Afdelingsleder søges til 6.-9. årgang Hørsholm skole

Detaljer

 • Firma navn: Hørsholm skole
 • Område: Hovedstaden
 • Land: Danmark
 • Industri: Skole
 • Speciale: Afdelingsleder
 • Stillingstype: Fuldtid
 • Opslået: 08-06-2021
 • Ansøgningsfrist: 18-06-2021

Hørsholm skole søger en dygtig afdelingsleder, der brænder for pædagogisk- og personalemæssig ledelse for 6.-9. årgang.

Om Hørsholm skole
Hørsholm skole er blandt landets bedste skoler både i forhold til resultater og elevernes trivsel. Medarbejderne på skolen er ambitiøse på skolens og elevernes vegne og spiller konstruktivt med i forhold til udvikling og fornyelse af skolen. Skolen er kendetegnet ved en stærk og tillidsfuld samarbejdskultur mellem lærere og pædagoger, som i fællesskab arbejder målrettet med at løfte alle elever så de bliver så dygtige som de kan. Der er samtidig et konstruktivt og tillidsfuldt samarbejde mellem skolens ledelse og medarbejdere.

Vi er på vej til at vores team arbejder som professionelle læringsfællesskaber så vi fortsat udvikler god undervisning og læring. Vi deler didaktiske udfordringer og løser dem sammen.

Vi arbejder med teknologiforståelse og er OrkesterMesterskole i samarbejde med Hørsholm Musikskole. Vi er i gang med at se på vores fysiske lokaliteter og vil gerne udvikle nye spændende læringsmiljøer.

Du bliver en del af et ledelsesteam bestående af afdelingsleder 0.-5 årgang, SFO-leder og skoleleder
Skolen har knap 700 elever fra 0. – 9. kl. og i alt ca. 106 medarbejdere.

 I Hørsholm kommune har vi en fælles ledelsesstrategi, der baserer sig på værdierne ordentlighed, ambitioner, involvering og udsyn. De værdier skal du kunne genkende dig selv i, ligesom vi vil opfordre dig til at læse om Hørsholm skole på www.horsholmskole.horsholm.dk .

Stillingen er med tiltrædelse pr 1. august 2021.

Faglige og personlige kompetencer

 • Du har et systemisk afsæt og er optaget af hvad der fremmer et godt og trygt læringsmiljø for elever og medarbejdere
 • Du leder tæt på praksis og opfatter det som naturligt at deltage i undervisning og teammøder og kan skabe følgeskab og faglige dialoger om undervisning
 • Du har blik for hverdagens mangeartede opgaver og ser skoleudvikling, pædagogik og daglig drift som hinandens nødvendige forudsætninger
 • Du er en loyal holdspiller og kan arbejde selvstændigt med opgaver på tværs af skolen
 • Du har ledelseserfaring med udskoling og afgangsprøver i folkeskolen 
 • Du har humoristisk sans

Det daglige arbejde består af

 • Ledelse af skolens 6.-9. årgang herunder være nærmeste leder for personalegruppen i afdeling 2, hvor du får det fulde personaleledelsesmæssige ansvar samt ansvar for den faglige, pædagogiske og didaktiske udvikling i skoledelen. 
 • Ledelse i tæt samarbejde med de øvrige ledere herunder ledelse af arbejdet med at udvikle fleksible læringsmiljøer, herunder PLF og understøtte skolens indsatsområder.
 • Ledelse tæt på undervisning og læring gennem observation, sparring og feedback
 • Administrative og driftsmæssige opgaver

Yderligere oplysninger
Du er velkommen til at kontakte skoleleder Ane Christine Larsen på tlf. 48496105/ 20283109 for spørgsmål og uddybende beskrivelser af skolen og arbejdsopgaver.

Praktisk
Ansøgningsfrist fredag d. 18. juni kl. 12.00, første samtalerunde onsdag d. 23. juni, anden samtalerunder mandag d. 28. juni.
Stillingen er på fuld tid. Løn og ansættelsesvilkår efter gældende regler og aftaler.

Søg stillingen her