Oure Højskole Sport og Performing Arts søger ny forstander

Den Selvejende Institution Skolerne i Oure – Sport & Performance

Detaljer

 • Firma navn: Oure Højskole Sport og Performing Arts
 • Område: Syddanmark
 • Land: Danmark
 • Industri: Højskole
 • Speciale: Forstander
 • Stillingstype: Fuldtid
 • Opslået: 27-11-2019
 • Ansøgningsfrist: 19-12-2019

Højskolens nuværende forstander, Jasper Gramkow Mortensen, indtræder som skoleleder på Skolerne i Oure, og vi søger derfor en ny forstander til Oure Højskole.

Højskoleforstanderen leder i dagligdagen højskolen og indgår desuden i den overordnede ledelse af Skolerne i Oure, skoleledelsen. Denne udgøres af skolelederen, økonomidirektøren, rektoren for kostgymnasiet og forstanderne for efterskolen og højskolen. Desuden er skolernes grundlægger tilknyttet som seniorkonsulent.

Forventninger til højskoleforstanderen:

 • Da Skolerne i Oure er en værdibaseret skolevirksomhed, er det vigtigt, at du føler dig hjemme i skolernes værdigrundlag og pædagogiske principper og kan forbinde dem med den komplekse daglige virkelighed.
 • Skolerne har en teambaseret og funktionsbestemt ledelsesstrategi, og du skal finde det naturligt at indgå i et forpligtende teamsamarbejde, der bygger på klarhed og åbenhed i beslutningsprocessen.
 • Vi forventer, at din ledelsesform er dialogbaseret. Dette gælder ikke mindst i samarbejdet med højskoleeleverne.
 • Da en højskole hele tiden skal opfinde sig selv, skal du være visionær og udviklingsorienteret. Du skal have samfundsmæssig indsigt og være interesseret i idéhistoriske, kulturelle og pædagogiske strømninger.
 • Vi forventer, at du er et ambitiøst og visionært menneske, der tænker kreativt og handlingsorienteret i forhold til at videreudvikle højskolen som et kulturelt fyrtårn på Sydfyn.
 • Du skal være betaget af højskoleformen og kunne se idéen i, at højskolens elever og ansatte mødes i en fascination af sport og performing arts i en moderne højskolekultur.

Oure Højskole Sport & Performing Arts

Oure Højskole ser sig i forlængelse af den dannelsestradition, der anvender sport, musik, dans og teater som udgangspunkt for undervisningen, videns- og kompetencetilegnelse og et unikt højskolefællesskab.

Elevernes fordybelse i deres speciale medfører oplevelse af bemestring, teoretisk perspektivering og personlig udvikling. Med perspektivering forstås, at filosofi, psykologi, kulturhistorie, sociologi, æstetik og fysiologi inddrages aktivt i undervisningen.

Dertil kommer alt det, som er del af et godt højskoleophold: Fællesmøder og sang, valghold, foredrag, kulturcafé, ekskursioner og fester. Oures højskolekultur og samvær bærer præg af, at højskolen blev grundlagt i forlængelse af ungdomsoprørets værdier: En ny ungdomskultur og dialogpædagogik, der var antiautoritær og frigørende.

Demokratisk dannelse præger højskolens undervisning og samvær. Det betyder en balance mellem det fælles, det sociale og den enkeltes individualitet – mellem sociale og liberale værdier. Højskolen bygger på et moderne, kritisk og humanistisk oplysningssyn med rødder i den europæiske oplysning. På Skolerne i Oure betyder det, at dannelsesidealet er at skabe ansvarlige, myndige mennesker og verdensborgere.

Klimasagen, bæredygtighed, menneskerettigheder og FNs 17 verdensmål er naturlige fokuspunkter i højskolens undervisning og samliv.

Ansættelse snarest. Yderligere information: Jasper Gramkow Mortensen på enten mail jm@oure.dk eller 2334 7043. Ansøgningsfrist 19. december 2019 kl. 12.00. Sendes elektronisk til job@oure.dk mærket ”højskoleforstander”.

 


Oure Højskole har 130 elever på kurser inden for sport og musik, dans og teater af 12-45 ugers varighed. Desuden afvikles seks ugers sommerkurser med 3000 deltagere. Højskolen har 25 lærere og er en del af Skolerne i Oure, grundlagt 1987, der desuden består af Oure Kostgymnasium og Oure Efterskole: Danmarks største ungdomscampus med 1000 elever og 250 ansatte.

Læs mere om Oure Højskole, værdier, pædagogisk grundlag, ansatte og faciliteter på www.oure.dk.