Afdelingsleder til F-sporet (specialklasserække) på Skolen ved Sundet

Skolen ved Sundet søger en afdelingsleder til F-sporet på Skolen ved Sundet fra den 1. oktober 2021.

Detaljer

 • Firma navn: Skolen ved Sundet
 • Område: Hovedstaden
 • Land: Danmark
 • Industri: Skole
 • Speciale: Afdelingsleder
 • Stillingstype: Fuldtid
 • Opslået: 01-07-2021
 • Ansøgningsfrist: 18-08-2021

Om Skolen ved Sundet
Skolen ved Sundet er beliggende på Amager i området omkring Italiensvej – et roligt område med overvejende ældre parcelhuse og tæt på Amager Strand og metroen.

Skolen er en fredet aulaskole fra 1938, på vej til at blive firesporet og rummer ca. 860 elever fordelt fra børnehaveklasse til 9. klasse og en specialklasserække (F-sporet), hvor der er plads til 45 elever.

F-sporet er en specialklasserække i Københavns Kommune for normaltbegavede elever med bevægehandicap og ofte med yderligere specifikke indlæringsvanskeligheder. 

Skolen er et bydækkende skoletilbud, og eleverne transporteres dagligt til og fra skole med skolebus.

F-sporets lokaler er i 2019/2020 blevet totalrenoveret.

Afdelingen har i dette skoleår været igennem et kompetenceløft om neuro-pædagogik med udgangspunkt i den nyeste forskning på området om Cerebral Parese.

Vi arbejder tværfagligt omkring det enkelte barn, og vægter samarbejde og kommunikation meget højt.

Der er fra Børnecenter København (BCK) tilknyttet fysioterapeuter, ergoterapeuter, talepædagog og psykolog i afdelingen. Derudover er vi lærere, pædagoger og pædagogmedhjælpere.

Eleverne er delt op i indskoling, mellemtrin og udskoling. Vi arbejder vi ud fra en anerkendende tilgang, og gennem et helhedssyn på barnet opbygges tillid og relation som afsæt for læring.

Du skal indgå i et ledelsesteam, hvor vi arbejder ud fra en tillidsbaseret og anerkendende tilgang.

Skolens ledelse består af skoleleder, afdelingsleder med souscheffunktion, en afdelingsleder af udskolikngen, en leder af KKFO for elever i almenklasserne samt en leder af KKFO for elever i specialklasserækken.

Læs mere om skolen her: svs.aula.dk

Vi søger en leder, der 

 • har ledelseserfaring og gerne en lederuddannelse
 • er læreruddannet og har gerne erfaring indenfor specialområdet – og den nødvendige psykiske robusthed
 • er nærværende og synlig i den pædagogiske dagligdag
 • har lyst til at sætte sit præg på udviklingen af specialklasserækken
 • evner at se på specialklasserækken som en helhed og på hver enkelt elev i særdeleshed
 • har ambitioner for eleverne
 • er vedholdende og i stand til at håndtere mange og komplekse opgaver 
 • bidrager til lederteamets samlede opgaveløsning 
 • har gode samarbejdsevner og evner at involvere de relevante interessenter i beslutningsprocesserne, herunder også forældrene
 • har gode kommunikative kompetencer
 • har humoren og glæden med på arbejdet

Forventningerne til skoleledelse i København
Skoleledelsen er den primære drivkraft for skolens udvikling, og det er derfor ledelsen, som skal drive den forandringsproces, der finder sted nu og de næste år på skolen.

I København er der store forventninger til, at ledelsen af skolerne foregår med et tydeligt fokus på udvikling af skolen som læringsorganisation og med fokus på faglige mål og resultater.

Det kræver en tydelig og stærk ledelse, som kan arbejde med klare mål og forventninger i dagligdagen og som kan sikre, at alle skolens medarbejdere arbejder i en fælles retning.

Der er klare forventninger til, hvilke kompetencer vores ledelsesteam skal besidde og til hvilke indsatsområder, ledelserne skal prioritere, for at det har en god effekt på elevernes læring. De forventninger er beskrevet i en skoleledelsesprofil for de københavnske skoler, som du kan læse her: https://www.kk.dk/sites/default/files/edoc/70662b1e-98d2-4a51-92f4-94023bd2614e/e35bba81-1491-400b-9ab4-d6561c15ed60/Attachments/16544275-20651251-1.PDF

Løn- og ansættelsesforhold
Stillingen er på overenskomstvilkår omfattet af aftale mellem Skolelederforeningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen.

Tiltrædelse den 1. oktober 2021 eller snarest muligt.

Mere information
Hvis du er interesseret i stillingen, kan du få yderligere oplysninger ved henvendelse til skoleleder Johnni Damgaard Pedersen på 2835 4389 eller leder af KKFO Friluften Anne Lilholm på 2492 9203.

Vi ser gerne, at du som ansøger besøger skolen. Ring meget gerne forud for besøget, så er vi klar til at tage imod dig.

Søg via nedenstående link senest onsdag den 18. august 2021
Ansættelsessamtaler vil finde sted tirsdag den 24. august og eventuelt en anden runde torsdag den 26. august.