Afdelingsleder til Børnehjemmet Sarliaq

Har du evner og lyst til at være en del af et ledelsesteam og varetage den daglige ledelse i en afdeling? Så er det måske dig, vi søger.

Detaljer

 • Firma navn: Børnehjemmet Sarliaq
 • Område: Grønland
 • Land: Danmark
 • Industri: Børnehjem
 • Speciale: Afdelingsleder
 • Stillingstype: Fuldtid
 • Opslået: 27-06-2019
 • Ansøgningsfrist: 21-07-2019

Brænder du for at arbejde med anbragte børn, og vil du være med til at gøre en forskel?
Børnehjemmet Sarliaq er en døgninstitution for anbragte børn og unge beliggende i Ilulissat, Grønland. Der er plads til i alt 20 børn og unge i aldersgruppen 0-18 år fordelt på 3 forskellige afdelinger. Opdelingen sker som oftest i forhold til alder. De anbragte børn har haft en opvækst præget af omsorgssvigt og/eller misbrug og kommer fra hele Grønland.
På Sarliaq arbejder vi med relationspædagogik i et anerkendende perspektiv i et meget struktureret miljø og fokuserer på at have en anerkendende tilgang til børnene og de unge. Vi lægger vægt på, at de får en stabil hverdag med skolegang, fritidsinteresser og et socialt liv uden for institutionen. I weekender og ferier forsøger vi at tilbyde børnene gode oplevelser i naturen i form af hytteture, jagt- og skiture samt at deltage i diverse arrangementer i byen.

Om stillingen:

Du skal være parat til at påtage dig følgende funktioner:

 • Varetage den daglige ledelse i samarbejde med det øvrige ledelsesteam
 • Udarbejde vagtplaner
 • Sikre, at afdelingens økonomiske rammer overholdes.
 • Planlægge og forestå afdelingens personalemøder samt følge op på beslutninger.
 • Planlægge og forestå børnemøder i afdelingen
 • Sikre, at der i afdelingen arbejdes efter de faglige målsætninger.
 • Sikre, at der i afdelingen arbejdes i forhold til den fastsatte struktur og ramme
 • Yde supervision i forhold til de ansatte i afdelingen og i huset som helhed
 • Udarbejde statusbeskrivelser, udviklingsplaner og underretninger
 • Forestå det tværfaglige samarbejde.
 • Forestå det primære samarbejde med forældre.
 • Planlægge ind- og udskrivninger af nye beboere.
 • Modtage og introducere nye medarbejdere.
 • Have indsigt til unge aldersgruppe 15-18 år.

Vi forventer:

 

 • At du er uddannet pædagog og gerne med efteruddannelse i ledelse
 • At du har erfaring i arbejdet med anbragte børn
 • At du har talent for ledelse og er synlig som fagperson
 • At du er visionær på dit fags vegne
 • At du har lyst til løbende at uddanne dig og følge med i fagets udvikling
 • At du er tosproget/grønlandsk og dansk
  Vi tilbyder:
 • Et spændende job med mulighed for selvstændigt at udfylde jobbets indhold
 • Et job i en udviklingsorienteret døgninstitution med barnet i centrum
 • Et job, hvor du får fagligt højt kvalificerede kollegaer, der har fokus på et godt arbejdsmiljø
 • Pragtfulde naturomgivelser i Nordgrønlands hovedstad

Arbejdstiden er 40 timer ugentlig fortrinsvis i dagvagt.

Yderligere oplysninger

Hvis du vil vide mere om stillingerne, er du velkommen til at kontakte Forstander Inunnguaq Fleischer +299 943 361 e-mail: if@sarliaq.gl eller souschef Jens Ole Nathanielsen +299 943 361 e-mail: jensole@sarliaq.gl.

Løn og ansættelsesforhold

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig

Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold m.v. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Søg jobbet”.

Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Søg jobbet her