Nysgerrig skoleleder, som ser potentialer og udviklingsmuligheder, søges til Jens Jessen-Skolen

Motiveres du af at facilitere positive fællesskaber, så alle udnytter deres ressourcer og potentialer fuldt ud? Drives du af at udfordre praksis og sætte retning? Og kan du samtidig stå i spidsen for nye processer og sikre, at vi kommer i mål?

Detaljer

 • Firma navn: Jens Jessen-Skolen
 • Område: Schleswig Holstein
 • Land: Tyskland
 • Industri: Skole
 • Speciale: Skoleleder
 • Stillingstype: Fuldtid
 • Opslået: 22-12-2020
 • Ansøgningsfrist: 31-01-2021

Så er det måske dig, vi søger.

Du skal have lyst til at række ud og sikre at vi forsat lykkes med at have en fantastisk skole for både elever og voksne. Du bliver en del af en skole, hvor vi har høje forventninger til elever, forældre og hinanden.
Da den nuværende skoleleder har valgt at gå på pension, skal der findes en ny. Vores nye leder skaber værdi for skolen ved at vægte kerneopgaven for skolen højt, herunder fællesskab og trivsel

 • at være en stærk kommunikator, som evner at begejstre og motivere
 • at være synlig, gå forrest og give plads
 • at inddrage og udvikle i samarbejde med medarbejderne

Rollemodel for både børn og voksne
Du har vist, at du er dygtig til at skabe værdi i det eksisterende og udfordre der, hvor behovet er størst. Det er krav at du er uddannet lærer, gerne med en god portion ledelseserfaring. Derudover har du en bred viden om bl.a. faglige og pædagogiske læringsprocesser, strategi og medarbejderudvikling, som kan være med til at sætte retning for og udvikle skolen. Du stiller din viden til rådighed og sikrer mulighed for inddragelse. Du tager ansvaret for at udvikle et inspirerende læringsmiljø, hvor kompetencemål, undervisning og god personaleledelse ligeledes er på dagsordenen. Gennem dialog og tydelighed har du fokus på at skabe de gode resultater sammen med dine medarbejdere – og her er børns læring og trivsel i centrum, da vi tror på, at personlig mestring er en forudsætning for alle elevers udvikling og læring.

Du står ikke alene med opgaven – vi rykker i fællesskab.

To kulturer under samme tag
Du bliver en central person i det danske mindretal og skolens ansigt udadtil. Som en del af Dansk Skoleforening for Sydslesvig, bliver du integreret i et stort netværk med 40 skoler fordelt i hele Sydslesvig. Her vil centraladministrationen støtte dit lederskab ved at tage sig af en stor del af de tunge administrative elementer. Dermed får du rig mulighed for at stille skarpt på pædagogisk ledelse og på at udvikle skolens faglighed. Samtidig bliver du involveret i et mindre ledernetværk, hvor sparring, udvikling og problemløsning er i centrum. Et af indsatsområderne er for eksempel at udvikle evalueringskulturen med fokus på dialog og involvering.

Du vil have en fordel, hvis du kan begå dig på tysk og har mod på at kommunikere på flere niveauer, idet du skal agere og kommunikere med forældre, tyske institutioner og myndigheder.

Vi skal løfte i fællesskab
På Jens Jessen-Skolen er der fokus på det gode og demokratiske læringsmiljø. Vi er optaget af et børnesyn, der har rod i systemisk tænkning og et dynamisk mindset. Et børnesyn, der fungerer som rettesnoren for vores daglige praksis. Det betyder i hverdagen, at vi tænker og beskriver vores børn ud fra et ressourceorienteret menneskesyn, og vi opfatter familie og netværk som afgørende samarbejdspartnere omkring børnene.

Jens Jessen-Skolen er en moderne fællesskole i Sydslesvig med 280 engagerede og glade børn fra 1. klasse til 10. klasse og 23 dedikerede og engagerede ansatte. Vi har en stærk IT- og idrætsprofil samt et ressourceteam for elever med specialpædagogiske behov som er med til at skabe de gode læringsfællesskaber for alle. Dertil bliver en vigtig del af din opgave at sikre en god og tryg overgang af elever fra børnehave og de øvrige skoler i distriktet. Ud over det, ønsker vi også at knytte endnu tættere bånd mellem undervisning og fritidstilbuddene.  Som vores nye skoleleder, bliver du derudover også en af repræsentanterne for det danske mindretal i Sydslesvig. Det betyder, at du, udover danske værdier og traditioner, vil blive en del af et unikt mindretalsfællesskab midt i et inspirerende tysk miljø.

Vil du vide mere om stillingen?   
Konsulenthuset ballisager a/s, hjælper os med at håndtere rekrutteringsprocessen, og du er derfor velkommen til at kontakte chefkonsulent Britt Rønberg på +4530638518 eller konsulent Camilla Lykke Hansen +4530631749, hvis du har spørgsmål til stillingen.

Stillingen søges besat pr. 1. februar 2021 eller snarest derefter, og vi behandler derfor ansøgninger løbende.

Vi glæder os til at høre fra dig.

Om Ballisager
I Konsulenthuset ballisager har vi mange års erfaring med rekruttering af ledere, specialister og andre nøgleprofiler.

Vores rekrutteringskonsulenter har hjulpet med at rekruttere flere hundrede ledere og specialister for vores kunder på tværs af forskellige brancher.

Stillingsbetegnelserne hedder alt fra CFO, Direktør, salgschef eller Indkøbs- og Marketingdirektør til Key Account Manager, Business Central Specialist (IT) eller procesingeniør.

Søg jobbet her