DR’s ’Tæt på’, som du finder her

Her kan DR’s brugere skrive ind for at få svar på deres spørgsmål.

------

Opdateret 8. april 2020

GENÅBNING: Skal ske langsomt og forsvarligt, siger undervisningsministeren

Efter både de administrative og sundfaglige retningslinjer ifm. genåbning af skoler og andre institutioner er offentliggjort, har der være usikkerhed blandt fagfolk og forældre om, hvordan opgaven mere konkret skal løftes. Læs hvad Skolelederforeningen mener.

Læs mere

------

Opdateret 7. april 2020 kl. 21:23

Genåbning: Så kom Sundhedsstyrelsens vejledninger ifm. åbning af skoler mm.

De sundhedsfaglige vejledninger ifm. genåbning af skoler og fritidsordninger er offentliggjort. Det er tale om høj logistik med bl.a. 2 m mellem børn ved borde indendørs, og leg mellem børn kun må være 5 børn udenfor og 3 børn indenfor. Samt ofte og hyppig rengøring og håndvask ...

Læs mere

------

Opdateret 7. april 2020 kl. 15

Genåbning: Her er ministeriets retningslinjer – men de vigtigste mangler fortsat: Sundhedsstyrelsens!

Ministeriet har udsendt retningslinjer for genåbning af folkeskoler, fri- og privatskoler, specialskoler, interne skoler, ungdomsskolens heltidsundervisning samt SFO, fritidshjem og klub. Men de tilsvarende retningslinjer fra sundhedsmyndighederne er endnu ikke klar.

Læs mere

------

Opdateret 6. april 2020 kl. 21.32

GENÅBNING: 0.-5. kl. inkl. SFO kan starte ’blødt’ i skole 

Regeringen/statsministeren har nu meldt ud om, hvad genåbningen af Danmark betyder for landets skoler efter påske. 0-5. kl. elever kan starte gradvist. Afgangseksamen er aflyst.

Læs mere

------

Opdateret 3. april 2020 kl. 15.05

Fællesbrev fra skolen aktører vedrørende gradvis genåbning af skolerne

Sammen med de øvrige parter omkring folkeskolen har Skolelederforeningen lavet en fælles udmelding vedrørende gradvis genåbning af skolerne.

Læs mere

------

Opdateret 3. april 2020 kl. 12.50

DR tilbyder lærings-TV under Coronakrisen

DR Skole tilbyder nu et fast dagligt holdepunkt i hjemmeundervisningen for dels elever i 0.-3 og for 3.-6. klasse.

Læs mere

------

Opdateret 3. april 2020 kl. 11.05

NYHEDSBREV:
Skolelukning og covid-19 / Claus Hjortdal i videohilsen til lærere, pædagoger, ledere og forældre: Tak for en imponerende indsats

Læs vores nyhedsbrev med information om skolelukning og covid-19.

------

Opdateret 3. april 2020 kl. 10.55

Videohilsen: Tak for en imponerende indsats

Skolelederforeningens formand Claus Hjortdal sender en stor tak og en påskehilsen til hele skolen, forældre og elever.

Når skolerne skal åbne igen - hvordan gør vi så, og hvad er vigtigt at have med i overvejelserne? Skoleledernes formand fortæller i videoen, hvad Skolelederforeningen er særligt opmærksom på, når en gradvis åbning af skolerne igen bliver mulig.

Se mere i videoen:


------ 

Opdateret 3. april 2020 kl. 10.50

Covid-19: Eksempler på indsatsen for udsatte børn og unge

KL har sammen med BUPL, BUPL’s Lederforening, DLF, BKF og Skolelederforeningen samlet en række eksempler på, hvordan kommuner og skoler rækker ud til udsatte børn og unge og deres familier.

Læs mere

------

Opdateret 31. marts 2020 kl. 17.10

Corona: Gradvis genåbning af skoler og andre institutioner

På et pressemøde i går lukkede Mette Frederiksen op for, at samfundet muligvis kan starte op igen. For skolerne kan der blive tale om en gradvis, kontrolleret proces med fx delt åbning mellem klasser og årgange, for at mindske antallet af elever og personale.

