Ambitiøs, tydelig og driftssikker skoleleder søges til Randersgades Skole

Detaljer

 • Firma navn: Randersgades Skole
 • Område: København
 • Land: Danmark
 • Industri: Skole
 • Speciale: Skoleleder
 • Stillingstype: Fuldtid
 • Opslået: 12-01-2021
 • Ansøgningsfrist: 05-02-2021

Vil du være det samlende, empatiske midtpunkt for elever, forældre og medarbejdere og sammen sætte retning på en skole på Østerbro?

Vil du stå i spidsen for at gøre Randersgades Skole til forældres førstevalg af skole i distriktet, så er det dig, vi søger fra 1. april 2021.

Randersgades Skole er en velfungerende tosporet Østerbroskole, der danner ramme for 390 engagerede elever og deres 45 energiske lærere og pædagoger.

Vi er den lokale, nærværende skole med et stort udsyn og netværk af samarbejdspartnere – lokalt, nationalt og internationalt. Skolens internationale profil og verdensmålscertificering er en del af skolens image.

Det faglige niveau er godt, og vi er en skole, der er lydhøre for forandring og udvikling.

Vi lægger vægt på god trivsel som en væsentlig parameter for, at eleverne udvikler kundskaber, selvværd og selvtillid samt udviser respekt og omsorg for hinanden.

Vores centrale placering på Østerbro giver elever og lærere nem adgang til byens mange undervisningstilbud. Randersgades Skoles bygninger og skolegård fremstår – efter en afsluttet helhedsrenovering – med et solidt klassisk ydre og et moderne indre.

I indeværende skoleår er skole og fritidsinstitution (KKFO) fusioneret til én enhed, således at skolens og KKFO'ens samlede pædagogiske ledelse består af skoleleder, souschef og leder af KKFO’en. Skole og fritidshjem har altid haft et nært samarbejde. Du vil sammen med ledelse og personale skulle fortsætte udviklingen af det organisatoriske og pædagogiske fællesskab.

Skolens mangeårige souschef har valgt at stoppe til september 2021. Du vil derfor i samarbejde med skole og forvaltning få mulighed for at udvælge din kommende souschef.

I København har vi store forventninger til, at ledelsen af vores skoler foregår med et tydeligt fokus på udviklingen af skolen som inkluderende læringsorganisation med fokus på faglige mål og resultater. Det kræver en tydelig og stærk ledelse, som kan arbejde med klare mål og forventninger i dagligdagen og som kan sikre, at alle skolens medarbejdere arbejder i en fælles retning.

Vi forventer derfor, at du som skoleleder i samarbejde med den øvrige ledelse er den primære drivkraft for skolens udvikling, der finder sted nu og fremadrettet.

Vi søger en leder, som

 • har strategisk og analytisk blik for ressourceanvendelse og administrativ drift
 • er en naturlig autoritet samt tydelig og synligt rammesættende med en anerkendende, tillidsbaseret og inddragende ledelsesstil
 • har ledelseserfaring med baggrund i skoleverdenen og har erfaring med at arbejde med læringsledelse og pædagogisk udvikling
 • kan mobilisere godt samarbejde med en ressourcestærk elev- og forældregruppe

Vi tilbyder, at

 • du bliver en del af skolens ledelsesteam, som ud over dig består af skolens souschef og skolens KKFO-leder
 • du vil møde 45 ansatte, der er energiske og brænder for at gøre en forskel for deres elever
 • du vil stå i spidsen for 390 glade og videbegærlige elever samt deres engagerede forældre
 • du kommer til at indgå i et læringsnetværk med områdets andre skoleledere og indgå i et bredt samarbejde med klyngeledere og andre ledere fra hele 0-18-års området
 • du får løbende mulighed for forskellige former for ledelsesudvikling med udgangspunkt i skoleledelsesprofilen

Som person er du uhøjtidelig og ser humor som et vigtigt element i en travl hverdag.

Som skoleleder refererer du til områdechefen, der er ansvarlig for at sikre ledelsessparring og tværfaglig support til skolen.

For yderligere information er du velkommen til at kontakte områdechef Morten Østergaard Jensen på 2932 5407, skolebestyrelsesformand Frederik Nissen på 3046 2307 eller KKFO-leder Magnus Udam på 2912 4615.

Vi forventer, at du besøger skolen og tager kontakt med skolens KKFO-leder herom.

Se endvidere skolens hjemmeside 

Tiltrædelse: 1. april 2021

Ansættelse sker efter gældende overenskomst.

Ansøgningen stiles til områdechef Morten Østergaard Jensen og vedhæftes relevante bilag.

Søg via nedenstående link senest fredag den 5. februar 2021

Ansættelsessamtaler afholdes den 10. og 24. februar.  I ansættelsesforløbet indgår en profiltest.

Ansøgning skal sendes igennem dette link

Venlig hilsen
Københavns Kommune