Nærværende skoleleder til den lokale skole i Ruds Vedby i Sorø Kommune

Detaljer

 • Firma navn: Ruds Vedby Skole
 • Område: Sjælland
 • Land: Danmark
 • Industri: Skole
 • Speciale: Skoleleder
 • Stillingstype: Fuldtid
 • Opslået: 12-01-2021
 • Ansøgningsfrist: 01-02-2021

Ruds Vedby Skole søger en skoleleder, som ser og griber mulighederne på en skole med 204 børn og 25 medarbejdere og med et tæt samspil og stor betydning for lokalsamfundet. Ruds Vedby hallen og svømmeklub ligger ved siden af skolen og både kultur- og foreningsliv smelter tæt sammen med hverdagen og traditionerne på Ruds Vedby Skole.

Ruds Vedby Skole er kendt for at vende et udfordrende ståsted til en opblomstring i både den faglige og trivselsmæssige udvikling. Med stor opbakning til skolen i lokalsamfundet, og en stærk vilje til at lykkes som en god skole for byens børn, er der åbnet for mulighederne ved at prøve nyt og derigennem finde de bedste veje mod et fælles mål, som handler om at give eleverne de bedste forudsætninger for en god skolegang. Det kræver fokus og en insisteren hos skolens ledelse, og det kræver det også hos den kommende skoleleder.

Som skoleleder på Ruds Vedby Skole er det derfor helt essentielt, at du ser muligheder i den fortsatte gode udvikling med en god bevidsthed for det eksisterende, og det, som allerede er igangsat, men også gå forrest i den fortsatte udvikling. I rollen som skoleleder skal du derfor være opmærksom på det ledelsesmæssige behov, der er i at sikre balancen mellem faglighed og trivsel blandt børnene på skolen, og samtidig understøtte, at skolen er et samlingspunkt og et forpligtende fællesskab, hvor der er ambitioner på alle elevers vegne. Skolelederens udviklingsfokus må derfor gerne indeholde følgende områder:

 • Faglighed og trivsel
 • God skole for alle børn
 • Lokalsamfundet og engagement
 • Samarbejde, der er engagerende og favner bredt

Som skoleleder på Ruds Vedby Skole bliver du en del af det fælles ledelsessamarbejde, der er på tværs af 0-18 årsområdet, og en del af Sorø Kommunes strategiske lederforum. Sorø Kommune er kendt for, at en stor del af kompetencen for kommunes udformning og udførelse af opgaveløsning er uddelegeret til centre, afdelinger og institutioner.

Mulighederne for at præge jobbet som skoleleder på Ruds Vedby Skole er derfor mange, og den rette profil kan således komme med mange forskellige erfaringer og kompetencer. I job- og kravprofilen her kan du læse meget mere om Ruds Vedby Skole samt hvilke erfaringer og kompetencer, som er gode at have med sig.

Der forventes tiltrædelse den 1. april 2021.

Kontaktoplysninger og ansøgning

Alle, der på baggrund af stillingsopslaget overvejer sin interesse i stillingen, er meget velkomne til at kontakte Mia Hvilshøj Dal, Mercuri Urval, på telefon 22451576 eller e-mail: mia.hvilshøj.dal@mercuriurval.com. Alle henvendelser vil blive behandlet fortroligt. Ruds Vedby Skole og Sorø Kommune vil ikke blive orienteret uden forudgående aftale herom.

Du kan desuden kontakte børne- og familiechef Henrik Madsen på telefon 29683193 eller e-mail: hm@soroe.dk.

Finder du jobbet interessant, kan du uploade ansøgning og CV på www.mercuriurval.dk (referencenummer: DK-07951). Ansøgningsfristen udløber den 1. februar 2021 kl. 10.00.