Læs mere

------

Opdateret 30. marts 2020 kl. 14.55

Nyt fra Lærerstandens Brandforsikring

Havde du en planlagt ferie i vente, og har du spørgsmål om afbestilling? LB har på deres hjemmeside samlet spørgsmål og svar om ændrede rejseplaner i forbindelse med covid-19-situationen.
LB skriver endvidere, at at deres ulykkesforsikring dækker alle, der arbejder eller er frivillige i forbindelse med nødberedskabet under Corona-epidemien uden ekstra omkostninger.

Læs mere

------

Opdateret 27. marts 2020 kl. 15.10

Covid-19: Aftale om afvikling af ferie

Der er nu indgået aftaler på alle offentlige områder om afvikling af frihed i forbindelse med hjemsendelse pga. covid-19 situationen. Det er Skolelederforeningens vurdering, at skoleområdet ikke påvirkes i nævneværdig grad af den indgåede aftale.

Læs mere

------

Opdateret 27. marts 2020 kl. 15.00

Udsatte børn og unge: Giv plads til ledelse og sund fornuft

”Vi skal bruge vores kræfter på at handle og hjælpe de børn, der har brug for det – ikke på bureaukrati og rigid registrering," siger Dorte Andreas, næstformand i Skolelederforeningen.

Når skolerne er lukket i en længere periode, som det er tilfældet nu, er der brug for at have et særligt øje på gruppen af socialt udsatte børn og unge. Det er alle enige om. Indsatsen skal blot ikke drukne i overstyring og tidsrøvende administration.

”Vi har masser af gode eksempler på kommuner og skoler, der gør alt for at sikre, at alle elever klarer sig så godt igennem som muligt. Fx at ledere, lærere og pædagoger tager kontakt til udsatte børn og deres familier telefonisk eller ved at køre ud til familierne. Derfor vil jeg gerne advare mod, at vores indsats ikke drukner i nyt bureaukrati og administration."

Læs mere

------

Opdateret 26. marts 2020 kl. 11.30

Corona-krisen og lærernes pension

Lærernes Pension er godt rustet til at stå igennem Corona-krisen, skriver lppension.dk

På lppension.dk siger investeringsdirektør i Lærernes Pension Morten Malle:

”Der er ingen tvivl, at vi er i en alvorlig situation, og derfor følger vi udviklingen meget tæt. Men i vores investeringsstrategi tager vi altid højde for, at sådanne ekstreme situationer kan opstå, og derfor er situationen ikke kritisk for vores medlemmers pensioner. Vi har opbygget buffere, som vi kan trække på, når afkastet er negativt". 

Læs mere på lppension.dk

------

Opdateret 25. marts 2020 kl. 15.40

Åbner for renovering af skoler og andre institutioner

Et forslag fra Venstre, om - på baggrund af coronakrisen - at åbne for de kommunale pengekasser til bl.a. at modernisere og renovere landets folkeskoler, bakkes op af regeringen og bredt i folketinget.

Læs mere

------

Opdateret 25. marts 2020 kl. 15

Videohilsen fra Claus Hjortdal

Landets skoler, forældre og elever kigger nu ind i en hverdag med en forlænget periode, hvor skolerne er lukket ned.

Claus Hjortdal sender en hilsen til skolerne – og giver sit bud på, hvordan vi skaber tryghed og begejstring lige nu, hvor skoledagen er helt forandret for en tid.

I videoen opfordrer Claus Hjortdal til at være ekstra opmærksom på kommunikation til medarbejdere, forældre og elever – samt til at opsamle og dele de erfaringer, som dukker op:

------

Opdateret 24. marts 2020 kl. 12.20

Claus Hjortdal om den forlængede skolenedlukning

Skoleledernes formand Claus Hjortdal kommenterer til TV Midtvest på, at skoleledere, lærere, forældre og elever kigger ind i forlænget periode, hvor hverdagen er vendt på hovedet.
KLIK PÅ BILLEDET OVENFOR for at se videoen

------

Opdateret 23. marts 2020 kl. 16.30

Skoler skal fortsat være lukkede frem til 13. april

Statsminister Mette Frederiksen har for kort tid siden på et pressemøde annonceret, at regeringen har besluttet af forlænge alle de igangværende restriktioner og tiltag til og med den 13. april - 2. påskedag.

