Afdelingsleder til Hanebjerg Skole, afdeling Gørløse

Hillerød Kommune søger en daglig leder med flair for faglig og pædagogisk ledelse til Gørløse afdeling, distriktsskole Hanebjerg.

Detaljer

 • Firma navn: Hanebjerg Skole
 • Område: Sjælland
 • Land: Danmark
 • Industri: Skole
 • Speciale: Afdelingsleder
 • Stillingstype: Fuldtid
 • Opslået: 10-05-2020
 • Ansøgningsfrist: 29-05-2020

Brænder du for alsidig og faglig dannelse, for folkeskolen og det gode arbejdsmiljø, hvor ordentlighed, respekt, humor og ansvarlig ledelse er nøgleord, så er du måske vores nye leder på Hanebjerg Skole?

Vi søger en daglig afdelingsleder med lyst og evne til at varetage faglig og værdibaseret ledelse på afdeling Gørløse. Ydermere projektledelsesopgaver af pædagogisk og administrativ karakter på tværs af distriktsskolens tre matrikler/afdelinger.

Du skal brænde for pædagogisk ledelse, have flair for at arbejde med processer og administration i en til tider hektisk hverdag, hvor du møder tydelig opbakning, engagement og humor i det fælles lederteam og hos kollegaer.

Sammen med et stærkt lederteam, en engageret skolebestyrelse, gode elever og forældre får du mulighed for aktivt at udvikle et attraktivt læringsmiljø for eleverne og et godt arbejdsmiljø for skolens ansatte.

Pædagogisk talent

Du er en tydelig, troværdig og nærværende leder, der med din personlighed arbejder med en systematisk og anerkendende tilgang til udvikling og resultater. Du skal i din håndtering af ledelsesopgaver kunne udfordre og udvikle pædagogisk praksis ved at være tæt på medarbejderne og deres kontekst. Skolens arbejde med at skabe alsidige og integrerende undervisningsmiljøer for flest mulige elever er en løbende udviklingsproces, hvor du med din faglige indsigt og forståelse for didaktik og pædagogik får mulighed for at få stor indflydelse i det samskabende udviklingsarbejde med skolens lederteam, ansatte og skolens interessenter.

Fagligt flair

Du arbejder systematisk med opgaverne, har indsigt i folkeskolens mangeartede opgaver. Særligt med de specialfaglige indsatser og med at skabe læringsrum for flest mulige elever så tæt på almenmiljøet som muligt.

Du har en grundlæggende økonomisk forståelse og grundigt kendskab til folkeskoleområdet og skolereformens målsætninger.

Spændende arbejdsopgaver venter

 • Daglig leder af Gørløse afdeling (0.-6. klasse) med 110 elever og 7 medarbejdere.
 • Udvikling og vedligeholdelse af højtydende team- og årgangsstruktur.
 • Specialkoordinator (koordinator på mødefora under Fælles Børn Fælles Ansvar, visitationsmøder og referater samt forvaltningsretlige afgørelser i et tæt samarbejde med distriktsskolelederen).
 • Interne indsatser (handleplaner for trivsel, inklusion m.v. i samarbejde med nyansat AKT-lærer, Specialpædagog, inklusionsvejleder og lederteam)
 • PLC /biblioteks koordinator for alle tre afdelinger i samarbejde med vores IT-vejleder. Herunder åbningstid, organisering af bibliotekerne og brug af lærerressourcer.
 • Koordinator på fagteams (opgaven dækker løbende understøttelse af udvalgte fagområder blandt andet gennem de kommunale handleplaner i Dansk og Matematik, mødeindkaldelser og facilitering).
 • Tovholder på vores nye Hanebjerg Uddannelse (en toårig tilbagevende intern kompetenceuddannelse faciliteret af Københavns Professionshøjskole lokalt på skolen).
 • Arbejdsmiljøleder.
 • Tværfaglig og meningsfuld projektdeltagelse i en ambitiøs kommune og skolevæsen.
 • Arbejdsopgaver og problemstillinger, der udvikler dig som leder.

Om Hanebjerg Skole

Hanebjerg distriktsskole ligger naturskønt fordelt på tre unikke matrikler i Hillerød syd; Gørløse, Uvelse og Brødeskov. Skolen har et godt arbejdsmiljø med gode muligheder for at udvikle sig, gode rammer og faciliteter, et godt tillidsfuldt samarbejde og et godt grundlag at drive skole på med engagerede forældre og elever. Vi er optaget af dannelse og det vigtige didaktiske og pædagogiske arbejde, der understøtter dette i vores daglige omgang med hinanden.

Hanebjerg Skole har høje og tydelige forventninger til elevernes og forældrenes indsats samt til kvaliteten i vores egen undervisning - og betragter det pædagogiske arbejde med eleverne som afgørende for at eleverne bliver så dygtige, som de kan.

Ledelsesteamet på Hanebjerg består af en distriktsskoleleder, en fælles HFO-leder, viceskoleleder samt to afdelingsledere.

Du er velkommen til læse mere om skolen på hanebjergskole.dk og se billeder på vores facebookside: Hanebjerg Skole.

Hillerød Kommunes skolevæsen

Hanebjerg Skole er en del af Hillerød Kommunes skolevæsen, der består af 7 almene distriktsskoler, en 10. klasseskole, to specialskoler, en ungdomsskole og UU. Som skoleleder i Hillerød er du en del af et stærkt professionelt ledelsesfællesskab på tværs af skoler.

Hillerød Kommunes Skolepolitik er det politiske grundlag for udviklingen af kommunens skoler med fokus på, at alle elever skal opleve sig som en del af et fagligt og socialt fællesskab og skabe forudsætninger for, at alle unge gennemfører en ungdomsuddannelse – uanset baggrund og forudsætninger.

Den røde tråd i kommunens indsats for børn og unge findes i den sammenhængende børne- og ungepolitik ”Fælles Børn – Fælles Ansvar", der indeholder udviklingsmål og procedurer for forebyggende og indgribende indsatser på 0-18 års området.

Yderligere information

Det forventes, at du inden ansøgning, kontakter distriktsskoleleder Frank S. Mortensen på 72 32 75 07, hvor du har mulighed for at høre mere om skolen, redegøre for din motivation for ansøgning og egen profil.

Rekrutteringsproces

Ansøgningsfristen er den 29. maj 2020.
Ansøgning samt relevant dokumentation sendes digitalt via Hillerød kommunes hjemmeside.

Der er nedsat et ansættelsesudvalg bestående af repræsentanter fra skolens bestyrelse, ledelse, medarbejdere samt skolechefen.

Samtaler

 • 1. samtalerunde gennemføres den 10. juni 2020 fra kl. 17.00.
 • 2. samtalerunde gennemføres den 22. juni 2020 fra kl. 17.30.

Løn- og ansættelsesvilkår

Stillingen ønskes besat fra den 1. august 2020. Souschefer afdelingsledere ansættes med grundlønsindplacering på løntrin 48, og de nærmere ansættelsesvilkår aftales.

Vi glæder os til at høre fra dig...

Søg stillingen her

Hillerød Kommune er en dynamisk og udviklingsorienteret kommune centralt placeret i det skønne Nordsjælland. Vi er en stor arbejdsplads med mere end 5.000 ansatte, og vi servicerer ca. 50.000 borgere. Vi opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen. I Hillerød Kommune har vi røgfri arbejdstid fra 1. januar 2021.