Glostrup Skole søger en dygtig og ambitiøs faglig leder

Glostrup Skole og kommune arbejder henimod at indfri en ambition om at udvikle indsatser, der tænkes tæt på almenområdet, hverdagen og barnets netværk. Desuden forventes det specialiserede område justeret og tilpasset, så flere elever kan tilbydes et undervisningstilbud i tæt kobling til det almene område. Vejen hertil går bl.a. gennem opkvalificering af almenområdet samt udvikling af inkluderende kultur, praksis og læringsmiljøer.

Detaljer

  • Firma navn: Glostrup Skole
  • Område: Hovedstaden
  • Land: Danmark
  • Industri: Skole
  • Speciale: Faglig leder
  • Stillingstype: Fuldtid
  • Opslået: 24-10-2019
  • Ansøgningsfrist: 14-11-2019

Som faglig leder skal du være en af drivkræfterne i dette udviklingsarbejde, i et tæt samarbejde med bl.a. lederen af Glostrup Skoles særlige undervisningstilbud og ledere på tværs af 0 – 18 års området.


Om os
Glostrup Skole er en sammenlægning af kommunens fire skoleafdelinger – Vestervang, Skovvang, Søndervang og Nordvang. Vi er ca. 2100 elever og 350 medarbejdere. På hver afdeling er der et lokalt ledelsesteam sammensat af både skoleledere og fritidsledere. I dagligdagen refererer du direkte til den øverste skoleleder og arbejder tæt sammen med lederen af økonomi og administration. Du bliver desuden en del af fællesledelsen, der udover dig selv, består af den øverste skoleleder, lederen af økonomi og administration samt afdelingsskolelederne.

I Glostrup Skole ønsker vi at børnesynet skal bygge på systemisk tænkning og dynamisk mindset. Et børnesyn, der skal fungere som rettesnoren for vores daglige praksis. Det betyder i hverdagen, at vi skal tænke og beskrive børnene ud fra et mangfoldigt menneskesyn og en ressourceorienteret tilgang, samt opfatte familie og netværk som afgørende samarbejdspartnere omkring børnene i Glostrup Skole.

På Glostrup Skole findes flere særlige undervisningstilbud fordelt på de fire afdelinger. Vi har gruppeordningstilbud for børn med ADHD og autisme, en specialklasserække for børn med indlæringsmæssige vanskeligheder samt et undervisningstilbud for børn med socioemotionelle udfordringer. Ledelsen af de særlige undervisningstilbud er p.t. fordelt blandt de lokale ledelsesteams på de fire afdelinger.

Om dine opgaver
Som faglig leder forventes du bl.a. at stå i spidsen for fortsat at udvikle det tværprofessionelle samarbejde mellem fagpersonalet på skolen og eksterne ressourcepersoner. Du skal lede og rådgive skoleledelserne ift. opkvalificering af almenområdet, inkluderende læringsmiljøer og praksis. Du skal være med til at fremme det ønskede børnesyn, og skal interessere dig for alle facetter af inkluderende læringsmiljøer og praksis, lige fra ændret mindset, til indretning af klasselokaler, klasserumsledelse og forældresamarbejde.

Andre opgaver:
Være faglig leder af ledere
Være personaleleder af centrale medarbejdere på inklusionsområdet
Tage ansvaret for den faglige opkvalificering af området i tæt samarbejde med den øverste leder, de lokale ledelser og andre relevante samarbejdspartnere.
Være skolens repræsentant i Visitationsudvalget sammen med lederen af skolens specialundervisningstilbud
Give sparring og vejledning til ledere og medarbejdere
Tage del i strategisk planlægning i tæt samarbejde med kommunes øvrige ledere på 0-18 års området


Om dig
Opgaven som faglig leder kræver en ledelsesstil, der både er motiverende og resultatorienteret. Det er afgørende, at du har en stærk faglighed og personlighed, at du ikke er bange for at gå forrest, og at du evner at træffe beslutninger og har vedholdende fokus på forankring af de implementerede tiltag. At du tror på det lange seje træk.

Yderligere om dig:

- Du skal have ledererfaring, og have lyst og mod til at lede ledere
- Din grundlæggende tilgang er, at du ikke bare løser dine opgaver, men gør det, der skal til for at lykkes med opgaven
- Du er erfaren og ambitiøs, og har stor faglig indsigt og interesse i området
- Du er synlig, tilgængelig og har et positivt og helhedsorienteret menneskesyn
- Du tænker helhedsorienteret og sammenhængende, og er optaget af at finde holdbare løsninger
- Du har økonomisk forståelse og kan styre indenfor en økonomisk ramme
- Du besidder gode relationskompetencer og samarbejdsevner
- Du kan lede i en politisk styret organisation
- Du kan oversætte og omsætte beslutninger til praksis

Har du spørgsmål til stillingen
Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Skoleleder Yasar Cakmak på telefon 4030 2404 eller pr. mail yasar.cakmak@glostrup.dk
Ansættelsesproces
Ansøgningsfristen er den torsdag den 14. november 2019 kl. 12.00 og ansøgningen skal sendes elektronisk via vores rekrutteringssystem. Vi forventer at holde 1. samtale mandag den 18. november fra kl. 15.00 og anden samtale fredag den 22. november fra kl. 13.00.
Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Stillingen ønskes besat med tiltrædelse 1. januar 2020 Ved ansættelse i Glostrup Kommune indhentes straffeattest, børneattest samt referencer fra tidligere arbejdsplads.