Middelfart Kommune søger skoleleder til specialskolen Skrillingeskolen

Kan du sætte kurs og etablere følgeskab hos medarbejderne på en specialskole med ca. 95 skønne og unikke elever, så er jobbet måske noget for dig?

Detaljer

 • Firma navn: Skrillingeskolen
 • Område: Syddanmark
 • Land: Danmark
 • Industri: Specialskolen
 • Speciale: Skoleleder
 • Stillingstype: Fuldtid
 • Opslået: 11-03-2020
 • Ansøgningsfrist: 13-04-2020

Om jobbet:
Vi søger en skoleleder pr. 1. juni 2020, der vil stå i spidsen for Skrillingeskolen, som er en kommunal folkeskole for elever med generelle indlæringsvanskeligheder. Alle elever er visiteret til skolen, og vi optager også elever fra andre kommuner. Skrillingeskolen tilbyder undervisning til elever, hvis udvikling kræver en særlig og nogle gange vidtgående hensyntagen og støtte. Undervisningen følger folkeskoleloven. Det er vigtigt for os at tage udgangspunkt i elevernes kompetencer, have øje for deres potentialer og kompensere for deres vanskeligheder. De faglige færdigheder tilrettelægges, så alle elever trives og derved får mulighed for at udvikle sig fagligt såvel som personligt og socialt. Ud over skoledelen bliver du også øverste leder af det specialpædagogiske fritidstilbud samt det specialpædagogiske aflastningstilbud.

På Skrillingeskolen har vi en specialiseret, tværfaglig medarbejdergruppe, der er organiseret i teams omkring faste elevgrupper samt et ledelsesteam. Ledelsesteamet består ud over skolelederen af 3 afdelingsledere. Afdelingsledelsen har stor faglig viden og kompetencer, som de gerne vil bringe i spil og bruge i gensidig sparring med dig.

Skrillingeskolen er organiseret i 3 afdelinger: Indskoling, mellemtrin og udskoling. Endvidere har vi en klasse for elever med multiple funktionsnedsættelser samt en specialiseret autismedel. Læs mere om Skrillingeskolen på: https://skrillingeskolen.aula.dk/

I Middelfart Kommune har vi en vision for skoleområdet: ”Fra Middelfartbarn til verdensborger”. Visionen er et udtryk for, hvad vi drømmer om at ethvert barn og enhver ung, der er opvokset i Middelfart Kommune, tager med sig i rygsækken, når han eller hun skal videre i voksenlivet. Læs mere om visionen her.

Vi søger en leder,

 • der har ledelseserfaring og specialpædagogisk indsigt
 • der er dygtig til at kommunikere med børn, medarbejdere, forældre og bestyrelse
 • der kan sætte kurs for skolens udvikling, kan etablere et solidt følgeskab og samtidig er vant til at træffe de nødvendige beslutninger
 • der har en involverende ledelsesstil og skaber samarbejde via dialog
 • der oversætter og omsætter politiske beslutninger til praksis, så de opleves meningsfulde for medarbejdere, elever og forældre
 • der er optaget af skolens kerneopgave med ambitioner på elevernes vegne – i relation til fagligt udbytte, udvikling, trivsel og dannelse
 • der har økonomisk overblik
 • der vægter arbejdsmiljøledelse højt
 • der udviser empati og har stort menneskekendskab og -forståelse

Vi tilbyder:

 • en skole med fysisk plads til ca. 105 elever og en medarbejderstab på ca. 70 medarbejdere (tværfaglig pædagogisk personale samt administrations-og teknisk personale)
 • medarbejdere og en bestyrelse, der er optaget af elevernes læring, trivsel og udvikling
 • et tæt elev- og familiesamarbejde
 • en arbejdsplads, hvor vi har fokus på trivsel og sundhed
 • Middelfart Kommune har en række sundhedsfremmende tilbud til alle medarbejdere, og kommunen er arbejdsmiljøcertificeret
 • deltagelse i kommunens udviklingsprojekt for skoleledere
 • at blive en del af et godt og inspirerende skoleledernetværk
 • en værdibaseret organisation med fokus på gode rammer for god ledelse

Læs Middelfart Kommunes Medarbejder- og ledelsesgrundlag her

Om ansættelsen
Ansøgningsfristen er den 13. april 2020.
Nærmere oplysninger om stillingen og aftale om rundvisning på skolen kan fås ved henvendelse til afdelingsleder Jesper Eskildsen på tlf. 4035 6875.
Nærmere oplysninger om skolen kan fås ved henvendelse til skole- og dagtilbudschef Grete Berggren på tlf. 8888 5325 eller mobil 5043 1943.

Løn- og ansættelsesforhold.
Løn- og ansættelsesforhold er i henhold til gældende overenskomst.

Ansættelsessamtaler forventes at blive gennemført:

1. samtale d. 16. april

2. samtale d. 27. april

Der udarbejdes test af udvalgte ansøgere og indhentes referencer mellem 1. og 2. samtale. Der indhentes børne- og straffeattest, og ansættelsen er betinget heraf.

Ansøgning med relevante bilag sendes elektronisk via link på denne side.

Søg stillingen her