Afdelingsleder Centerklasserne på Højvangskolen

Detaljer

 • Firma navn: Højvangskolen
 • Område: Midtjylland
 • Land: Danmark
 • Industri: Skole
 • Speciale: Afdelingsleder
 • Stillingstype: Fuldtid
 • Opslået: 24-04-2020
 • Ansøgningsfrist: 01-06-2020

Vores afdelingsleder for Centerklasserne på Højvangskolen har søgt nye udfordringer, så vi søger derfor en kompetent afløser.

Højvangskolen og Horsens Kommune tilbyder således en unik mulighed for som leder at sætte retning og dagsorden for den videre udvikling af Centerklasserne på Højvangskolen. Du kommer til at lede vores Centerklasser i samarbejde med en ledende pædagog og skolens samlede ledelsesteam med skolelederen som samarbejdspartner og nærmeste overordnede.

Højvangskolen er en velfungerende folkeskole beliggende i den sydøstlige udkant af Horsens. Højvangskolen har 788 elever, hvoraf de 88 går i Centerklasserne. Centerklasserne er et kommunalt specialtilbud for op til 88 elever med specifikke vanskeligligheder og dermed et øget behov for struktur, overskuelighed og guidning. Typisk er der tale om elever med ADHD og/eller autisme.

Centerklasserne er placeret i umiddelbar nærhed af hovedskolen og indgår i lokalemæssig, personalemæssig og delvis pædagogisk samarbejde med denne. Der undervises i henhold til folkeskoleloven – og der er mulighed for at aflægge prøver i alle fag. På alle klassetrin i Centerklasserne arbejdes der ud fra en tilgang der fokuserer på det visuelle, det strukturerede, det kommunikative – og ud fra en anerkendende tilgang. Der arbejdes ligeledes med elementer fra low arousal.

Eleverne er opdelt i tre huse, indskoling, mellemtrin og udskoling. Der er tilknyttet tre medarbejder til hver klasse. I alt er der ansat 39 medarbejdere i Centerklasserne.

Du vil indgå i et tæt ledelsesmæssigt samarbejde med Højvangskolens lederteam, som består af skoleleder, viceskoleleder, afdelingsleder og ledende pædagog. Der arbejdes i et åbent kontormiljø, hvor dialog og tillid er hjørnesten i samarbejdet.

Som leder af Højvangskolens Centerklasser bliver man også en del at et netværk som systematisk og konstruktivt arbejder med de special pædagogiske skoletilbud i Horsens Kommune og samarbejdet mellem disse. Desuden bliver man også en central del af visitationsudvalget på centerklasseområdet.

Afdelingen driver desuden et videnscenter inden for autisme og ADHD, som du også bliver nærmeste leder for. Videncenteret står til rådighed for alle kommunes skoler og dagtilbud i forhold til vejledning og co-teaching på de enkelte institutioner.

Forventninger:
Du skal have relevant uddannelse og specialfaglige kompetencer samt lyst til og flair for ledelse. Du må gerne have erfaring med ledelsesmæssige funktioner og opgaver og have lyst til at udvikle og uddanne dig løbende.

Du fremstår desuden som en leder, der er præget af:

 • Et højt ambitionsniveau og udviklingsdrive.
 • At være procesorienteret og evne god mødeledelse
 • En tilgang til, at elever i specialområdet skal opnå optimal læring og personlig udvikling, og samtidig have blik for deres nærmeste udviklingszone
 • En tydelig og anerkendende tilgang til medarbejdere, elever og forældre.
 • Lyst og evne til at håndtere og kvalificere svære forældresamtaler
 • Stærke menneskelige kvalifikationer med lyst og evne til at være leder.

Evnen til at agere i et dynamisk, krævende og udviklende ledelsesmæssigt spændingsfelt – selv og sammen med medarbejdere og ledelseskolleger.

Ansættelse:

 • Du ansættes på Højvangskolen som afdelingsleder for Centerklasserne med start senest 1. august.
 • Du aflønnes efter gældende forhåndsaftaler.

Ansøgningsfrist: mandag den 1. juni  

Ansøgning med bilag (eksamensbeviser, udtalelser mm.) indsendes elektronisk via link i stillingsopslag. Forbesøg på skolen kan aftales med skoleleder Simon Kousgaard Pedersen eller ledende pædagog Mette Fenn Vester. Der kan være begrænsninger, som konsekvens af retningslinjerne omkring covid-19.

Ansættelsessamtaler:
1. samtale: Afvikles mandag den 8. juni
Eventuel 2. samtale: Afvikles tirsdag d. 16. juni

Vi håber naturligvis, at kunne afvikle samtaler med fysisk tilstedeværelse.

Kontakt:
For yderligere oplysninger kontakt skoleleder Simon Kousgaard Pedersen på telefon 76 29 40 42 (40119670) – skop@horsens.dk eller ledende pædagog Mette Fenn Vester på telefon 76 29 40 60 (30295316) – mfe@horsens.dk.

Om skolen:
Højvangskolen er en velfungerende og attraktiv folkeskole beliggende i den sydøstlige udkant af Horsens. Højvangskolen har 788 elever, hvoraf de 88 går i Centerklasser. Der er i alt 110 medarbejdere. Skolen arbejder blandt andet med udvikling af læringsmiljøer, der bygger på faglighed og fællesskab, hvor det er den enkelte elevs forudsætninger og fællesskabets styrker, der danner udgangspunkt for læreprocessernes tilrettelæggelse. Alle afdelinger, årgange, klasser og team er en del af projektet.

Søg stillingen her