Ikke overraskende forlænger regeringen med statsminister Mette Frederiksen i spidsen sine tiltag for at hindre spredningen af coronavirus frem til efter påske, herunder nedlukning af skoler og dagtilbud.

Læs mere

------

Opdateret 23. marts 2020 kl. 13.35

Covid-19: Fælleserklæring skal sikre fleksibilitet

KL og de faglige organisationer på det kommunale område har indgået en aftale, der sikrer fleksibilitet i denne ekstraordinære tid med coronavirus.

Den ekstraordinære situation udløst af coronavirus kræver stor gensidig fleksibilitet, hurtighed og vilje til at finde smidige løsninger – centralt og lokalt.

KL og Forhandlingsfællesskabet har på den baggrund udarbejdet en fælleserklæring, som LC også har tiltrådt.

Læs mere her

------

Opdateret 23. marts 2020 kl. 11.30

Spørgsmål og svar om skolelukning m.m. i forbindelse med covid19

Tak for alle de mange gode spørgsmål til dr.dk's brugere!

* Bliver afgangsprøverne afholdt i år?
* Når nu internettet er så hårdt belastet, hvordan kan vi så sikre lærernes direkte involvering i elevernes undervisning?
* Hvorfor er der ikke en hotline til alle de børn, som har angst eller bare trænger til at snakke med en psykolog?

Spørgsmålene var mange, da næstformand Dorte Andreas og Rasmus Edelberg, landsformand Skole og Forældre, fredag eftermiddag deltog i en chat på dr.dk og svarede på spørgsmål om skolelukning og covid19.

Læs alle spørgsmål og svar her

------

Opdateret 20. marts 2020 kl. 15.10

Vi svarer på spørgsmål i dag kl. 17-18 på DR 'Tæt på'

Hvad sker der med eksamen, skoleafslutning, lejrskoler osv. i denne tid med skolelukning og covid-19?

Spørgsmålene er mange.

Derfor er næstformand Dorte Andreas klar ved tastaturet i dag fra kl. 17-18 for at svare på spørgsmål sammen med formand for Skole og Forældre Rasmus Edelberg.

Chatten foregår på DR’s ’Tæt på’, som du finder her

Her kan DR’s brugere skrive ind for at få svar på spørgsmål om den helt ekstraordinære situation i landets skoler.

------

Opdateret 20. marts 2020 kl. 12:10

Ny lov og bekendtgørelse om nødundervisning

Folketinget har vedtaget en ny lov på skoleområdet, som gør det muligt at tage de nødvendige foranstaltninger på Børne- og Undervisningsministeriets område som følge af covid-19.

Med lovforslaget følger en ny bekendtgørelse om nødundervisning.

Folketinget har hastebehandlet og vedtaget den ney lov om midlertidige foranstaltninger på børne- og undervisningsområdet, som skal forebygge og afhjælpe den situation, som COVID-19 forårsager.

Læs mere på www.uvm.dk, hvor både lov og bekendtgørelse kan læses.

------

Opdateret 19. marts 2020 kl. 15:05

Nyhedsbrev:
Skolelukning og covid-19 / Claus Hjortdal i hilsen: "I gør et fantastisk arbejde" / Vi har samlet nyttig information for skoleledelsen

Læs vores nyhedsbrev med information om skolelukning og covid-19

------

Opdateret 18. marts 2020 kl. 14:15

Covid-19: Få hjemmearbejdet til at fungere

Mange ledere og næsten alle medarbejdere på folkeskolerne arbejder for tiden hjemmefra på grund af den ekstraordinære situation. Vi har samlet en række gode råd til dem, der arbejder hjemme, særligt målrettet børnefamilier.
Læs mere her

------

Opdateret 18. marts 2020 kl. 13:20

CORONA: Status for brug af nødpasning i folkeskoler

KL oplyser, at det på skoleområdet er under 1 % af eleverne fra 0.-3. klasse, der er i nødpasning. Generelt oplever kommunerne, at færre børn var mødt op til nødpasning, end der var blevet tilmeldt.

