Skoleleder til Buerup skole

Detaljer

 • Firma navn: Buerup skole
 • Område: Kalundborg
 • Land: Danmark
 • Industri: Skole
 • Speciale: Skoleleder
 • Stillingstype: Fuldtid
 • Opslået: 05-05-2022
 • Ansøgningsfrist: 05-06-2022

Om jobbet

Skoleleder med fokus på nytænkning og samarbejde

Vores skoleleder igennem flere år har fået nye udfordringer på en anden skole i Kalundborg Kommune, derfor søger vi nu efter en ny skoleleder.

Vi søger efter en modig skoleleder! Det er vigtigt for os, at du har lyst og mod til at eksperimentere pædagogisk og udfordre undervisningsformerne, blandt andet med skoledagens indretning, så længe den gode trivsel blandt ansatte og elever opretholdes.

Du skal også kunne se muligheder! Her tænker vi særligt på muligheder i at benytte både vores flotte inde- og udearealer – og se læringsrammer på tværs af hele Buerup skoles matrikel og lokalsamfund.

Synlighed er også vigtigt! Det skal føles naturligt for dig at være synlig i vores lokalsamfund og være interesseret i at fortsætte det gode samarbejde med vores foreninger og borgere. Du skal selvfølgelig også være synlig for vores elever, forældre og medarbejdere – du skal være en leder man kender og som man føler sig tryg ved. Du er dygtig til at skabe gode relationer og forstår vigtigheden i at vi er fælles om at skabe den gode skole.

Det betyder med andre ord, at du skal kunne indgå konstruktivt udad, indad, nedad og opad i forhold til videreudviklingen af Buerup skole – både i det faglige indhold og i rammerne for elevernes hverdag.

Vi har store forventninger til vores nye skoleleder, men vi er ret fleksible ift. din ledelseserfaring. Vi er nemlig positive overfor både ledere med mange års ledelseserfaring samt talenter, som skal i gang med nogle af de første ledelsesskridt i karrieren.

Se den fulde job- og personprofil her: Job- og personprofil

Din profil

Vi søger en skoleleder, der gerne har ledelseserfaring og som er bevidst om ledelsesopgaven i en politisk styret organisation. Dertil indsigt i ledelsesopgave med ressourcestyring, struktur og god planlægning som fundament for den faglige ledelse. Du skal med andre ord være stærk på det faglige og have lyst og evne til at tilegne dig ny viden inden for området.

Du skal have undervisningskompetence på folkeskoleområdet. Derudover skal du:

 • Kunne finde balancen mellem drift, administration og faglig ledelse tæt på
 • Have evnen til at bevare det store overblik i komplekse situationer.
 • Have ambitioner på børnenes vegne ved at skabe resultater via de kompetencer der er brug for
 • Have et skarpt blik for medarbejdernes motivation og teamsamarbejde, og du arbejder systematisk for at skabe rum for faglig dialog. Du forstår betydningen af at være synlig blandt medarbejdere og elever i undervisning og aktiviteter
 • Kunne balancere mellem forankring og fornyelse på en skole med mange traditioner og med et konstant behov for udvikling
 • Være handlekraftig, synlig og tydelig – og samtidig være lyttende og anerkendende
 • Kunne prioritere den faglige sparring med medarbejderne – og tage aktivt del i arbejdet omkring børn, forældre og bestyrelse
 • Være kreativt tænkende, have humor og kunne lede med et glimt i øjet
 • Være visionær og udviklingsorienteret og have et godt blik for skolens muligheder og samarbejdsrelationer
 • have hjertet på rette sted og evner at være kulturbærer og værdiskaber
 • kunne lade dig inspirere af medarbejderne og samtidig kan lede både op, ned og ud
 • være stærk kommunikativt og handlekraftig når det kræves
 • gerne have ledelseserfaring indenfor skoleverdenen og gerne en relevant lederuddannelse, evt. på PD-niveau eller er klar til at påbegynde det
 • have økonomisk, IT-fagligt, administrativt og pædagogisk overblik

Derfor skal du vælge os

En spændende lederstilling med masser af udviklingsmuligheder på enheder med gode faciliteter. Området er veldrevet og har lange traditioner, der kan og skal udvikles videre. Du vil blive en del af et stort velfungerende ledernetværk i Kalundborg Kommune, og du vil blive tilbudt en mentorordning det første år.

