Skoleleder med stort og strategisk overblik til ny specialskole

Detaljer

 • Firma navn: Specialskolen på Rosenvængets Hovedvej
 • Område: Hovedstaden
 • Land: Danmark
 • Industri: Skole
 • Speciale: Skoleleder
 • Stillingstype: Fuldtid
 • Opslået: 20-04-2021
 • Ansøgningsfrist: 23-05-2021

Den 1. august 2021 bliver afdelingen i Valbyparken under Frejaskolen en selvstændig skole. Den nye skole med arbejdstitlen ”Specialskolen på Rosenvængets Hovedvej” er en Kategori 3-skole, hvor målgruppen er elever med gennemgribende udviklingsforstyrrelser (autismespektrumsforstyrrelser) eller omfattende specifikke indlæringsvanskeligheder (ADHD), og hvor eleverne er intellektuelt inden for normalbegavelsesområdet.

Afdelingen i Valbyparken har eksisteret siden august 2018. Der er foreløbig 65 elever på skolen, 24 lærere, 15 pædagoger, afdelingsleder, KKFO-leder og engagerede forældre.

Skolen befinder sig på nuværende tidspunkt i pavilloner ved Valbyparken og skal til skoleåret 2023/24 flytte permanent til Rosenvængets Hovedvej på Østerbro, hvor skolen kommer til at rumme 120 elever i fuldt udbygget klasserække fra 0.-9. klasse.

Skolen fungerer som et helhedstilbud, hvor skole og fritid er fuldt integreret. Der arbejdes i teams omkring elevgrupperne, hvor teamet udgør tre lærere og to pædagoger. Skolens pædagogiske afsæt er TEACCH, og herunder anvender vi forskellige pædagogiske greb, hvor vi bl.a. kan nævne social tænkning. Vi vægter en individuelt tilrettelagt specialundervisning, hvad angår faglige krav og udvikling af elevernes sociale færdigheder. Vi har høje faglige og personlige alsidige forventninger til vores elever, hvilket afspejles tydeligt i den daglige praksis. Vores vision er at gøre eleverne så dygtige fagligt og socialt, som de kan blive. Skolen vil fra næste skoleår have elever fra 2. klasse til og med 8. klasse.

Som du kan se, er skolen i sin spæde start som selvstændig organisation, men har nogle år på bagen som afdeling med at solidt fagligt fundament med stor viden om målgruppen, hvor undervisnings- og fritidspædagogik er tilpasset elevgruppen. Du får således mulighed for at præge og udvikle skolen sammen med alle skolens interessenter, herunder en ny skolebestyrelse.

Den kommende skole mangler en skoleleder – gerne med specialpædagogisk viden – som har sans for at drive specialskole/KKFO såvel strategisk, pædagogisk, økonomisk og administrativt i tæt samarbejde med den øvrige ledelse og dygtige medarbejdere.

Vi forventer, at du

 • er læreruddannet og har ledelseserfaring minimum på souschefniveau indenfor skoleverdenen
 • har – eller er i gang med at tage – en lederuddannelse
 • har økonomisk og administrativt overblik
 • er en tydelig leder, der udstråler ro og handlekraft med faglige ambitioner for både egen ledelsespraksis, men særligt for elever og personale
 • kan understøtte arbejdet med undervisning og udvikling af normaltbegavede børn indenfor målgruppen
 • har erfaring med personaleledelse
 • kommunikerer dygtigt og tydeligt
 • er inddragende i din ledelsesstil og vægter et helhedsorienteret skole/hjemsamarbejde højt
 • ser ledelsesteamet som katalysator for skolens mål og visioner 

Vi tilbyder

 • et ambitiøst, visionært og arbejdsomt ledelsesteam
 • dygtigt og engageret personale med stor faglig indsigt i elevgruppen
 • en skole, hvor alle ansatte er engagerede i at skabe de bedste rammer for børnenes faglige og sociale udvikling og deres fremtid som kompetente voksne
 • en skole, hvor det at arbejde i tværfaglige professionelle teams er en selvfølgelighed
 • mulighed for at sætte sit eget præg på skolen
 • glade og forventningsfulde elever
 • en aktiv medspillende skolebestyrelse og forventningsfulde forældre
 • et ledelsesnetværk med øvrige skoleledelser i område Indre By/Østerbro
 • support fra et administrativt fællesskab og Områdeforvaltningen

Som skoleleder refererer du direkte til områdechefen. Børne- og Ungdomsforvaltningens (BUF) organisationsdiagram kan ses her.

Ansættelsesvilkår

Ansættelse sker efter gældende overenskomst. Tiltrædelse den 1. august 2021. I forbindelse med ansættelsen indhenter vi børne- og straffeattest og tager referencer.

Yderligere information

Vi forventer, at du indgår aftale om besøg på afdelingen eller tager telefonisk kontakt forud for ansøgningsfristen til afdelingsleder Hanne Lundsgaard på 2337 2102. Du kan også ringe til områdechef Morten Østergaard Jensen på 2932 5407 eller skolekonsulent Ulla-Britt Sabroe på 2752 1476.

Sammen med din ansøgning beder vi dig vedhæfte CV og uddannelsesbevis. I ansættelsesforløbet kan der indgå en profiltest.

Søg via nedenstående link senest søndag den 23. maj 2021

Vi forventer at holde første og anden samtalerunde henholdsvis den 2. og 8. juni.

Ansøgning skal sendes igennem dette link:
https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=1518&ProjectId=173004&DepartmentId=19016&MediaId=4759&SkipAdvertisement=true

Venlig hilsen
Københavns Kommune