Distriktsskoleleder til Egedal Kommune

Da vores distriktsskoleleder igennem mange år har valgt at gå på pension, søger vi en ambitiøs distriktsskoleleder til Distriktsskole Ølstykke.

Detaljer

 • Firma navn: Distriktsskole Ølstykke.
 • Område: Nordsjælland
 • Land: Danmark
 • Industri: Skole
 • Speciale: Distriktsskoleleder
 • Stillingstype: Fuldtid
 • Opslået: 06-10-2017
 • Ansøgningsfrist: 31-10-2017

Om distriktsskolen
Skolen består af fire fysisk afdelinger - Hampelandskolen, Maglehøjskolen, Toftehøjskolen samt 10. kl. center - med i alt180 medarbejdere og 11 ledere til vores 1320 elever og 460 børn i SFO. Distriktsskolens budget for 2018 er på ca. 88 millioner kroner.
 
Der er i de sidste år i fællesskab med skolens mange interessenter og faggrupper opbygget et godt afsæt for processer og rutiner, som vi ønsker fortsat at indarbejde i blivende og robuste strukturer i vores hverdag. Der har her været særligt fokus på at styrke den interne kommunikation og selvstyrende årgangsteams, hvor lærere og pædagoger samarbejder ligeværdigt om årgangen.
 
Skolen er velfungerende, og kendetegnet ved dygtige elever, et fagligt stærkt personale, en aktiv forældrebestyrelse og en forældrekreds, der har holdninger til deres børns skole. Skolen har gode fysiske rammer med store grønne udenoms arealer og ligger i naturskønne omgivelser.

Aktuelle opgaver og udfordringer
Egedal kommune har besluttet at iværksætte et målrettet arbejde med at udvikle og effektivisere folkeskolen fra 2017. Dette sker med udgangspunkt i visionen for ”Vores folkeskole i Egedal” samt det firårige strategiske mål ”Trivsel, læring og dannelse”. Målet med udviklingsarbejdet er at fremtidssikre folkeskoleområdet, således at kvaliteten i tilbuddene fastholdes og videreudvikles. Der skal skabes økonomisk stabilitet på skoleområdet blandt andet gennem effektivisering af driften. Det forventes, at du indgår i udviklingsarbejdet med bæredygtig nytænkning i forhold til såvel Egedal Kommunes samlede skoleområde som Distriktsskole Ølstykke.

Vores forventninger til dig
Du er en tydelig og visionær leder, der også formår at lede gennem andre med skarpt fokus på børns læring, trivsel og dannelse. Du har et øje for de mennesker, du har omkring dig, og evner at sætte deres kompetencer i spil.
 
Om dig:

 • Du er ambitiøs og innovativ på skolens vegne og vil gøre den attraktiv for både medarbejdere og forældre/elever, så den bliver det naturlige førstevalg i nærområdet.
 • Du har et overordnet mål om at udvikle skolen med mest mulig læring for alle, succesfuld inklusion og størst mulig trivsel for børn og voksne.
 • Du er en empatisk leder og god kommunikator, der forstår at motivere dine ledere og medarbejdere.
 • Du evner at skabe gode relationer til distriktsskolens interessenter.
 • Du kan tilrettelægge inddragende processer for skolens mange interessentgrupper

Derudover forventer vi, at du relevant ledelsesmæssig efteruddannelse og erfaring fra undervisningssektoren. Du har stærke kompetencer inden for pædagogisk/faglig, personale og strategisk ledelse, og du trives naturligt med en engageret forældregruppe og en skolebestyrelse, der forventer at blive brugt aktivt som sparringspartner.

Distriktsskolelederens ansvarsområder:

 • har i samarbejde med centerchefen for Skole og Dagtilbud ansvaret for distriktsskolens drift under hensyntagen til den ramme Byrådet har udmeldt
 • er rammeansvarlig for distriktsskolens samlede budget, men arbejder tæt sammen med især souschef og de øvrige ledere på dette område
 • skal sikre økonomi, inklusion og overordnet personaleledelse af de øvrige ledere i distriktet i henhold til vedtagne retningslinjer i Egedal Kommune
 • skal have et overordnet blik og helhedssyn for det samlede skolevæsen i kommunen og lyst til samarbejde og videndeling med kommunens tre øvrige distriktsskoler.
 • refererer til centerchefen for Skole og Dagtilbud (CSD)

Ansættelsesvilkår
Stillingen ønskes besat pr. 1. januar 2018. Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til Ny løn og gældende overenskomst.
 
Ansøgning og rekrutteringsproces
Søg stillingen senest den 31. oktober. Der udvælges ansøgere til samtale den torsdag den 2. november og vi forventer at holde første og anden samtale hhv. den 9. november og den 23. november. Mellem de to samtaler vil der blive udarbejdet en DISC personanalyse.
 
Yderligere information
For yderligere information om stillingen er du velkommen til at kontakte centerchef for Skole og Dagtilbud Søren Trier Høisgaard på tlf. 72 59 80 00 eller Mads Lindhardt Henriksen fra CareMatch på tlf. 42 48 40 42. Praktiske spørgsmål vedrørende ansøgning bedes rettet til HR-konsulent Mikkel Carlsen på tlf. 72 59 64 79. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker en rundvisning på skolens lokationer.
 
Kommunens ledelsesgrundlag kan du finde under ledige stillinger på www.egedalkommune.dk eller ved at klikke på dem herover. Du kan læse mere om Distriktsskole Ølstykkes fokusområder på www.distriktsskole-oelstykke.dk.
 
Generelt om Egedal Kommune
Egedal Kommune har cirka 43.000 indbyggere og 3.500 medarbejdere. Vi er organiseret med en Direktion, et udviklingssekretariat, syv fagcentre og to tværgående servicecentre

I Egedal Kommune lægger vi generel vægt på helhedsorienteret tænkning og tværgående samarbejde præget af dialog, anerkendelse og tillid.

Søg stillingen