Centerleder til Sigrid Undset

Detaljer

 • Firma navn: Sigrid Undset
 • Område: Sjælland
 • Land: Danmark
 • Industri: Specialcenter
 • Speciale: Centerleder
 • Stillingstype: Fuldtid
 • Opslået: 10-05-2020
 • Ansøgningsfrist: 31-05-2020

Om jobbet

Tillidsfuld centerleder med ledelseserfaring og faglig indsigt

Vores mangeårige leder af Sigrid Undset går på pension. Derfor søger vi en rodfæstet person til en spændende og attraktiv stilling som centerleder på Specialcenter Sigrid Undset. Det omfatter ledelse af administration, specialbørnehaven Lærkereden, Sigrid Undset skolen, Kildebo samt CSU.

Vi søger en leder, der ikke ”kun” er skoleleder, men som kan navigere i det specialpædagogiske og socialfaglige felt. En fagligt forankret profil som har øje for metodiske og samfundsmæssige tendenser. En værdiorienteret leder af ledere, som står i spidsen for en kultur, der føres gennem hele organisationen og udmøntes i værdisæt og målsætninger. Den nye centerleder skal kunne kalibrere i modsætningers verden og være i stand til at ændre tænkning og tilpasse sig nye krav.

Læse den fulde job- og personprofil her: 

http://reader.livedition.dk/kalundborg/2084/

Din profil

Vi søger en centerleder, der har ledelseserfaring og som er bevidst om ressourcestyring og den politiske organisation. Du skal være stærk på det faglige og have lyst og evne til at tilegne dig ny viden inden for området.

Du skal have undervisningskompetence på folkeskoleområdet. Derudover skal du:

 • Have ambitioner på børn og brugeres vegne ved at skabe resultater via de specialkompetencer der er brug for
 • Have et skarpt blik for medarbejdernes motivation og teamsamarbejde, og du arbejder systematisk for at skabe rum for faglig dialog. Du forstår betydningen af at være synlig blandt medarbejdere og elever i undervisning og aktiviteter
 • Kunne balancere mellem forankring og fornyelse på et center med mange traditioner og med et konstant behov for udvikling
 • Være handlekraftig, synlig og tydelig – og samtidig være lyttende og anerkendende
 • Kunne prioritere den faglige sparring med ledere og medarbejderne – og tage aktivt del i arbejdet omkring børn, forældre og bestyrelser
 • Være kreativt tænkende, have humor og kunne lede med et glimt i øjet
 • Være visionær og udviklingsorienteret og have et godt blik for centerets muligheder og samarbejdsrelationer
 • have hjertet på rette sted og evner at være kulturbærer og værdiskaber
 • kunne lade dig inspirere af medarbejderne og samtidig kan lede på op, ned og ud
 • være stærk kommunikativt og handlekraftig når det kræves
 • have en dybdegående viden inden for specialområdet, enten på baggrund af uddannelse eller erfaring
 • have ledelseserfaring indenfor skoleverdenen og gerne en relevant lederuddannelse, evt. på PD-niveau. En tydelig leder af ledere.
 • have økonomisk, IT-fagligt, administrativt og pædagogisk overblik

Derfor skal du vælge os

Vi kan tilbyde:

En spændende lederstilling med masser af udviklingsmuligheder på et center med gode faciliteter. Centeret er veldrevet og har lange traditioner, der kan og skal udvikles videre. Du vil blive en del af et stort velfungerende ledernetværk i Kalundborg Kommune, og du vil blive tilbudt en mentorordning det første år.

Løn og ansættelsesvilkår

Stillingen besættes på overenskomstvilkår. De ambitioner og krav, der knytter sig til skolelederstillingen, muliggør en lønaftale, hvor forhandlingsudgangspunktet vil være en grundløn på kr. 675.000 årligt. Dertil kommer pension.

Hvis du vil vide mere

Alle interesserede er velkomne til at kontakte os med spørgsmål om stillingen og en eventuel drøftelse af personlige kvalifikationer i forhold til stillingen. Alle henvendelser behandles fortroligt. Henvendelse kan rettes til direktør Michael Gravesen tlf. 21 13 04 19

Ansøgning

Ansøgning uploades senest den 31. maj 2020, via dette link.

Den 3. juni 2020 træffer ansættelsesudvalget beslutning om, hvem der indkaldes til 1. samtalerunde. De udvalgte ansøgere får besked samme dag.

1. samtalerunde afvikles den 9. juni 2020 kl. 8.00-15.00.

Kompetenceprofilen for de ansøgere, der går videre til 2. samtalerunde, afvikles i uge 19.Tilbagemeldingen tager ca. 1,5 time.

2. samtalerunde afvikles den 25. juni 2020 kl. 14.00-19.00.

Ansøgeren forventes at tiltræde 1. august 2020.

Om os

Kalundborg er en kommune i vækst.

Kommunen huser en af Sjællands største industrikoncentrationer uden for København med nogle af Danmarks største energi- og procesvirksomheder. Vi opbygger et banebrydende center for udvikling af avanceret biotek produktion, uddannelse og startups, ligesom den verdenskendte Kalundborg Symbiose ikke bare er et eksempel på fremsynet energieffektiv og bæredygtig produktion, men også et udtryk for en helt særlig måde at tænke cirkulær økonomi på.

Erhvervslivet efterspørger både akademikere og faglært arbejdskraft, ligesom der er behov for velkvalificerede medarbejdere i den offentlige sektor. Her kan du ikke bare finde et godt job - du kan også skabe dig en karriere. Kommunen har knap 49.000 borgere og vi bliver stadigt flere, der vælger at bo tæt på den smukke vestsjællandske natur.

Vi er 3.300 kommunalt ansatte, og vi arbejder alle strategisk med at skabe mere samarbejde med hinanden og eksterne partnere - borgere, virksomheder og andre myndigheder. Det gør vi for at opnå bedre resultater og understøtte, at kommunen når sin vision om at være et godt sted at bo, leve, arbejde og drive virksomhed.

Læs mere om kommunen: www.imaginekalundborg.dk 

I Kalundborg Kommune har vi en generel politik om indhentning af straffeattest.

Søg stillingen her