Kontorchef til Center for Udgående Kvalitetsarbejde og Specialpædagogisk Støtte i Undervisningsministeriet

Brænder du for at udvikle folkeskolen, og er du en dygtig leder? Så er stillingen som kontorchef i Center for Udgående Kvalitetsarbejde og Specialpædagogisk Støtte måske noget for dig.

Detaljer

 • Firma navn: Center for Udgående Kvalitetsarbejde og Specialpædagogisk Støtte (CKS)
 • Område: Hovedstaden
 • Land: Danmark
 • Industri: Ministerie
 • Speciale: Kontorchef
 • Stillingstype: Fuldtid
 • Opslået: 19-02-2019
 • Ansøgningsfrist: 10-03-2019
Dit nye arbejdsområde
Vi søger en kontorchef til at lede og udvikle det udgående kvalitetsarbejde på folkeskoleområdet. Du vil som kontorchef indgå i et center med en fælles ledelse, der udgøres af to kontorchefer samt otte teamledere. Center for Udgående Kvalitetsarbejde og Specialpædagogisk Støtte (CKS) har ca. 130 medarbejdere.  
 
CKS er en del af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Medarbejderne er både læringskonsulenter, der i det daglige rådgiver og understøtter skolerne i deres arbejde med at løfte faglighed og trivsel og mindske betydningen af social arv, samt akademiske medarbejdere. 
 
Din opgave er bl.a.: 
 • at forestå den daglige ledelse af centrets medarbejdere og opgaver på folkeskoleområdet
 • at fremme implementering af ændringer i regler og rammer i folkeskolen
 • at sikre, at rådgivningen af skolerne er baseret på viden
 • at sikre, at centrets udgående kvalitetsarbejde sker i en tæt dialog med ledelse og medarbejdere på landets folkeskoler
 • at sikre, at centret – i kraft af den tætte relation til praksis – bidrager systematisk til ministeriets indsigt i folkeskolens styrker og udfordringer
 • at sikre en stærk kobling mellem centrets rådgivningsopgaver, styrelsens vidensarbejde og tilsynet med folkeskolen
 • at bidrage til et godt samarbejde og videndeling i hele Undervisningsministeriet. 
 
Centret flytter til Holbæk medio 2020. Derfor vil en af dine opgaver være at bidrage til centrets flytning til Holbæk med fokus på fastholdelse af viden og trivsel. 
 
Om dig 
Vi søger en kontorchef, der:  
 • er dybt optaget af folkeskolen, dens elever, lærere og ledere 
 • har ledelseserfaring fra folkeskoleområdet, gerne kombineret med erfaring fra eksempelvis en forvaltning eller interesseorganisation
 • har viden om pædagogik og didaktik
 • er god til at lede gennem andre
 • kan motivere, sætte retning og skabe effektive arbejdsgange 
 • prioriterer dialog, løbende feedback og tydelig kommunikation til medarbejdere
 • er lydhør og har evne til at indgå i dialog med mange forskellige interessenter på forskellige organisatoriske niveauer.
Som chef i CKS indgår du i flere arbejdsfællesskaber. Du har en chefkollega i centret, du er en del af en chefgruppe i styrelsen, og så refererer du til styrelsens vicedirektør og skal arbejde sammen med hele direktionen. Endelig har du en række faglige relationer til departementet. Samarbejdsevner er derfor en afgørende kompetence.  
 
Det er vigtigt for os, at styrelsens samlede chefgruppe kan supplere hinanden ledelsesmæssigt og fagligt, og at du kan lede i overensstemmelse med koncernens ledelsespolitik, herunder være rollemodel i arbejdet med ministeriets mål og retning og efterleve ministeriets værdier – enkelthed, handlekraft, kreativitet og ordentlighed. 
 
Løn- og ansættelsesvilkår
Stillingen er indplaceret i løngruppe 1/ lønramme 37. Du vil som udgangspunkt blive ansat på kontraktvilkår efter Rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten. Stillingen besættes som udgangspunkt på åremål. Hvis du er tjenestemand i forvejen, kan ansættelse på tjenestemandsvilkår være en mulighed. Ansættelsesområdet afhænger af ansættelsesformen. 
 
Dit arbejdssted vil fra ca. medio 2020 være i Holbæk. 
 
Vil du vide mere? 
Du er velkommen til at ringe til vicedirektør Cathrine Lindberg Bak på tlf. 4173 0866 eller kontorchef Annegrete Larsen på tlf. 2167 6463. 
 
Læs mere om styrelsen på www.stukuvm.dk
 
Sådan søger du
Send din ansøgning, cv og eksamensbevis til os via stillingsopslaget på vores hjemmeside på www.uvm.dk/job senest søndag den 10. marts 2019. Hvis du er tjenestemand, skal din ansøgning stiles til Dronningen. 
 
Vi forventer at holde første samtalerunde i uge 11 og anden samtalerunde den 25. marts 2019. Som led i rekrutteringen indgår der et testforløb mellem første og anden samtale. 
 
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet er en styrelse i Undervisningsministeriets koncern. Vi ønsker en sammensætning af medarbejdere, der afspejler det omgivende samfund. Alle interesserede ansøgere uanset baggrund opfordres til at søge stillingen, såfremt de matcher kravene nævnt ovenfor. Vi vurderer udelukkende ansøgere på baggrund af kvalifikationer.