Korsholm Skole søger afdelingsleder

Detaljer

 • Firma navn: Korsholm Skole
 • Område: Midtjylland
 • Land: Danmark
 • Industri: Skole
 • Speciale: Afdelingsleder
 • Stillingstype: Fuldtid
 • Opslået: 12-02-2020
 • Ansøgningsfrist: 08-03-2020

Korsholm Skole
Korsholm Skole er en lille skole med et stærkt fællesskab og stærke værdier. Vi har 140 elever fra 0. til 6. klasse og er 20 ansatte. Til skolen er knyttet både SFO og klub, som de fleste elever benytter.

På en lille skole er der ikke langt fra tanke til handling. Vi ser og griber muligheder og prioriterer at holde fast i gode traditioner, som giver mening for fællesskabet.

Vi arbejder bevidst med at udvikle skolen og vores pædagogik, så den ikke bare lever op til nutidens krav, men også fremtidens forventninger. I indeværende skoleår prioriterer vi bl.a. sammenhængende tid i ugeskemaet på alle årgange til projektorienteret arbejde. Vores fokus er, hvad og hvordan børn skal lære for at blive kompetente unge og voksne.

Som landsbyskole er vi en vigtig brik i lokalsamfundet og et naturligt omdrejningspunkt for lokale aktiviteter. Vi har et tæt forældresamarbejde og nyder stor opbakning, når vi inviterer til arrangementer på skolen. Generelt har vi en rigtig høj forældretilfredshed, både når det gælder skole- og fritidstilbud.

Korsholm Skole ligger midt i de sammenhængende byer Foldby, Korsholm og Norring, tæt på Søften og Hinnerup. Efter 6. klasse fortsætter eleverne på Præstemarksskolen i Søften, som vi har et tæt samarbejde med.

Hovedopgaver
Som afdelingsleder er du hovedansvarlig for den pædagogiske udvikling og den daglige drift i indskolingen. En vigtig opgave i den sammenhæng bliver at stå i spidsen for videreudviklingen af vores indskolingsmodel, hvor aldersblandet undervisning indgår som et fast element i ugeskemaet.

Dine kompetencer
Vi søger en leder, som

 • har erfaring med udvikling, koordinering, rammesætning og kollegial sparring, f.eks. fra en funktion som vejleder
 • er kyndig inden for pædagogisk IT og brænder for at være inspirator og facilitere udvikling inden for området
 • har fokus på styrken i et produktivt samarbejde mellem lærere og pædagoger
 • vil varetage vikardækning og selv indgå i vikardækning og undervisning i ca. 10 lektioner om ugen
 • er uddannet lærer
 • er i gang med eller har mod på at påbegynde en lederuddannelse.


Vi vægter

 • selvindsigt
 • evnen til at lytte og mod til at udfordre vanen
 • stærke relationelle kompetencer både i forhold til børn, forældre og medarbejdere
 • et højt energiniveau og evnen til at inspirere og motivere
 • modet til at stå fast, også i modvind
 • fokus på dannelsen af hele mennesker.


Løn- og ansættelsesforhold
Du bliver ansat i Favrskov Kommune med aktuelt arbejdssted på Korsholm Skole efter gældende overenskomst.


Yderligere oplysninger
Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte skoleleder Stine Stidsen på tlf. 89 64 58 01/21 52 41 77 eller mail asgs@favrskov.dk

Det er en forudsætning for ansættelsen, at den person, som vi ønsker at ansætte, ikke er straffet for forhold, som gør vedkommende uegnet til at bestride stillingen.

Stillingen søges via favrskov.dk/job - Korsholm Skole søger afdelingsleder.

Ansættelsesprocedure
Ansøgningsfrist: 8. marts 2020.

Interesserede ansøgere opfordres til at besøge skolen. Aftaler kan ske på telefon 89 64 58 00 eller på asgs@favrskov.dk (Stine Stidsen, skoleleder). Besøgsdatoer: 27. februar 2020 og 3. marts 2020.

Første samtalerunde afholdes 17. marts 2020 fra kl. 16.00.

Anden samtalerunde afholdes 25. marts 2020 fra kl. 16.00.

Efter første samtalerunde bliver der udarbejdet en personprofil på de kandidater, som går videre til anden runde. Der er tilbagemelding på personprofilen 23. marts 2020 mellem kl. 10.00 og 13.00.

Inden ansættelse indhentes referencer efter nærmere aftale.

Tiltrædelse mellem 1. april 2020 og 1. august 2020 efter nærmere aftale.

Ansættelsesudvalg:

Stine Stidsen – skoleleder

Aksel Madsen – TR (lærer)

Dorte Jørgensen – AMR (pædagog)

Peter Jeppesen – formand for skolebestyrelsen

I anden samtalerunde deltager Skolechef Anne Lybecker samt rekrutteringskonsulent Rebecca Abl Jørgensen.

Yderligere oplysninger
Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte skoleleder Stine Stidsen på tlf. 89 64 58 01/21 52 41 77 eller mail asgs@favrskov.dk

Stillingen søges via www.favrskov.dk/job

Favrskov Kommune kan kun modtage ansøgninger sendt elektronisk