Daglig leder af Byhaveskolen i Svendborg Kommune

Detaljer

  • Firma navn: Byhaveskolen
  • Område: Svendborg Kommune
  • Land: Danmark
  • Industri: Skole
  • Speciale: Leder
  • Stillingstype: Fuldtid
  • Opslået: 09-09-2021
  • Ansøgningsfrist: 03-10-2021

Har du børn med særlige behov på sinde – er du optaget af at gøre en forskel for netop denne gruppe elever med al den glæde, umiddelbarhed og forskellighed, der kendetegner dem, så har vi en stilling til dig. 
 
Byhaveskolen søger en ny daglig leder, der sammen med skolelederen og dygtige medarbejdere, kan stå i spidsen for en kulturudvikling, der kan genskabe tilliden på alle niveauer, styrke samarbejde og sammenhæng samt skabe gode rammer for medarbejdertrivsel og faglig udvikling.
 
Målet er, at Byhaveskolen fortsat skal være et specialtilbud af høj kvalitet, hvor alle elever oplever en tryg og sammenhængende hverdag, hvor de lærer mest muligt, trives bedst muligt og udvikler sig optimalt.


Hvilke forventninger har vi til dig
Du skal som leder først og fremmest brænde for specialundervisningsområdet og for de elever, der går på Byhaveskolen. Samtidig skal du have høje ledelsesmæssige ambitioner og være medskaber af det gode arbejdsmiljø.
Du har ambitioner og visioner for netop denne elevgruppe og skoletype, både undervisnings- og fritidsdelen. Ligesom du har forståelse for, hvad det vil sige at være forældre til denne særlige elevgruppe.
 
Stillingen kræver, at du både har ledelsesmæssig erfaring og specialpædagogisk viden samt stærke relationelle kompetencer.
Vi forventer, at du er en tydelig, synlig og lydhør leder, der evner at opbygge tillid og opnå følgeskab.
Sammen med det øvrige ledelsesteam, medarbejderne og bestyrelsen, skal du sætte en klar pædagogisk retning, der understøtter Byhaveskolens overordnede mål og skaber de bedst mulige rammer for medarbejdernes løsning af kerneopgaven.
 
Du har blik for alle faggrupper på Byhaveskolen, og du arbejder målrettet og strategisk med kompetenceudvikling af hele organisationen. Du forstår vigtigheden af at få det tværprofessionelle samarbejde til at fungere bedst muligt, og du ser forældrene som en ressource.
 
Vi forventer, at du som daglig leder er i stand til at kommunikere velovervejet og indsigtsfuldt, og at din kommunikation afspejler den forskellighed og de forskellige behov, der er hos både medarbejdere, forældre og samarbejdspartnere, herunder de kommuner der køber pladser på Byhaveskolen.
 
Din daglige ledelse er desuden kendetegnet ved ordentlighed, systematik og overblik – du er opgavemæssigt på forkant, og kvalitet i opgaveløsningen er essentielt.
 
Endelig er evnen til at overholde et budget helt væsentligt, omend det overordnede økonomiske ansvar er placeret ved øverste skoleleder.
 
Hvad kan du forvente
Som daglig leder af Byhaveskolen bliver du ansat i en nyoprettet stilling, der organisatorisk er placeret mellem souschef og skoleleder. Du kommer til at indgå i et ledelsesteam bestående af skoleleder, souschef, en afdelingsleder samt en administration på to.
 
Skolelederen er netop tiltrådt og har nu ansvaret for to af kommunens skoler, hvoraf Byhaveskolen er den ene. Der er tale om en erfaren skoleleder, så denne stilling giver mulighed for at komme i ’mesterlære’, og få en god introduktion til Svendborg Kommune og skolen.
 
Det overordnede ansvar ligger hos skolelederen, men du skal være klar til at påtage dig den daglige ledelse af Byhaveskolen i tæt samarbejde med de tillidsvalgte, bestyrelsen og resten af ledelsesteamet. Dermed får du god mulighed for at sætte dit præg på skolens faglige og pædagogiske udvikling.
 
Byhaveskolen er en selvstændig skole med en selvstændig bestyrelse, og du vil sammen med skolelederen repræsentere ledelsen her. 
 
Og så er det forventningen, at du varetager ledelse tæt på eleverne og de enkelte afdelinger/teams på lige fod med souschef og afdelingsleder. Den endelige fordeling af opgaver og ansvar aftales efter ansættelse.
 
Skoleområdet i Svendborg Kommune
Svendborgs skolevæsen er velfungerende og har høj politisk prioritet. Vi har i alt 12 folkeskoler, hvoraf Byhaveskolen er en af dem. Derudover er Ungdommens Uddannelsesvejledning og PPR en del af skoleområdet.
Vi arbejder alle sammen for at sætte god trivsel og undervisning i mangfoldige læringsmiljøer højt på dagsordenen. Udgangspunktet er, at Svendborg Kommune ser mangfoldighed og diversitet som en ressource og har ambitioner på alle børns vegne.
 
Derfor er vi optaget af den enkeltes deltagelse i fællesskabet og har en klar ambition om, at flest mulige forbliver i almentilbuddet – samtidig med, at vi har højt kvalificerede specialtilbud. I bund og grund handler det om, at vi laver skole og læringsmiljøer, der afspejler de elever, vi har. Det er op til den enkelte skole og specialtilbud at finde sin egen meningsfulde vej i dette arbejde.
På Byhaveskolen betyder det blandet andet, at vi arbejder med at forandre vores læringsmiljøer således, at de bliver mere motiverende og meningsfulde for eleverne.
 
Vi er som kommune optaget af at udvikle specialundervisningsområdet. Det gør vi bl.a. ved at have opbygget et netværk for alle vores specialundervisningstilbud. Du vil få en central rolle i dette arbejde.


Om Svendborg Kommune
Svendborg Kommune har en suveræn beliggenhed midt i den skønneste natur, på kanten af det Sydfynske Øhav og med en mini-metropol, der byder på det hele. Vi har teatre, museer, selvgroet kultur, rigt foreningsliv og, som sagt, folkeskoler i top. Det er ikke uden grund, at byen i disse år oplever en stor tilflytning.
 
Ansættelsesvilkår
Der er tale om en fast stilling på 37 timer pr. uge.
Årslønnen er på 593.889 kr. eksklusive pension på 17,8 pct. med mulighed for evt. forhandling om kvalifikationsløn.
 
Tiltrædelse 1. december 2021.
 
Yderligere information
Vi opfordrer til, at du aflægger Byhaveskolen et besøg, inden du ansøger.
Kontakt skoleleder Kasper Føns for yderligere information og aftale om besøg.
Tlf. 30176728
kasper.fons@svendborg.dk
 
Du er også velkommen til at kontakte skolebestyrelsesformand Ane Qvortrup for yderligere information om skolen.
 
Ane Qvortrup
Tlf. 27 59 10 77
anq@sdu.dk
 
Ansøgningsfrist og samtaler
Ansøgningsfrist: søndag den 3. oktober 2021
Der vil blive afholdt samtaler den 11. og den 15. oktober.
 
De kandidater, der udvælges til samtale, vil blive orienteret torsdag den 7. oktober. Man vil blive bedt om at forberede et kort oplæg forud for første samtale, ligesom der vil blive stillet en case forud for selv samtalen.

Send ansøgning