Motiverende og inddragende skoleleder til Skanderup-Hjarup Forbundsskole

Kolding Kommune søger en ny skoleleder til Skanderup-Hjarup Forbundsskole med tiltrædelse 1. maj 2020.

Detaljer

 • Firma navn: Skanderup-Hjarup Forbundsskole
 • Område: Syddanmark
 • Land: Danmark
 • Industri: Skole
 • Speciale: Skoleleder
 • Stillingstype: Fuldtid
 • Opslået: 12-02-2020
 • Ansøgningsfrist: 06-03-2020

Skanderup-Hjarup Forbundsskole søger en motiverende, ansvarlig og inddragende skoleleder, der har ambitiøse mål for elevernes læring, trivsel og dannelse. En leder, der ved, at dette nås bedst gennem en god teamkultur, hvor gode kolleger er villige til at dele både arbejde og erfaringer. En leder der skaber tryghed, nærvær og gode relationer for skolens 174 elever.

 

Skanderup-Hjarup Forbundsskole

Skanderup-Hjarup Forbundsskole er en traditionsrig skole med stærke visioner, vi efter lever i det daglige møde med børn, kolleger og forældre:

 • Udvikling
 • Fællesskab
 • Faglighed
 • Tradition

Skolen ligger i Skanderup, men dækker et stort opland med blandt andet tre stærke lokalsamfund. Hele området er i en rivende udvikling, og der kommer derfor også mange yngre børnefamilier til, som tilfører de gode traditioner i området en spændende fornyelse.

 

Skolen har 179 elever fra 0-6 klassetrin inkl. fem specialklasser, som er et undervisningstilbud til elever med generelle indlæringsvanskeligheder fra hele kommunen. Der er i S-klasserne plads til 40 elever fra, som visiteres via PPR. Som skole er vi stolte af alle vores elever, som giver hinanden et nuanceret billede af forskellighed. Rent fysisk er klasserne blandet på skolen og eleverne deltager i fælles aktiviteter på kryds og tværs, blandt andet vores daglige morgensang og ellers når det giver mening og værdi.

 

På skolen vægtes fællesskabskulturen på tværs af team og faggrænser højt, hvilket giver et rigtig godt arbejdsmiljø, som vi hele tiden har for øje at opretholde.  Desuden vægtes samarbejdet med de omkringliggende børnehaver og overbygningsskoler, men også med hele lokalsamfundet, hvor skolen er en vigtig samlende brik i et stort puslespil. 

 

Vi prioriteter en skole, hvor der er plads til alle, hvor alle føler sig velkomne, og hvor vi i fællesskab tager et ansvar for elevernes skolegang. Vi er derfor også stolte af det store forældreengagement i både skolebestyrelse og forskellige forældreråd. 

 

Faglige forventninger til dig

Skal du være leder på Skanderup-Hjarup Forbundsskole, forventer vi, du har enten ledererfaring eventuelt som viceskoleleder og/eller en relevant lederuddannelse bag dig, at du er bevidst om dit ledelsesrum og dit dobbelte lederskab, og du er ambitiøs i forhold til at videreudvikle en god skole med høj trivsel og faglighed.

 

Vi forventer, du er uddannet lærer og har er god forståelse for en skoles liv og drift, har du erfaring med enten indskoling eller specialområdet, så vil det være en fordel. Vi forestiller os også, at du har gode pædagogiske forudsætninger, som kan understøtte hele personalegruppen, hvor vi er stolte af vores teamkultur med gode og tætte samarbejder på tværs af lærer, pædagoger og administrativt personale. Derfor forventer vi også, at du vægter samarbejdet mellem skole-SFO og skole-hjem højt.

 

Vi ønsker en leder, som har respekt for at komme til en velfungerende skole og arbejdsplads, og som evner balancen mellem tradition og fornyelse i skoleudviklingen. Du er tydelig og nærværende i din ledelse, og du formår at guide og coache dine medarbejdere i blandt andet svære elevsager. Du tager både store og små opgaver med et smil, hvor du lige så gerne tager en vikartime, som viser vores skole frem for det politiske udvalg.

 

Skoleområdet i Kolding Kommune

Kolding Kommune har ca. 90.000 indbyggere, hvoraf de 10.000 er elever. Kommunen har 21 folkeskoler, 3 specialskoler og 7 fri – eller private grundskoler.  

 

Kommunens skoleledere arbejder tæt sammen i mindre netværksgrupper, hvor der er plads til dialog, spørgsmål og undring. Alle skoleledere inddrages og bidrager til udviklingen af skoleområdet. Kolding Kommunes skolepolitik fordrer, at vi tror på værdien af den fælles folkeskole, hvor vi i netværk og i stærke samarbejdsrelationer skaber det bedste skoletilbud.  

 

Fællesskab – fordi resultater er noget vi skaber sammen.

 • Glad i skole – fordi trivsel er et fundament for læring.
 • Lyst til at lære – fordi læring giver mening.
 • Forskellighed -  fordi alle kan bidrage.

 

Nærmere oplysninger fås ved henvendelse til:

Du er velkommen til at kontakte:

 • Skolechef Karen Mortensen på 2132 4036
 • Forældrerepræsentant i skolebestyrelsen Brian Hansen på 2012 2241
 • Konstitueret skoleleder Bjarke Vestergaard Søndergaard på 2946 3626
 • Konstitueret Viceskoleleder Betina Horskjær på3059 6492                 

 

Vi opfordrer til, at du besøger skolen. Du bedes kontakte konstitueret skoleleder eller konstitueret viceskoleleder via ovenstående nummer for at aftale tid for en rundvisning.

 

Løn og ansættelsesvikår:

I henhold til gældende overenskomst efter principperne i Ny Løn og efter aftale med den forhandlingsberettigede organisation.

 

Ansøgning sendes elektronisk her.

Ansøgningsfrist:

Send din ansøgning med relevante bilag, så vi har din ansøgning senest 6. marts 2020.Ansættelsessamtaler:

Vi forventer at holde 1. samtale 17. marts og 2. samtale 25. marts.

Mellem de to samtaler vil være et uformelt kaffemøde med skolechef Karen Mortensen den 19. eller 20. marts, ligesom der gennemføres en personprofilanalyse med personlig tilbagemelding af HR.


Forud for ansættelse indhenter Kolding Kommune straffeattest/børneattest, når loven kræver det, eller stillingen i øvrigt berettiger til det.