Afdelingsleder til indskolingen på Grønnevang Skole - Genopslag

Detaljer

 • Firma navn: Grønnevang Skole
 • Område: Hovedstaden
 • Land: Danmark
 • Industri: Skole
 • Speciale: Afdelingsleder
 • Stillingstype: Fuldtid
 • Opslået: 27-04-2021
 • Ansøgningsfrist: 26-05-2021

Genopslag Afdelingsleder til indskolingen på Grønnevang Skole

Til Grønnevang Skole søger Hillerød Kommune en afdelingsleder, der sammen med personalet, eleverne, forældrene og lederteam vil arbejde for, at Grønnevang Skole fortsat er en rigtig god skole at gå - og arbejde på. Stillingen er i genopslag for at udvide ansøgerfeltet.

Om Grønnevang Skole

Grønnevang Skole ligger fordelt på tre matrikler. Vi har tre afdelinger i henholdsvis Hillerød og Nødebo, og vi er faseopdelt i indskoling fra 0. til 5. klasse og udskoling fra 6. til 9. klasse. Vi har også to specialklasserækker og LST-kompetencecenter. Fritiden varetages af vores HFO, der består af både SFO og Klub, og vi har tilknyttet et fritids-værested. Vores inddeling i afdelinger, der følger matrikler, giver os nogle unikke pædagogiske muligheder for at arbejde med at skabe et specialiseret børnemiljø og et ungemiljø, og samlet er vi en organisation med utroligt mange spændende opgaver og muligheder. Vi har gode faciliteter både ude og inde, og alle vores afdelinger ligger i et område med mange muligheder. Afdelingslederstillingen er som udgangspunkt til indskolingsafdelingen på Jespervej, og ud over opgaver her er der også tværgående opgaver på hele skolen.

Grønnevang Skole afspejler mangfoldigheden i vores samfund, og skolen er en betydningsfuld del af det lokalsamfund, der omgiver den. En grundlæggende værdi i folkeskolen er at skabe sammenhængskraft i samfundet, ved at vi mødes på tværs af alle skel, og det er Grønnevang Skole en meget vigtig del af, for skolen er netop mangfoldig.

Elevernes trivsel og faglige progression er i fokus, og vi er en vigtig deltager i elevernes dannelsesproces. Som afdelingsleder på Grønnevang Skole har du ambitioner for såvel elevernes faglige udvikling som deres trivsel, du ser dannelse som en af skolens vigtige opgaver i fællesskab med forældrene, og du er drevet af høje ambitioner om at gøre en positiv forskel for alle eleverne – også når det er svært.

Selvom vi befinder os på forskellige matrikler, så er vi en samlet skole, og vi går i en fælles retning. Du skal derfor kunne se dig selv arbejde loyalt som en del af et lederteam, hvor din opgave som ny leder er at lære skolen at kende og at arbejde mod at videreføre den praksis og de udviklingsspor, som er her hos os.

Arbejdsopgaverne er mangfoldige og fordeles i samarbejde. Følgende indgår som udgangspunkt:

 • Samarbejde med personale, ledergruppe og forældre om klassernes og den enkelte elevs faglige udvikling, trivsel og dannelse.
 • Personaleledelse i samarbejde med de øvrige ledere og nærmeste leder for en gruppe medarbejdere.
 • Administrative opgaver herunder planlægning af året, arbejdstid, vikardækning og lignende.

Faglige kompetencer:

 • Kan lede møder, stå for opfølgning, arbejde systematisk med både overblik og sans for detaljer, og har lyst – og evne til at navigere inden for det serviceniveau, der er politisk besluttet, og hvor vi altid stræber mod det bedste af det mulige.
 • Stærk og præcis i kommunikation – også skriftligt.
 • Teknisk kunnen inden for administrative systemer, men ikke nødvendigvis erfaring.
 • Uddannet inden for skoleverdenen og med diplomuddannelse i ledelse eller villig til at tage diplomuddannelsen ved siden af en travl hverdag.

Personlige egenskaber:

 • Blik for hvad der skal til for at skabe de bedste processer og rammer for medarbejdere og elever.
 • Arbejdsom og får opgaverne fra hånden.
 • Systematisk og god til at skabe og bevare overblik.
 • Trives også når vi er i proces og i gang med udvikling.
 • Kan arbejde selvstændigt og loyalt ud fra de rammer, værdier og beslutninger, der er truffet.
 • Har en anerkendende tilgang og et resursesyn over for elever, forældre og medarbejdere.
 • Viser følgeskab til organisationen og den retning, vi går i.
 • Har klare værdier i forhold til elever, personale og forældre samt i forhold til det at være ansat i offentlig forvaltning.

Vores samlede lederteam på Grønnevang består af 8 afdelingsledere og en distriktsskoleleder, så som leder hos os er man ikke alene om opgaven. Vi har fokus på opgaven og vores fælles retning som skole og organisation, og det er opgaven, der binder os sammen som team. Vi har det godt sammen og støtter op om hinanden og giver gerne hinanden en hånd på tværs af afdelingerne, når der er behov for det.

En forudsætning, for at medarbejderne kan holde fokus på deres vigtige arbejde med elever og samarbejde med forældre, er, at vi som ledere skaber de bedst mulige rammer for medarbejderne. Som afdelingsleder skal man derfor have lyst til at arbejde bag linjerne med alle de administrative opgaver, der giver gode rammer for medarbejderne. En vigtig evne er derfor, at man kan tænke sig til, hvad der skal til, for at andre får de bedste betingelser, og at man kan handle derefter. I stillingen vil der være administrative opgaver.

Skoleleder i Hillerød Kommune

Som skoleleder i Hillerød Kommune er du en aktiv deltager i udviklingen af vores fælles skolevæsen, og vi arbejder sammen med alle andre ledere og medarbejdere på børneområdet ud fra ”Fælles Børn Fælles Ansvar”, som indeholder vores sammenhængende børne- og ungepolitik, de politisk fastsatte indikatorer samt procedurer for at sikre tidlig indsats og sammenhæng i børn og unges liv.

Ansættelsesvilkår

Stillingen ønskes besat fra den 1. august 2021.

Afdelingsledere i Hillerød Kommune indplaceres på grundlønstrin 48, og lønnen fastlægges ud fra kvalifikationer.
Interesserede ansøgere opfordres til at kontakte distriktsskoleleder Anja Athar på tlf. 72 32 73 40 eller mail aath@hillerod.dk eller viceskoleleder Mette Vibeke Schmidt på tlf. 72 32 73 10 eller mail mschm@hillerod.dk

Indsend: Ansøgning sendes med CV, relevante eksamensbeviser samt relevante udtalelser.
Ansøgningsfristen er den 26. maj 2021, og vi holder første runde samtaler den 31. maj 2021.

Hillerød Kommune er en dynamisk og udviklingsorienteret kommune centralt placeret i det skønne Nordsjælland. Vi er en stor arbejdsplads med mere end 5.000 ansatte, og vi servicerer ca. 50.000 borgere. Vi opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen. I Hillerød Kommune har vi røgfri arbejdstid fra 1. januar 2021.

Søg stillingen her