Samtidig tilbyder vi muligheden for at realisere høje faglige ambitioner i tæt samspil med øvrige skoleledere, direktøren for børn og ungeområdet samt kompetente kolleger i fagforvaltningen. Samtidig tilbydes et tværfagligt samarbejde med skolesocialrådgivere, ungdomsuddannelser, SSP, virksomheder og mange flere. Vi har en flad organisation, hvor skolelederne indgår i direkte reference til direktøren. Det giver både muligheder for at indgå i et strategiske samarbejde i hele skolelederkredsen i udviklingen af det samlede folkeskoleområde – og forudsætter samtidig en evne til at lede opad med forståelse for vilkårene i en politisk styret organisation.

Sidst men ikke mindst er det vigtigt for os at understrege, at Buerup skole er en veldreven skole, der har en sund og god økonomi, hvilket giver gode vilkår for at bedrive god skoleledelse.

Løn og ansættelsesvilkår

Stillingen besættes på tjenestemandsvilkår. De ambitioner og krav, der knytter sig til skolelederstillingen, muliggør en lønaftale på omkring 551.000 kr. årligt. Dertil kommer pension. Der er også mulighed for kontraktansættelse med 15% kontrakttillæg.  

Hvis du vil vide mere

Alle interesserede er velkomne til at kontakte os med spørgsmål om stillingen og en eventuel drøftelse af personlige kvalifikationer i forhold til stillingen. Alle henvendelser behandles fortroligt. Henvendelse kan rettes til Direktør Michael Gravesen tlf. 21 13 04 19

Ansøgning

Ansøgning uploades senest den 5. juni 2022, via nedenstående link.

Den 9. juni 2022 træffer ansættelsesudvalget beslutning om, hvem der indkaldes til 1. samtalerunde. De udvalgte ansøgere får besked samme dag.

1. samtalerunde afvikles den 13. juni 2022 i tidsrummet kl. 8.30 - 15.00.

Kompetenceprofilen for de ansøgere, der går videre til 2. samtalerunde, afvikles den 17. juni 2022. Tilbagemeldingen tager ca. 1,5 time.

2. samtalerunde afvikles den 23. juni 2022 kl. 8.30 – 13.00.

Ansøgeren forventes at tiltræde den 1. august 2022.

Om os

Kalundborg er en kommune i vækst.

Kommunen huser en af Sjællands største industrikoncentrationer uden for København med nogle af Danmarks største energi- og procesvirksomheder. Novo Nordisk har for nylig offentliggjort, at de frem mod 2027 vil investere 17 mia. i deres produktionsanlæg i Kalundborg. Senest har Chr. Hansen og AP Terminals etableret sig i Kalundborg og flere virksomheder er på vej. Vi opbygger et banebrydende center for udvikling af avanceret biotek produktion, uddannelse og startups, ligesom den verdenskendte Kalundborg Symbiose ikke bare er et eksempel på fremsynet energieffektiv og bæredygtig produktion, men også et udtryk for en helt særlig måde at tænke cirkulær økonomi på.

Erhvervslivet efterspørger både akademikere og faglært arbejdskraft, ligesom der er behov for velkvalificerede medarbejdere i den offentlige sektor. Her kan du ikke bare finde et godt job - du kan også skabe dig en karriere. Kommunen har knap 49.000 borgere og arbejder på at flere, vil vælge at bo tæt på den smukke vestsjællandske natur.

Vi er 3.300 kommunalt ansatte, og vi arbejder alle strategisk med at skabe mere samarbejde med hinanden og eksterne partnere - borgere, virksomheder og andre myndigheder. Det gør vi for at opnå bedre resultater og understøtte, at kommunen når sin vision om at være et godt sted at bo og leve, uddanne sig, arbejde og drive virksomhed.

Kalundborg Kommune har lanceret en podcastserien ”Karriere på Kalundborgsk”. I serien fortæller en række medarbejdere om, hvordan deres karriere har formet sig med et job i Kalundborg Kommune. Serien er et led i kommunens bestræbelser på at rekruttere dygtige medarbejdere.

Hør dem her: https://karrierepaakalundborgsk.podbean.com/

Vi opfordrer alle uanset baggrund, køn, religion mv. til at søge.

I Kalundborg Kommune har vi en generel politik om indhentning af straffeattest.

Send ansøgning