Kolding Realskole søger engageret, strategisk og visionær skoleleder

- med tiltrædelse 1. august 2020

Detaljer

 • Firma navn: Kolding Realskole
 • Område: Syddanmark
 • Land: Danmark
 • Industri: Skole
 • Speciale: Skoleleder
 • Stillingstype: Fuldtid
 • Opslået: 13-05-2020
 • Ansøgningsfrist: 10-06-2020

Vi søger en ambitiøs og erfaren skoleleder, der er engageret og visionær. En skoleleder, der er strategisk stærk og samtidig pædagogisk velfunderet. En skoleleder, der brænder for at indgå i det daglige ledelsesteam og samarbejde med personale, børn, forældre og bestyrelse. En skoleleder, der er klar til at stå i spidsen for en stor kulturbærende dannelsesinstitution, som bygger på lige dele tradition og nytænkning.

”Vi vil dig og dit potentiale – fagligt og menneskeligt, med glæde og passion”

Om Kolding Realskole:

Kolding Realskole er gennem mere end 130 år en kulturbærende skole med stærke værdier. Høj faglig kvalitet og dannelse er fundamentet i skolens forpligtende fællesskab. Kolding Realskole er en skole, hvor der forlanges ordentlighed og god opførsel. En tryg skole med et fast regelsæt med benene solidt plantet i den kristne tro og kultur. Kolding Realskole giver trygge rammer og danner et stærkt fællesskab med plads til teater, musik og morgensang.

Kolding Realskoles historie og stolte traditioner skaber liv, glæde og samhørighed og er med til at binde elever, forældre og skole sammen. Kolding Realskole har et elevgrundlag på 987 elever i 0. - 9. klasse og 125 medarbejdere.

Vi har store ambitioner og et klart ønske om udvikling og virkelyst. Skolen er velkonsolideret, hvilket er ét af flere afsæt for god udvikling. Få mere at vide om Kolding Realskole på www.koldingrealskole.dk

Ny skoleleder for Kolding Realskole

Din opgave bliver daglig ledelse og motivation af skolens dedikerede og fagligt stærke ledere og medarbejdere. Du sikrer og udvikler et gunstigt miljø for læring og trivsel på baggrund af skolens værdigrundlag, tradition og DNA. I samspil med bestyrelsen og den øvrige ledelse står du for udarbejdelsen af strategi- og handlingsplaner. Du skaber herigennem direkte sammenhæng til budgetter og økonomistyring. Ud over den daglige drift bliver det helt konkret skolederens opgave at:

 • tage ansvar for at sikre den høje pædagogiske og faglige udvikling af skolen i samarbejde med afdelingslederne og medarbejderne
 • skabe trygge, ligeværdige og udviklingsorienterede rammer, så både elever og medarbejdere trives og udvikler sig
 • sikre de fysiske rammer inde og ude på både nuværende og kommende placering
 • drive og sikre skolens strategiske styring
 • skabe en dynamisk og velfungerende SFO i tæt samspil med SFO-lederen
 • branding af skolen – lokalt, regionalt, nationalt og internationalt

Din profil

Vi søger en stærk leder, der med forståelse for skolens fundament og værdigrundlag brænder for at videreudvikle en levende skole med engagerede ansatte, elever, forældre og bestyrelse. Som leder formår du at samle lærerne og de øvrige ansatte, og du skaber via din ledelsesstil tydelig retning og stærk samhørighed. Du brænder for at skabe en skole i verdensklasse med et internationalt tilsnit og udsyn. Du er med til at skabe en skole, der danner trygge rammer om dannelse af selvstændige, nysgerrige, refleksive og livsduelige børn og unge.

Vi forventer: 

 • dokumenteret, relevant ledererfaring inden for skole- og/eller uddannelsessektoren
 • en solid lederuddannelse kombineret med stor erfaring i at lede mellemledere
 • at du har solid pædagogisk erfaring og uddannelse
 • at du prioriterer kompetenceudvikling af mellemlederne og medarbejderne
 • at du er indstillet på at sætte dig selv i spil og har en anerkendende og tillidsbaseret tilgang med en åben dialog og omgangsform
 • at du har et internationalt udsyn
 • at du viser tydelig strategisk retning, og at du via en naturlig gennemslagskraft får organisationen med
 • at du uddelegerer den daglige drift til det stærke afdelingslederteam og holder flyvehøjde til at sikre en konstant udvikling af skolen
 • at du fortsætter skolens sunde økonomiske drift, som fører til, at vi konstant kan holde os på forkant udviklingsmæssigt
 • at du har lyst til at samarbejde med en engageret bestyrelse

Personprofil og kvalifikationer

Jobbet fordrer, at du er robust og har gennemslagskraft og udviser tydelighed i din adfærd. Du etablerer dig som en proaktiv og visionær skoleleder med tydelige holdninger og idéer til den samlede udvikling for skolen. Du sætter handling bag dine ord på en involverende og inspirerende måde, hvilket skaber et stærkt samarbejdsmiljø på tværs. Du har erfaring med forandringsledelse og en god evne til at opnå resultater gennem andre. Du praktiserer en åben ledelsesstil og har gode evner til at håndtere lærerstabens forskelligheder og idéer.

Ansættelse

Ansættelse og løn efter gældende overenskomst.
Stillingen er med tiltrædelse 1. august 2020, omend vi naturligvis gerne afventer den helt rigtige kandidat.
Ansøgning med vedlagt cv sendes til ps@koldingrealskole.dk mærket "Skoleleder Kolding Realskole". Har
du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte bestyrelsesformand, Per Stabel på Mobil: +45 2270 8124.