Afdelingsleder til Nordskovskolen

Detaljer

 • Firma navn: Nordskovskolen
 • Område: Sydsjælland
 • Land: Danmark
 • Industri: Skole
 • Speciale: Afdelingsleder
 • Stillingstype: Fuldtid
 • Opslået: 05-05-2021
 • Ansøgningsfrist: 16-06-2021


Nordskovskolen søger afdelingsleder til Vestskolens fælles udskoling  
 
Vestskolen er en distriktsskole beliggende i Faxe Kommune bestående af tre matrikler – Terslev Skole, Vibeengskolen og Nordskovskolen. Vestskolen har cirka 1200 elever og 135 medarbejdere. Vi prioriterer samarbejdet på tværs af matriklerne højt, blandt andet gennem fælles personalemøder, pædagogisk udvikling, fagnetværk og sociale arrangementer.

Vores engagerede medarbejdere, skolebestyrelsen og ledelsen samarbejder dagligt om at skabe de bedste rammer for elevernes faglige og sociale udvikling. Vi er ambitiøse på børnenes vegne, og vi er en skole, der lægger vægt på stærke fællesskaber og anerkender betydningen af, at læring foregår i relationer. Vi har ikke dine og mine børn, men vores børn. Det betyder, at den anerkendende tilgang til elever, kolleger og forældre danner udgangspunkt for skolens pædagogiske profil.

Nordskovskolen er en byskole beliggende i Haslev med ca. 800 elever og 70 medarbejdere. På Nordskovskolen samles Vestskolens udskolingselever fra de to andre matrikler. Skolen har to spor fra 0. kl til 6. kl, og 5 til 6 spor i udskolingen.

Vestskolen er optaget af, at alle elever skal blive så dygtige som de kan, og at de oplever at trives samtidig. Med andre ord, så går læring og trivsel hånd i hånd.

Udskolingen på Vestskolen er karakteriseret ved:

 • Høj faglighed, herunder et systematisk arbejde med kommunens Literacy-strategi
 • En anerkendende og inkluderende tilgang
 • Et børnesyn, som tager udgangspunkt i, at børn gør det godt, når de kan
 • Linje/profil undervisning
 • Veludviklet teamsamarbejde og fagnetværk
 • Grundigt overgangsarbejde fra mellemtrin til udskoling og fra 9. klasse til ungdomsuddannelserne

Vi søger en afdelingsleder med base på Nordskovskolen, hvor den fælles udskoling for Vestskolen ligger. I dagligdagen vil du indgå i team med Nordskovskolens øvrige afdelingsledere, der har det daglige ansvar for SFO, indskoling og mellemtrin. I har i fællesskab ansvaret for den daglige drift på Nordskovskolen i tæt samarbejde med alle de dygtige medarbejdere. I udskolingen vil du være i spidsen for 25- 30 dygtige medarbejdere, som organiseret årgangsvist med tre årgangskoordinatorer, som du vil have et særligt samarbejde med.

Du vil ligeledes være en tæt samarbejdspartner til skolens UU- vejleder og skolens PPR- psykolog.

Du vil blive en del af et Vestledelsesteam bestående af 10 ledere. Vi har et tæt og forpligtende samarbejde, og løser opgaver på tværs af skolen med udgangspunkt i den enkeltes styrker og kompetencer. Derudover vil du forventes at samarbejde med afdelingsledere i kommunen, som ligeledes har ledelsesopgaver i udskolingen. 

I ledelsesarbejdet lægger vi vægt på at være innovative og proaktive. Vi arbejder for en tydelig, kommunikerende og nærværende ledelse, der er tæt på personalet.

Vi forventer, at du som ansøger:

 • Har erfaring med ledelse i Folkeskolen
 • Har taget en diplom i ledelse (eller er indstillet på at gøre det) og er fagligt velfunderet
 • Har en inddragende og dialogbaseret ledelsesstil
 • Er engageret og ansvarsbevidst
 • Er nærværende, tydelig og struktureret i dine ledelsesopgaver
 • Er visionær, idérig og besidder gode relationskompetencer
 • Er i stand til at lede et helhedsorienteret og tværfagligt arbejde omkring eleverne i samarbejde med forældre, kolleger og andre samarbejdspartnere
 • Er anerkendende i din kommunikation, har en positiv indgangsvinkel til dit arbejde, og brænder for at arbejde med at bidrage til at udløse den enkeltes potentiale
 • Har viden om og mod på at være medansvarlig for vores inkluderende indsatser, også kaldet mellemformer

Hvis du finder ovenstående interessant, så send os en ansøgning via ”Send ansøgning” nedenfor inden den 31/5 kl. 12.  Der vil være ansættelsessamtaler d. 8/6 og d. 16/6. Ansættelsen er fra d. 1/8.

Få mere information om Nordskovskolen, Vestskolen ved at kontakte afdelingsleder Karina Hvid på tlf. 30 50 28 35 eller alternativt konst. skoleleder Susanne Meyer Christensen på tlf. 21 78 23 51.

Ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst. Lønniveauet vil matche dine kvalifikationer. Børneattest indhentes inden ansættelse.
Se evt. mere på www.vestskolen.dk  

SEND ANSØGNING VIA DETTE LINK
 
Faxe Kommune ligger syd for hovedstadsområdet – med gode transportmuligheder til og fra København med kollektiv trafik eller motorvej. Faxe er rig på fantastiske naturoplevelser, historiske godser og herregårde og et aktivt erhvervs- og foreningsliv, som vores cirka 36.500 borgere har glæde af. Som arbejdsplads satser vi ambitiøst på udvikling af vores kultur. Vi kalder det Faxe i Fællesskab. Her har vi fokus på fællesskaber, samskabelse og innovation som naturlige ingredienser i vores samarbejde på alle niveauer – for og med borgerne i kommunen. (www.faxeifaellesskab.dk).