Leder for skoleafdelinge på Ishøjgård

Leder for skoleafdelingen på Ishøjgård

Detaljer

 • Firma navn: Skolen på Ishøjgård
 • Område: Hovedstaden
 • Land: Danmark
 • Industri: Skole
 • Speciale: Skoleleder
 • Stillingstype: Fuldtid
 • Opslået: 27-01-2019
 • Ansøgningsfrist: 22-02-2019

Ishøjgård søger, pr. 1. april 2019, en engageret og visionær leder for skoleafdelingen på Ishøjgård, som kan og vil stå i spidsen for skolens udvikling.

Ishøjgård er en decentral enhed under Ishøj Kommune, med idyllisk beliggenhed i Ishøj Landsby. Ishøjgård indeholder, en Aflastning, et Familieværksted og Skolen på Ishøjgård, som er en specialskole. Ishøjgård har samlet ca. 50 fastansatte medarbejdere og et ledelsesteam bestående af lederen for Ishøjgård og tre afdelingsledere for henholdsvis Aflastningen, Familieværkstedet og Skolen på Ishøjgård. Ishøjgård er en samlet enhed med et tæt samarbejde mellem de tre afdelinger og internt i ledelsesteamet.

Skolen har ansvar for ca. 40 elever, der primært af sociale og emotionelle grunde har brug for et særligt tilrettelagt undervisningstilbud i en periode. Det er skolens eksplicitte målsætning, at eleverne styrket kan vende tilbage til almenområdet og fortsætte deres skolegang i kommunens almindelige folkeskoler.

Skolen har mange dygtige og engagerede medarbejdere, der med den rette ledelse fortsat kan, og vil, udrette det optimale sammen med skolens elever og deres forældre. Skolen består af ca. 20 medarbejdere – lærere og pædagoger, en socialfaglig konsulent og dig som leder. Vores fællesskab er grundlaget for, at vi kan lykkes med vores opgaver. Vi tror på, at samarbejdet med forældrene, folkeskolerne og skolens tilknyttede psykologer er af afgørende betydning for elevernes personlige, sociale og faglige udvikling.

Som leder af skoleafdelingen refererer du til lederen af Ishøjgård og indgår i ledelsesteamet på lige fod med de øvrige afdelingsledere. Som leder skal du have mod til at række efter stjernerne og turde gå nye veje for at nå i mål.

Hvis det lyder som noget, du kan se dig selv i, så er du måske vores nye kollega.

Vi søger en person

 • Der har erfaring med og brænder for skoleledelse

 • Der er uddannet lærer med en relevant lederuddannelse på minimum diplomniveau – eller som er indstillet på at tage en lederuddannelse snarest muligt.

 • Der er fagligt kompetent og her erfaring med økonomi, faglig ledelse, personaleledelse, strategisk ledelse og administrativ ledelse, og er god til at delegere og distribuere ledelse

 • Der er didaktisk stærk med erfaring i specialundervisning

 • Der trives med at være en del af et ledelsesteam og ønsker at være en del af Ishøjgårds samlet ledelse, samt indgå i skoleledernetværket i Ishøj Kommune

 • Der brænder for at gøre, hvad der skal til for at eleverne når deres fulde potentiale på trods af, at de har vanskeligheder

 • Der bedriver ledelse tæt på skolens kerneopgave, og følger op samt sikrer, at alle forfølger skolens fælles mål samtidigt med elevernes individuelle planer

 • Der kan sætte en tydelig ramme og retning og få det bedste frem i skolens medarbejdere

 • Der har en god dømmekraft, er robust og ved, hvornår man skal søge hjælp og sparring

 • Der er nærværende, synlig og lyttende overfor personale, børn, forældre og samarbejdspartnere.

 • Der er god til at kommunikere skriftligt, mundtligt, med mange fra en talerstol og med lærere, elever samt forældre i enerum

I Ishøj Kommune arbejder og samarbejder vi inden for rammerne af vores Grundlag for Lederskab og Følgeskab. Vi arbejder med værdibaseret ledelse i en struktur, der bygger på central styring og decentral ledelse. Ishøj Kommune er en lille kommune, vi er tæt på hinanden, og vi hjælper og støtter hinanden med at nå vores mål, både når det går godt, og når det er svært.

Ansøgningsfristen er den 22. februar kl. 12.00. Vi forventer at holde samtaler på Ishøjgård, Ishøj Søndergade 13, 2635 Ishøj, den 25. og 28. februar 2019.

I rekrutteringsprocessen skal du være indstillet på at deltage i en rekrutteringstest.

Har du spørgsmål til stillingen, eller ønsker at besøge Ishøjgård er du velkommen til at kontakte leder på Ishøjgård, Bea Fischer Hockerup, telefon 61 35 45 12.

Vi anbefaler, at du læser:

 • Ishøj Kommunes Børne- og Ungepolitik og Grundlag for Lederskab og Følgeskab som du finder på Ishøj Kommunes hjemmeside http://www.ishoj.dk

Ansøgning med relevante bilag sendes via feltet ”Søg stillingen” nederst på siden.