Pædagogisk leder til specialskolerne i Randers

Detaljer

 • Firma navn: Randers Kommune
 • Område: Midtjylland
 • Land: Danmark
 • Industri: Specialskoler
 • Speciale: Pædagogisk leder
 • Stillingstype: Fuldtid
 • Opslået: 20-03-2020
 • Ansøgningsfrist: 15-04-2020

Pædagogisk lederstilling på Randers Kommunes sammenlagte specialskole

Firkløverskolen og Vesterbakkeskolen samt skolen på Mellerup Skolehjem er undervejs i en sammenlægningsproces, der pågår henover indeværende skoleår. Randers Kommunes byråd har besluttet at de 3 specialskoler bliver til én skole pr. 1. august 2020. Målet med sammenlægningen er at samle den viden, der allerede findes på skolerne, til gavn for vores elever. De 3 skolers nuværende elevgrundlag er 280 elever. Vi har 230 medarbejdere. Det kommende samlede elevgrundlag kommer til at omfatte elever med kommunikative udfordringer, såsom tidlig eller ingen sproglig udvikling, elever med socioemotionelle udfordringer, elever med fysiske handicaps samt elever med specifikke udfordringer såsom autisme, ADHD, udviklingshæmning samt komorbiditeter hertil.

Vi søger en fagligt velfunderet pædagogisk leder, der kan tage medansvar for at bibeholde og styrke vores skolers høje professionelle niveau. Tiltrædelse 1. juni 2020 eller snarest derefter.

Du vil få dit fokus på pædagogiske og faglige ledelsesopgaver og medansvar for at realisere ambitionerne i Randers Kommunes skolevision ”Skolen for alle”.

Medansvarlig for den pædagogisk ledelse:
Du skal have fokus på faglig og pædagogisk udvikling. Du får medansvar for, at de 3 afdelinger bliver én samlet skole og skal være med til at sikre, at den nære ledelse tæt på undervisningen bliver rammen for stadig udvikling og fornyelse af den pædagogiske praksis.
Du har et børne- og læringssyn, som tager udgangspunkt i, at børn udvikler sig i faglige og sociale relationer samt i leg. Du tror på, at barnet altid gør sit bedste.
Du vil få gode muligheder for at præge vores skoles videre udvikling. Vi forventer, at du er en loyal hold-spiller, der ser store fordele ved samarbejde, både når det er sjovt og når det er svært. Du er god til at have gang i mange ting på en gang, og du har det godt med at have travlt. Du er god til at inddrage og lytte til personale, elever og forældre, når der skal tages beslutninger. Du er ikke bange for at lave fejl, for uden fejl er der ingen udvikling.

Du har en stærk pædagogisk profil med fokus på børns læring og udvikling. Du har masser af visioner for, hvordan man laver god specialpædagogik/didaktik, og hvordan man arbejder med børn med særlige behov. Du ser forældre som en vigtig samarbejdspartner i den daglige opgaveløsning.

Personlig profil:
Vi søger en dygtig og professionel lærer (eller anden relevant uddannet person), der formår at have fokus på både målet og vejen dertil samtidigt med, at opgaver følges til dørs. Du skal være aktivt opsøgende og kunne skabe nye relationer.

Du kan skabe resultater og værdi i kraft af:

 • Særligt fokus på succesfyldte revisitationsforløb samt skolevægringssager
 • At du er god til at lede mennesker og kan træffe kvalificerede beslutninger
 • At du kan gå foran og udvise en motiverende, støttende og anerkendende ledelsesstil
 • At du kan oversætte omverdenens krav og forventninger og integrere dem i dagligdagen
 • At du er åben for nye ideer og kan fokusere på alternativer


Kvalifikationer samt faglig profil:

 • Du har en indgående specialpædagogisk og specialdidaktisk viden samt forståelse for børn med særlige udfordringer
 • Du har en god forståelse for forældres udfordringer og muligheder
 • Du er handlekraftig og besidder en naturlig autoritet
 • Du er empatisk og har et hensigtsmæssigt samspil med omgivelserne
 • Du er i stand til at se muligheder inden for de givne rammer og vilkår
 • Du er et positivt og humoristisk menneske
 • Du skal kunne trives i en travl og til tider presset hverdag med deadlines, som skal overholdes.


Yderligere information:
Såfremt du er interesseret i at søge stillingen, er du velkommen til at kontakte skoleleder Klaus Viggers på telefon 20 31 66 41.
Ved ansættelse indhentes straffe- og børneattest samt evt. referencer fra tidligere arbejdssted.

Ansøgningsfrist er onsdag den 15. april 2020. Samtaler forventes afholdt i maj 2020. Ansøgning med relevant dokumentation fra uddannelse og tidligere beskæftigelse sendes via Randers Kommunes elektroniske rekrutteringssystem.

Løn- og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst efter principper om lokal løndannelse for ledere. Lønnen fastsættes mellem Randers Kommunes skoleforvaltning efter forhandling med den forhandlingsberettigede organisation.

Ansættelsesforhold: 
Fuldtid

Tiltrædelse: 
01-06-2020

Søg stillingen her