Skoleleder Ejby Skole

Er du klar til at lede en rigtig god skole, der er parat til at blive endnu bedre?

Detaljer

 • Firma navn: Ejby Skole
 • Område: Sjælland
 • Land: Danmark
 • Industri: Skole
 • Speciale: Skoleleder
 • Stillingstype: Fuldtid
 • Opslået: 01-07-2021
 • Ansøgningsfrist: 20-08-2021

Ejby skole søger en engageret og udadvendt skoleleder, der vil være med til at fortsætte skolens gode udvikling, hvor høj faglighed, nytænkning, samt gensidig respekt og omsorg skal danne grundlag for, at Ejby Skole bliver det naturlige skolevalg i skolens område.

Stillingens profil:
Som vores nye skoleleder arbejder du tillidsbaseret og anerkendende tæt sammen med ledelsesteamet, skolens medarbejdere, børn, forældre og skolebestyrelse. Du er forankret i folkeskolens værdier og ønsker at være en samlende figur for byens skole.

Du brænder for udviklingen af inkluderende læringsmiljøer og er forankret i forventningen om, at vi møder alle børn og unge med positive og høje forventninger. Du er gennem engagement og indlevelsesevne med til at skabe en skole, der danner en tryg ramme om dannelse af selvstændige, nysgerrige, refleksive og livsduelige børn og unge.

Vi forventer:
Du har ledelseserfaring, gerne fra skoleverdenen

 • Du tænker strategisk, handlekraftig og kan bevare et organisatorisk overblik
 • Du har en vis økonomisk indsigt og interesse i at sikre daglig drift
 • Du er ærlig og tro mod dig selv og dine værdier, når der skal træffes svære beslutninger. Du er en profil der mestrer i både med- og modspil i processerne
 • Du prioriterer skolens interesser som en del af fællesskabet og udnytter det politiske råderum
 • Du er involverende og lyttende i dit samarbejde – både i dit ledelsesteam og i personalet på skole og SFO
 • Du går forrest og tager ansvar for en velfungerende hverdag for både elever og ansatte
 • Du er udadvendt, imødekommende, uddelegerende og empatisk af natur
 • Du skaber et positivt og tillidsfuldt samarbejde med alle forældregrupper
 • Du kan håndtere skolens inklusions- og elevindsatser i samarbejde med det øvrige lederteam, ressourceteam, inklusionsvejleder og forældre.

Vi kan tilbyde:

 • tradition for et velfungerende og tæt samarbejdende ledelsesteam
 • en sund arbejdsplads med kompetente og positive medarbejdere
 • en skole med gode fysiske rammer, både ude og inde
 • et læringsmiljø i udvikling
 • åbenhed overfor nye tiltag og ideer
 • et godt samarbejde mellem skole, SFO og ungdomsklub
 • 370 elever med læringslyst
 • god opbakning og konstruktivt samarbejde med skolebestyrelsen
 • en kommune med tæt og åbent samarbejde mellem skolernes ledelser og med ambitioner for udvikling og drift af folkeskolen.

Om Ejby skole:
Vi er en velfungerende skole på 370 elever med en god teamkultur og høj professionel kapital. Vi tager ansvar for skolens inkluderende fællesskab, for både elever og personale, og arbejder energisk for at udvikle skolen sammen. Vi er en åben, anerkendende og nysgerrig skole, der løbende udvikler nye ideer og er indstillet på at lære nyt. Vi arbejder med høj faglighed og lægger også stor vægt på de musiske og kreative aktiviteter, der er med til at skabe et alsidigt blik på læring og didaktik.

Ejby Skole ligger i naturskønne omgivelser i den nordlige del af Køge Kommune. Der er forbindelse med regional bus til Borup St. og Lille Skensved St. samt lokalbus til Ølby St. og Køge St.

Køge Kommunes skolevæsen:
Køge Kommunes skolevæsen består af 14 folkeskoler, 2 specialskoler og et 10. klassecenter. Vi har et godt samarbejde i skoleledergruppen, som består af erfarne og engagerede ledere. Vi arbejder både med fælles indsatser og lokaler udviklingsprojekter. I øjeblikket er alle skoler optaget af:

 • En engagerende og elevinddragende undervisning af høj kvalitet, som er en forudsætning for elevernes aktive tilstedeværelse og kan modvirke passivitet og bekymrende fravær.
 • Styrkelse af det professionelle råderum, som fordrer fagligt niveau og systematiske faglige refleksioner med kolleger og ledelse.
 • Udbygning af inkluderende fællesskaber, hvilket kræver kendskab til klasseledelse, undervisnings-differentiering og relationskompetencer.
 • Styrkelse af kerneydelsen som grundlaget for professionel kapital, arbejdsglæde og faglig stolthed.

Ansættelsesproces:

 • Første samtale 23. august 2021
 • Anden samtale 25. august 2021

Ansøgere, som går videre til anden samtale, vil blive indtalt til en test mellem første og anden samtale.

Tiltrædelse 1. oktober 2021.

Vi foretrækker, at du sender din ansøgning online. Klik på ”Søg stillingen” og vedhæft din ansøgning og dit CV.

Læs mere om Køge Kommune på www.koege.dk

Køge Kommune ønsker at fremme ligestillingen mellem mænd og kvinder uanset etnisk baggrund. Vi opfordrer derfor personer med dansk og anden etnisk baggrund at søge stillingen.

Spørgsmål

Har du spørgsmål vedrørende stillingen så kontakt venligst

Søren Thorborg
Skolechef
soeren.thorborg@koege.dk
20 46 37 90

Mai Lauesen
SFO leder
mai.lauesen@koege.dk
25376727

Ansøgningsfrist:
20. august 2021
kl.: 12:00

Læs mere om Køge Kommune som arbejdsplads og se en kort film om vores personalepolitiske grundlag her