Bornholms Regionskommune søger skolechef til Center for Skole

På Bornholm vil vi gerne være flere! Både indbyggere og elever i folkeskolen!

Detaljer

  • Firma navn: Center for Skole
  • Område: Bornholm
  • Land: Danmark
  • Industri: Ledelse, drift og udvikling
  • Speciale: Skolechef
  • Stillingstype: Fuldtid
  • Opslået: 02-05-2018
  • Ansøgningsfrist: 04-06-2018

Bornholms Regionskommune søger derfor en ambitiøs og visionær skolechef, der kan gå forrest og vise vejen i udviklingen af fremtidens folkeskole på Bornholm. Målsætningerne er markante og forventningerne store til folkeskolerne på Bornholm.

Skolechefen skal i samspil med organisationens øvrige centre arbejde målrettet og helhedsorienteret for, at alle børn og unge får en uddannelse af høj kvalitet.

Fokus skal være på folkeskolens kvalitet og evne til at løfte eleverne, så alle skolerne leverer på niveau med eller over landsgennemsnittet. Dette for at give børn og unge på Bornholm optimale muligheder for læring, udvikling og trivsel og derved fremme deres muligheder i livet.

De bornholmske folkeskoler skal være førstevalget for forældre og børn og bidrage til tilflytningen via de spændende og udfordrende rammer, de kan tilbyde børn og unge.

Øvrige opgaver
Skolechefen for Center for Skole har ansvaret for ledelse, drift og udvikling af det samlede skoleområde og indgår i koncernledelsen sammen med direktionen og chefgruppen. Det er helt afgørende, at skolechefen sikrer en solid og velfungerende drift af hele området som fundament for den nødvendige og løbende udvikling.

Skolechefen skal have fokus på at styrke og udvikle kernefagligheden i folkeskolen, særligt i forhold til dansk og matematik, men hvor trivsel og vellykket inklusion samtidig er vigtige indsatsområder.

Det er vigtigt, at skolechefen medvirker til at fortælle den gode historie om indsatser og resultater, så der skabes et bedre image af folkeskolen på Bornholm. En væsentlig målsætning, som understøttes af ovenstående, er at sikre, at folkeskolen som nævnt bliver et aktivt tilvalg af skoletilbud på Bornholm.

Skolechefen skal desuden fortsat understøtte de mange gode indsatser, der er iværksat inden for skoleområdet, herunder åben skole, kompetenceudvikling, innovation og entreprenørskab, IT i folkeskolen, de pædagogiske læringscentre, Bright Green Island og Madskoler m.v.

De gode løsninger skal udvikles og skabes via et godt samspil på tværs af den kommunale organisation med et godt blik for politiske ønsker, hvor den eksisterende opgaveløsning udfordres, samtidig med at de solide indsatser bevares og understøttes.

Skolechefen bidrager med faglig rådgivning af Børne- og Skoleudvalget og kommunalbestyrelsen i tæt spil med den udvalgsansvarlige direktør.

Skolechefen skal være driftsområdets ansigt udadtil og agere som en samlende figur for hele centret med fokus på at skabe trivsel, arbejdsglæde, udvikling og høj kvalitet i opgaveløsningen.

Personen
Den nye skolechef forventes at have ledelseserfaring og indsigt i uddannelsesområdet. Erfaring fra en politisk styret organisation er desuden en fordel.

De kommunikative og relationelle færdigheder skal være markante, idet skolechefen skal kunne begå sig relevant på mange niveauer og kommunikere sikkert og tydeligt internt og i relation til politikere, skolebestyrelser, eksterne samarbejdspartnere og medier.

Skolechefen skal være analytisk stærk og have et godt blik for de seneste tendenser og muligheder i relation til udvikling af skoleområdet.

Det er ikke afgørende med en specifik uddannelse, men det forventes, at kandidater har en relevant uddannelsesbaggrund.

Læs mere om stillingen på www.brk.dk eller www.muusmann.com, se særligt den uddybende stillings- og personprofil.

Ansøgningsfrist: Mandag den 4. juni 2018. Søg stillingen på www.muusmann.com/stillinger eller tryk på linket nedenfor.

Yderligere oplysninger: Koncerndirektør Johannes Nilsson, telefon 30 36 92 66, eller direktør i MUUSMANN, Lars Bo Pedersen, telefon 40 22 87 18.

Søg stillingen