Langelands Efterskole, Viceforstander

Sammen med forstanderen skal du tage dig administrative og ledelsesmæssige opgaver, og derudover skal du undervise samt påtage dig vagtforpligtelser.

Detaljer

 • Firma navn: Langelands Efterskole
 • Område: Syddanmark
 • Land: Danmark
 • Industri: Efterskole
 • Speciale: Viceforstander
 • Stillingstype: Fuldtid
 • Opslået: 19-06-2018
 • Ansøgningsfrist: 05-08-2018

Langelands Efterskole er på alle måder et kreativt sted. Både i linjefagene teater, kunst, musik og film og i skolens øvrige aktiviteter og fag skaber vi rammerne for at hver enkelt elev kan udfolde sit kreative potentiale. Det kræver tryghed, og derfor er det ledelsens opgave at skabe de mest optimale rammer for elever og personale. Vi er en lille skole, og det giver alle, inklusive ledelsen, en unik mulighed for at opnå nære og tillidsfulde relationer til eleverne. Derfor skal du kunne mestre balancen mellem den autoritet positionen kræver og den empati, involvering og dialog som fordres. 

Vores fokus i de kommende år er på følgende områder:

 • Markedsføring
 • At det legende og undersøgende element skal nå helt ud i alle læringsrum.
 • at profilere os yderligere på vigtige områder som bæredygtighed og demokrati
 • at blive bedre klædt på til at give den fornødne hjælp til ordblinde elever

 

Fordeling af opgaverne vil foregå i samarbejde med forstanderen, men vi forventer at du har erfaring med flere af følgende opgaver:

 • Planlægning af skoleåret, herunder skemalægning og arbejdsplaner (vi bruger Skoleplan)
 • It – gerne på mere end brugerniveau
 • PR, synliggørelse, herunder hjemmeside, sociale medier m.m.
 • Prøveafvikling

 

Undervisning og tilsyn vil udgøre omkring det halve af stillingen. Vi kunne ønske, at matematik og måske idræt eller kristendom var nogle af dine fag, men hører gerne, hvad du kan byde ind med også på det kreative område.

Se opslaget i sin fulde længde på skolens hjemmeside langelandsefterskole.dk 

Vi har en stor dejlig lærerbolig til rådighed. 

Ansøgning, CV og relevante bilag sendes til: forstander@langelandsefterskole.dk senest d. 5. august 2018
Samtaler forventes at finde sted d. 7. august

Kontakt gerne skolens forstander Lone Holme Jensen for en snak eller rundvisning tlf 62511183 eller forstander@langelandsefterskole.dk

Ansættelse og løn i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og LC. Stillingen aflønnes i intervallet kr. 393.958 og 468.685 (april 18)