Pædagogisk leder for indskoling og SFO Forældreskolen Aarhus

Detaljer

  • Firma navn: Forældreskolen Aarhus
  • Område: Østjylland
  • Land: Danmark
  • Industri: Skole
  • Speciale: Pædagogisk leder
  • Stillingstype: Fuldtid
  • Opslået: 29-01-2021
  • Ansøgningsfrist: 28-02-2021

Forældreskolen er en traditionsrig og veldrevet privatskole beliggende i Aarhus nær skov og strand.
På Forældreskolen sætter vi faglighed og fællesskab højt. Vi arbejder fokuseret på at skabe gode rammer for elevernes trivsel, dannelse og læring og oplever en positiv interesse og søgning til skolen.

Vi søger en leder, der er fagligt stærk indenfor pædagogik, læring og ledelse, og som motiveres af at indgå i et tæt samspil med børn, forældre og medarbejdere. Du skal have visioner for udvikling af indskoling og SFO – og kunne se potentialet i et tæt samspil mellem lærere og pædagoger.

Du får mulighed for at medvirke til at tegne Forældreskolen i fremtiden sammen med dygtige medarbejdere og et samarbejdende ledelsesteam.

Opgaven

Du får det daglige og pædagogiske ansvar for indskolingen bestående af 0.-3. klasse og SFO.

Stillingen indeholder både faglig ledelse, personaleledelse og ledelse af den daglige drift.

Som en del af ledelsesteamet skal du bidrage til det tværgående samarbejde på skolen. Du skal være med til at skabe en rød tråd i indskolingen, sikre overblik og sammenhæng over faglighed, pædagogik og didaktik og sikre børnenes trivsel. Du skal ligeledes medvirke til at styrke de professionelle
læringsfællesskaber for lærere og pædagoger.

Du skal:
• sætte retning og rammer for den pædagogiske og didaktiske udvikling i indskolingen og SFO med afsæt i Forældreskolens vision og værdier sammen med pædagoger og lærere

• understøtte det tværfaglige samarbejde mellem skole og SFO – skabe følgeskab og derigennem sikre at alle kompetencer bringes bedst muligt i spil

• varetage rollen som personaleleder for indskoling og SFO’s lærere og pædagoger og sikre at Forældreskolen fortsat er en attraktiv arbejdsplads med dedikerede medarbejdere og høj trivsel

• sikre en velfungerende daglig drift – vagtplanlægning i SFO, fagfordeling i indskolingen mv.
• fungere som inspirator og sparringspartner for lærere og pædagoger tæt på den daglige drift

• kommunikere og samarbejde med forældre

• have blik for optimal ressourceanvendelse i indskolingen til gavn for børnene

• fungere som bindeled til eksterne samarbejdspartnere

Kompetencer

Vi søger en udviklingsorienteret pædagogisk leder. Du skal være nytænkende og have modet til at udfordre vante tilgange til opgaveløsningen i balance med at udvise respekt for skolens traditioner og værdier. Du skal være dedikeret
omkring at skabe gode rammer for læring, dannelse, trivsel og fællesskab – og du må gerne sætte barren højt.

Med en ressourceorienteret og anerkendende tilgang sikrer du at bringe alle medarbejderes kompetencer i spil. Og du opnår følgeskab. Du er samtidig en tydelig personaleleder, der formår at træffe nødvendige ledelsesmæssige beslutninger.

Dine kompetencer indenfor koordinering og planlægning skal være  fremtrædende med henblik på at sikre en fortsat velfungerende drift.

Vi forestiller os, at den kommende pædagogiske leder af indskoling og SFO har ledelseserfaring. Det er en fordel, hvis erfaringerne er erhvervet i en lignende ledelsesstilling.

Den rette kandidat har en relevant uddannelsesmæssig baggrund indenfor læring og/eller pædagogik. Ledelsesmæssig efteruddannelse er en fordel.

Ansøgning

Ansøgningsfrist: Søndag den 28.februar 2021
Søg stillingen på www.muusmann.com/stillinger

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til skoleleder Céline Kragh Vissing, tlf. 27 51 07 09 eller rekrutteringschef i MUUSMANN A/S Iben Munck Adamsen, tlf. 22 91 20 06.

www.foraeldreskolen.dk og www.muusmann.com findes en stillings- og kompetenceprofil med en uddybende beskrivelse af skolen og den pædagogiske leders opgaver og profil.

Forældreskolen Aarhus blev oprettet i 1867. Skolen har 528 elever fordelt på 25 klasser fra 0.-9. klasse. Til Forældreskolen hører også SFO’en ”Lindehuset” for 0.-3. klasse. Skolen holder til i nyrenoverede og moderne lokaler.

Læs stillingsopslaget som pdf