Skoleleder Bankagerskolen

Stillingen som skoleleder for Bankagerskolen er ledig fra 1. juni 2020

Detaljer

 • Firma navn: Bankagerskolen
 • Område: Midtjylland
 • Land: Danmark
 • Industri: Skole
 • Speciale: Skoleleder
 • Stillingstype: Fuldtid
 • Opslået: 13-03-2020
 • Ansøgningsfrist: 07-04-2020

I Horsens Kommune har vi en klar mission: Det handler om børnene.
I dette arbejde spiller vores folkeskole en stor og betydningsfuld rolle. Vi har i mange år investeret i børn og unge blandt andet ved at løfte kvaliteten af vores folkeskoler.

Resultaterne ser vi nu – karaktergennemsnittet er steget fem år i træk, og flere unge begynder på en ungdomsuddannelse.

Bankagerskolen er ligeledes en del af den positive udvikling, og kendetegnet som en veldrevet og udviklingsorienteret skole placeret i den sydlige del af Horsens by. Både medarbejdere og forældre fremhæver det gode samarbejde på skolen – og blandt eleverne ses en høj trivsel og generelt gode resultater.

Skolelederens opgaver
Som leder af Bankagerskolen forventes det, at du har evnerne til at fortsætte den positive udvikling af skolen. Denne indsats skal løses inden for de rammer og strategier, Horsens Kommune fastlægger, og med respekt for de lokale værdier og den kultur der allerede findes. Den pædagogiske retning skal fortsat udvikles i tæt samarbejde med det øvrige lederteam og medarbejderne. Brugen af pædagogiske og systematiske virkemidler, herunder fokus på børnenes bevægelse i skoledagen, bliver et relevant fokusområde fremadrettet.

Ud over den almindelige ledelsesopgave er det vigtigt at have ledelsesmæssigt fokus på samarbejdet med dagtilbuddet i området, så der fortsat arbejdes på en god overgang fra dagtilbud til skole. På samme vis er der et stærkt og velfungerende samarbejde i klyngen af skoler i sydbyen centreret omkring arbejdet i udskolingen. Dette samarbejde er også vigtig fortsat at styrke og drage nytte af.

Lederteamet på skolen er relativt nyt, så det er en vigtig ledelsesopgave at skabe grundlaget for den fremtidige ledelsesindsats. Herunder sikre en god rollefordeling og fastlægge strukturen for lederteamets arbejde.

Ligeledes er flere medlemmer af skolens bestyrelse nye i rollen, hvorfor der er behov for et ledelsesmæssigt fokus på at introducere skolebestyrelsen for arbejdet og guide dem omkring deres rolle, struktur og opgave.

Vi søger en skoleleder, der har

 • En vis ledelseserfaring fra skoleområdet, der dog ikke nødvendigvis behøves at komme fra en skolelederstilling. Det forventes endvidere, at du har suppleret med ledelsesmæssig efteruddannelse.
 • Stærke faglige kompetencer inden for pædagogik og læring. Herunder indsigt i og erfaring med at anvende data til at analysere muligheder og fastlægge indsatser.
 • En læreruddannelse og eller anden pædagogisk didaktisk uddannelse, der matcher stillingen.
 • Forståelse for og indsigt i den administrative og økonomiske drift af en skole.

Vi søger en skoleleder, der er

 • Der er god til at kommunikere og fremstår dialogorienteret, inspirerende og med gennemslagskraft, når du interagerer med dine omgivelser. Det vægtes, at du ”er god til at stå på ølkassen”.
 • Synlig og relationsorienteret i din lederstil, så man oplever dig som inkluderende i forhold til både udvikling og problemløsning.
 • Teamorienteret i forhold til ledergruppen, så du evner at dyrke og udvikle samarbejdet omkring ledelse og skaber følgeskab ved at involvere organisationen i at sætte retning for skolens udvikling.
 • Delegerende i arbejdet med en stærk og velfungerende medarbejdergruppe, hvor det er vigtigt, at du har viljen til at delegere og give ansvar til dine ledere og øvrige medarbejdere. Du skal arbejde med en stærk og velfungerende medarbejdergruppe, der vil og kan. Det betyder at du skal evne at facilitere og organisere samarbejdet, så de gode kræfter udnyttes bedst muligt.
 • Visionær og ambitiøs omkring skolens fortsatte udvikling og at du samtidig har vist i dit arbejde, at du kan få visioner til at blive virkelighedsnære.

Horsens Kommune kan tilbyde

 • Et skolevæsen, hvor vi tror på, at vi er stærkere i fællesskab end hver for sig.
 • Et skolevæsen, hvor det fælles fundament for udviklingen af skolerne er lagt med strategien Fælles læring – Stærkere resultater.
 • Et skolevæsen, hvor vi arbejder professionelt med kompetenceudvikling af personalet og kapacitetsopbygning af skolerne.

Se job- og personprofilen her (pdf)

Området og Bankagerskolen
Bankagerskolen er en veldrevet og udviklingsorienteret skole placeret i sydbyen. Området er et attraktivt boligområde og der er en engageret og ressourcestærk forældregruppe, der i høj grad bakker op om skolen. Medarbejdergruppen er stabil og bredt funderet erfaringsmæssigt. Det gode samarbejde på skolen fremhæves af både forældre og ansatte.

Skolen har blandt eleverne en høj trivsel og generelt gode resultater. Skolen er en åben-plan skole, og det betyder, at åbenhed og hjælpsomhed er i højsædet blandt skolens 700 elever og 85 ansatte. Skolen er i vækst og har 3-4 spor på hver årgang. For yderligere information, se skolens hjemmeside

Oplysninger om stillingen, Horsens Kommune mv. kan ske ved henvendelse til skolechef Flemming Skaarup, tlf. 76293020. Du er også velkommen til at sende en mail til flsk@horsens.dk med dine kontaktoplysninger, hvorefter du vil blive ringet op.

Besøg på skolen aftales via Mette Muxoll Schrøder, tlf. 76293330.

Skolebestyrelsens formand Martin Ingemann kan supplere med oplysninger fra et forældreperspektiv. Kontaktoplysning kan findes på skolens hjemmeside.

Løn og ansættelsesvilkår iht. gældende overenskomst.

Ansøgningsfrist
Frist for ansøgningen er 7. april 2020.

Der afholdes to samtalerunder, første runde mandag den 20. april 2020 og anden runde mandag den 27. april 2020.

Testning gennemføres og reference indhentes mellem samtale 1 og 2.

Send din ansøgning
Vi ser frem til at modtage din ansøgning, hvor du har lagt tydelig vægt på konkrete kvalifikationer og erfaringer. Husk at vedhæfte din ansøgning, dit CV og andre relevante bilag.

Søg stillingen her