Pædagogisk administrativ afdelingsleder - Limfjordsskolen, Struer

Limfjordsskolen, Struer søger pædagogisk administrativ afdelingsleder pr. 1. januar 2020.

Detaljer

 • Firma navn: Limfjordsskolen
 • Område: Nordjylland
 • Land: Danmark
 • Industri: Skole
 • Speciale: Afdelingsleder
 • Stillingstype: Fuldtid
 • Opslået: 30-09-2019
 • Ansøgningsfrist: 01-11-2019
Med reference til skolelederen indgår du som om afdelingsleder i teamet omkring skolens ledelse af det almene skoletilbud 0.-9. årgang, flersprogsområdet, som er organiseret i modtagelsesklasser, samt specialklasserækken inklusive autismetilbuddet Lagunen. Teamet består af 2 kontorfuldmægtige, SFO- leder, faglig leder for arbejdet med flersprogede børn, viceskoleleder, som i særlig grad har fokus og tovholderfunktionen vedr. skolens pædagogiske udvikling, samt skoleleder.

Som pædagogisk-administrativ afdelingsleder forventer vi, at du arbejder på tværs i organisationen med særligt fokus på de skole-administrative opgaver, der er forbundet med skoleårets planlægning og afvikling. Vi tænker her på alle faser i fagfordelingen, skemalægning og opfølgning, når skoleåret er igangsat. Du får en travl arbejdshverdag i et åbent kontormiljø, hvor vi er seriøse og ambitiøse, men hvor der samtidig er højt til loftet, en uformel omgangstone og rigtig god plads til humor.

Limfjordsskolen har 640 elever, hvoraf 75 har deres skolehverdag i en specialklasse og 35 er tilknyttet autismecentret. Skolen har 115 medarbejdere.

Lærerne udgør størsteparten, men vi er også en stor pædagogarbejdsplads. I 2017 flyttede vi ind i en om- og tilbygget skole på Drøwten i Struer. Det betyder, at skolens bygninger fremstår nye og indbydende.

Vi leder efter en afdelingsleder, der
 • Brænder for ledelsesopgaven med fokus på at finde de bedste løsninger for alle i skolen
 • Tydeligt og professionelt kan være med til at sætte rammerne i skolehverdagen
 • Kan indgå i tæt teamsamarbejde omkring ledelsen af Limfjordsskolen og varetagelsen af den mangfoldighed af opgaver, der er på en skole som vores
 • I en travl hverdag er omstillingsparat og har lyst til at arbejde fleksibelt
 • Er læreruddannet og har eventuelt diplom i ledelse
 • Kan træffe beslutninger og stå fast, når situationen kræver det
Vi tilbyder
 • En spændende skole, der fremtræder som et moderne og inspirerende lære- og værested for 640 børn og 115 ansatte
 • En skole i udvikling, hvor du får gode muligheder for, sammen med det øvrige ledelsesteam og i det samlede kollegiale fællesskab at præge denne udvikling
 • Et spændende job med stor alsidighed i mængden af opgaver, der skal løses
Løn og ansættelsesvilkår
i henhold til gældende overenskomst mellem KL og LC-lederforum.
Ansøgningsfrist
1. november kl. 12.00.
Vil du vide mere om skolen, så klik ind på www.limfjordsskolen-struer.dk.

Desuden er du velkommen til at kontakte viceskoleleder Helle Noer Jepsen (hnj@struer.dk) eller skoleleder Claus Rokkjær (clr@struer.dk).