Ifølge KL oplever kommunerne over hele linjen, at der er god kommunikation mellem forældre og institutioner, så alle skulle være orienteret om mulighederne for at få sine børn passet.

Skoleledelsen må være opmærksom på, at regeringen i går strammede op på, at forsamlinger på over 10 personer skal undgås, så det kan blive nødvendigt at dele passede børn i mindre grupper.

------

Opdateret 18. marts 2020 kl. 12:00

Covid-19, nødpasning, nødundervisning mv.: Del jeres indtryk og erfaringer!

Vil du som skoleleder være med til at dele dine erfaringer i denne helt usædvanlige situation?
Så hører vi meget gerne fra dig - så dine erfaringer kan være til glæde for andre skoleledelser.
Send os meget gerne dine indtryk, erfaringer eller gode tips om, hvordan du som leder tackler Covid-19 situationen.
Læs mere

------

Opdateret 18. marts 2020 kl. 11:30

Videohilsen fra Claus Hjortdal:
Kære skoleledere, I gør et fantastisk arbejde

"I handler både kreativt, konstruktivt og pragmatisk. I gør et fantastisk arbejde."
Claus Hjortdal, Skolelederforeningens formand, sender en stor hilsen til landets skoleledelser, skoler og alle skolens ansatte.

Læs mere

------

Opdateret 15. marts 2020 kl. 16:

Inspiration til fjern/hjem-undervisning

En række udgivere af undervisningsmaterialer har i denne særlige situation åbnet for gratis brug af deres digitale læremidler. Også læringsplatforme er klar med aktuel information og support.
Læs mere her

------

Opdateret 15. marts 2020 kl. 15.10:

COVID-19: Regler på vej til skoler og institutioner

Senere denne uge forventes det, at reglerne om nedlukning af skoler og institutioner blive udstedt.

Der er tale om midlertidige regler, som vil blive ophævet, når der igen kan gennemføres undervisning som normalt på Børne- og Undervisningsministeriets område.

Der er en del, som skoleledere skal være opmærksomme på at leve op til, sørge for og sikre.
På denne side på uvm.dk kan du læse nærmere. Siden opdateres løbende.

------

Opdateret 13. marts 2020 kl. 16:20:

Børne- og undervisningsministeriet har på deres hjemmeside samlet information om coronavirus/covid-19 på www.uvm.dk/corona.
Siden henvender sig til uddannelsesinstitutioner, og den opdateres løbende med aktuelle spørgsmål og svar om situationen. Her kan man holde sig opdateret i takt med, at situationen udvikler sig.
I Skolelederforeningen har vi her samlet de mest relevante spørgsmål og svar for skoleledelsen fra ministeriets hjemmeside.
Læs mere her

------

Opdateret 13. marts 2020 kl. 11.00:

Gode råd til skolen om undervisning hjemmefra i forbindelse med COVID-19

Selvom skolerne er lukket i to uger, er det målet, at eleverne skal have så meget undervisning som muligt.
Emu.dk har samlet en række råd til lærere og ledere på landets skoler.
Her findes blandt andet et afsnit om skoleledelsens rolle i forbindelse med undervisning hjemmefra.
En lang række digitale forlag og virksomheder har tilbudt at stille deres produkter gratis til rådighed for skolerne - du finder en liste, som løbende opdateres, på siden.
Find det hele her

-------

Opdateret 12. marts 2020 kl. 13.45:

Claus Hjortdal til forældre:
Vent med at gå på AULA

”Jeg vil opfordre landets forældre til at vente nogle timer endnu, før de går på AULA for at få nærmere information om deres børn skolegang.” 

