Pædagogisk chef med særligt ansvar for specialområdet

Vil du være pædagogisk chef for specialområdet i landets fjerdestørste kommune? Har du mod på en spændende stilling i Skoleafdelingen, hvor du får muligheden for at præge og omsætte de overordnede strategier på skoleområdet?

Detaljer

 • Firma navn: Odense Kommune
 • Område: Fyn
 • Land: Danmark
 • Industri: Ledelse
 • Speciale: Pædagogisk chef
 • Stillingstype: Fuldtid
 • Opslået: 06-11-2017
 • Ansøgningsfrist: 26-11-2017

Vi søger en pædagogisk chef med et særligt ansvar for specialområdet med tiltrædelse senest 1. februar 2018.
 
Om os
Specialområdet er i Odense Kommune organiseret med to store specialskoler, specialafdelinger på en række af vores almene folkeskoler samt en række specialindsatser integreret i det almene.

Som pædagogisk chef indgår du i ledelsesteamet i Skoleafdelingen, som ud over dig består af en skolechef, en udviklingschef, en sekretariatschef og en chefkonsulent. Vi har et tæt og tillidsfuldt samarbejde om vores opgaver, hvor vi vægter højt humør, solid faglighed, kvalificeret sparring og at løse opgaver som et team.
I Skoleafdelingen er vi 21 engagerende og humørfyldte medarbejdere - chefer, konsulenter og administrative medarbejdere.

Vi er en del af en Børn- og Ungeforvaltning, som ud over Skoleafdelingen består af tre fagafdelinger: Dagtilbud, Familie og Velfærd, Sundhed og Forebyggelse - samt en central stab.

Om jobbet
Du er den primære kontaktperson ift. de faglige organisationer på skoleområdet og deltager som skoleafdelingens repræsentant i forhandlinger om løn og arbejdstid mv.
 
Som pædagogisk chef har du et tæt samarbejde med kolleger indenfor det specialpædagogiske og forebyggende felt, og du er derfor også fast deltager i den årlige og løbende visitation til specialtilbud.

Din funktion indebærer en del forældrekontakt som en del af opgaveløsningen, samt et ansvar for skoleområdets arbejde med integration, herunder skoletilbud til børn med flygtninge- og indvandrerbaggrund og modersmålsundervisning.
 
Endelig kommer du også til at indgå i den samlede løbende opgaveløsning på skoleområdet med kvalitetsarbejde og understøttelse af kommunens 33 almenskoler og 2 specialskoler, ungdomsskole og musikskole. På skoleområdet er der ca. 2.600 ansatte, og vores budget udgør årligt omtrent 1,4 mia. kr.
 
Om dig
Vi har store forventninger til vores nye pædagogisk chef.
Ledelsesmæssigt forventer vi, at du har

 • Solid ledelseserfaring fra skoleverdenen, gerne fra både almen- og specialområdet
 • Erfaring med forhandlinger og personaleområdet
 • En systematisk tilgang og at du følger op
 • Erfaring med at arbejde i en travl hverdag med et komplekst opgavesæt
 • Blik for koblingen mellem pengene og pædagogikken
 • Erfaring med at arbejde strategisk, omsætte det til konkret handling og kan balancere det ift. de daglige driftsopgaver

Personligt forventer vi, at du

 • Har blik for helheden og for, hvad der er godt for børnenes læring og trivsel
 • Er stærk i relationer og dygtig til dialog på mange niveauer
 • Kan kommunikere tydeligt og sikkert - såvel i tale som på skrift
 • Kan være i og medvirke til at løse konfliktsituationer
 • Er inddragende og kan se perspektiver i at bruge hinandens potentialer og kompetencer på tværs af organisatoriske skel
 • Er reflekteret omkring det at arbejde på chefniveau i en politisk ledet organisation

 
Vi tilbyder
Et job i Danmarks bedste Skoleafdeling fyldt med spændende opgaver og udfordringer, hvor du får mulighed for at arbejde tæt på den politiske og administrative ledelse.
Som afdeling er det en værdi for os at være tæt på vores skoler, og vi arbejder ihærdigt på at lede og understøtte skolerne mhp. at sikre udvikling, læring og trivsel for byens børn og unge gennem bl.a. fællesskaber, dannelse, sprog og tidlig indsats.
 
Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.
 
Vil du vide mere?
Vil du høre mere om stillingen som pædagogisk chef og forventningerne hertil, er du velkommen til at kontakte skolechef Nikolaj Juul Jørgensen på 2913 5754 eller sekretariatschef Pia Starostka på 2481 8180.
 
Det praktiske
Ansøgningsfristen er søndag den 26. november 2017. 
1. samtalerunde gennemføres onsdag den 6. december 2017 og 2. samtalerunde mandag den 18. december 2017.
Forud for en eventuel 2. samtalerunde vil du blive bedt om at gennemføre en personprofilanalyse, løse en skolepolitisk case samt oplyse referencer.

Søg stillingen