Via flere medier opfordrer Claus Hjortdal, formand for Skolelederforeningen, i dag forældre til at lade være med at gå på AULA lige nu. Opfordringen kommer, fordi skolelederne lige nu har brug for at organisere sig – og derfor har brug for at systemet fungerer. Ud over skole-hjem-information bliver AULA også benyttet af skolens ledelse og personale til at planlægge den særlige indsats de næste uger. Det arbejde er i fuld gang på landets skoler, hvor der arbejdes på højtryk på planlægning og organisering.
Læs hele artiklen: Claus Hjortdal til forældre: Vent med at gå på AULA

-------

Opdateret 11. marts 2020 kl. 21.50: 

CORONA: Alle skoler og daginstitutioner lukker fra mandag og 14 dage frem...

På et pressemøde kl. 20:30 onsdag aften har statsministeren meddelt, at alle skoler og daginstitutioner lukkes fra på mandag og foreløbigt 14 dage frem som følge af, at coronavirus/covid-19 spreder sig ekstremt hurtigt, og at det er nødvendt at hindre/forsinke smittespredningen.
Læs mere

------

11. marts 2020 - eftermiddag:

Vi kan nu konstatere, at flere folkeskoler er lukket midlertidigt på grund af coronavirus/covid-19. Samtidig har flere skoler nu sendt elever og ansatte i karantæne.

Skolelederforeningen er i dialog med Børne- og Undervisningsministeriet og KL samt andre af skolens parter om udviklingen. Desuden indsamler og opdaterer vi her på siden løbende information og vejledninger, som kan være nyttige for skoleledelsen. 

Først og fremmest opfordrer vi skolerne til at være i tæt dialog med kommunerne om det lokale beredskab samt at holde sig nøje orienteret om sundhedsmyndighedernes anvisninger m.m.

Claus Hjortdal, formanden for Skolelederforeningen, siger:

”Det er vigtigt at få afklaret retningslinjer for håndtering af sygdom og fravær blandt både personale og elever, nødundervisning, kommunikationen med forældre, muligheder for at erstatte analog undervisning med digital m.m. Og naturligvis at følge sundhedsmyndighedernes anbefalinger i forhold til større arrangementer og ud af huset-aktiviteter."

Inden for kort tid forventer Skolelederforeningen at kunne formidle en guide udarbejdet af UVM rettet mod personale og lederes håndtering af situationen, som den ser ud til at udvikle sig.

Foreningen vil desuden løbende arbejde på, at skoleledelserne kan finde nærmere information her på siden om, hvordan skolerne kan håndtere situationen og organisere sig.

 

Linksamling - find yderligere information

 • Corona-hotline for skoler- og institutioner
  Børne- og Undervisningsministeriet har etableret en hotline omkring sektorrelevante spørgsmål til håndtering af COVID-19.
  Telefonnummeret er 33 92 50 00

 • Information til undervisningssektoren
  Børne- og Undervisningsministeriet har på uvm.dk/corona samlet spørgsmål og svar, som omhandler undervisningssektoren. Her er løbende information rettet til ledelsen på skoler og institutioner. Siden opdateres løbende blandt andet med aktuelle 'spørgsmål og svar'.

 • Fælles information fra myndighederne
  www.coronasmitte.dk samles oplysningerne fra en række danske myndigheder. Her er blandt andet afsnittet ’Nyt fra myndighederne’.
  Telefonnummer til myndighedernes fælles hotline er 70 20 02 33

 • Information fra Kommunernes Landsforening
  KL følger fortsat situationen tæt og videreformidler blandet andet løbende anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsen. Se mere HER
 • FH, Fagbevægelsens Hovedorganisation, har HER en vejledning med spørgsmål/svar vedr. ansættelsesretlige i forhold til situationen med Covid-19. 

 • Børns Vilkår har HER samlet en række gode råd til, hvordan man taler med børn om coronavirus. 

 • 'Corona - Gode råd til undervisning' 
  Emu.dk har samlet en række godt råd til lærere og ledere.

Denne side med information til skoleledelsen opdateres løbende