Skoleleder til Dalumskolen

Kan du samarbejde og stå i spidsen for skolens fortsatte udvikling pædagogisk og værdimæssigt? Har du gode relationelle og kommunikative kompetencer og kan du forholde dig konstruktivt til udfordringer? Kan du se koblingen mellem pædagogik og økonomi?

Detaljer

 • Firma navn: Dalumskolen
 • Område: Odense
 • Land: Danmark
 • Industri: Skole
 • Speciale: Skoleleder
 • Stillingstype: Fuldtid
 • Opslået: 23-01-2018
 • Ansøgningsfrist: 25-02-2018

Dalumskolens tidligere skoleleder har søgt nye udfordringer i Børn-og Ungeforvaltningen, derfor søger vi pr. 1. maj 2018 en ny skoleleder.
 
Om os
Dalumskolen er en velfungerende skole, der er præget af en mangfoldighed af elever, forældre og ansatte. Skolen har et værdigrundlag, der præger hverdagen, og hvor vi lægger vægt på, at eleverne både lærer noget og er i god trivsel og udvikling.

Dalumskolen er kendetegnet ved et engageret og udviklingsorienteret personale. Vi værdsætter det kollegiale samarbejde og forventer, at alle deltager aktivt i det. Personalet lægger vægt på medindflydelse og er konstruktivt kritiske.
 
Dalumskolens skoledistrikt afspejler samfundets diversitet og en engageret forældrekreds, der er fokuserede på deres børns udvikling og læring. Vores skolebestyrelse bakker aktivt og konstruktivt op om skolens arbejde.

Vi er en skole, der tilvælges af lokalområdets forældregruppe. Dalum er et udpræget lokalsamfund, hvor der er et tæt samarbejde med de lokale foreninger, hvilket skolen også er en del af. Dalum er et område i udvikling, som vi forventer vil give os en øget tilgang af elever i de kommende år.
 
Dalumskolen har pt. 566 elever fordelt på:

 • Almenklasser fra 0.-9. klasse
 • En specialklasserække for elever med generelle indlæringsvanskeligheder
 • Fire funktionsklasser for elever med ADHD symptomer. I undervisningsdelen indgår både lærere og skolepædagoger
 • To modtagelsesklasser
 • 180 børn i SFO
 • 45 børn i Forårs-SFO

Ledelsesteamet består foruden skolelederen af en souschef og en afdelingsleder samt en souschef for SFO.


Der er 77 ansatte - 49 lærere, 2 børnehaveklasseledere, 19 skolepædagoger/pædagogmedhjælpere og to tekniske servicemedarbejdere. Dertil kommer et servicemindet og velfungerende sekretariat med to sekretærer.

Dalumskolen ligger i den sydlige del af Odense, tæt ved motorvejen.

Om jobbet
Vi har store forventninger til dig som skolens nye leder.
 
Du skal i samarbejde med skolens engagerede medarbejdere og forældre stå i spidsen for og fortsat udvikle skolen pædagogisk og værdimæssigt. Det skal ske med respekt for skolens kultur og traditioner og med fokus på alle elevernes faglige udvikling og trivsel – uanset hvilken type klasse de går i.
Vi ser for os, at du er rundet af det almene, men har et godt blik for specialpædagogikken.
 
Den nye skoleleder forventes - sammen med det øvrige ledelsesteam - at forene skolens kultur, traditioner og værdier med nye visioner og ideer. Vi forventer, at du har store ambitioner for skolens mål - fagligt og pædagogisk, men også for medarbejdernes trivsel og udvikling og fortsat vil have fokus på den daglige trivsel i medarbejdergruppen.

Du skal ønske at arbejde udviklingsorienteret og have øje for at vedligeholde, motivere og fremme et arbejdsmiljø, som giver mulighed for at videreudvikle personalets innovative og visionære pædagogiske kompetencer - også i ledelsesteamet.
 
Om dig
Du skal have gode relationelle og kommunikative kompetencer og kunne forholde dig konstruktivt til udfordrende rammer. Du skal være dygtig til at skabe overblik, gå i dialog og sætte retning.
 
Skolens nye leder skal have indsigt i og erfaring med folkeskolens økonomi, drift og arbejdsforhold og interessere sig for og at styre skolens økonomi i samarbejde med skolens administration og MED-udvalg.
Vi forventer, at den nye skoleleder evner at se koblingen mellem pædagogik og økonomi.

Vi forventer, at du har erfaring med skoleledelse og min. en PD eller tilsvarende uddannelse bag dig.
 
Vi har følgende forventninger til dine ledelsesmæssige kompetencer og styrker:

 • Du har vedvarende fokus på elevernes og medarbejdernes trivsel og motivation.
 • Du er god til at samarbejde og ser muligheder fremfor begrænsninger og evner at opbygge processer med medindflydelse.
 • Du søger individuelle løsninger på individuelle udfordringer - både i forhold til elever og medarbejdere.
 • Du har stærke kommunikative kompetencer, og gør det, du siger.
 • Du er en synlig og tydelig leder, der har en positiv og anerkendende tilgang.
 • Du er visionær med respekt for skolens kultur og værdier.
 • Du deler de gode fortællinger om skolen både indadtil og udadtil.

Vi har følgende forventninger til dine personlige kompetencer og styrker:

 • Du har humor og en smittende arbejdsglæde.
 • Du er vedholdende og ambitiøs på elevernes og skolens vegne.
 • Du har mod på at tænke nyt, mod på at handle i hverdagen og på at træffe beslutninger.
 • Du er nysgerrig på mennesker, opgaver og muligheder omkring dig. Du er lydhør og kan favne alle faggrupper.
 • Du har lyst til at være en del af et samarbejdsorienteret ledelsesteam, der er vant til at træffe beslutninger i fællesskab.

Vi tilbyder
På Dalumskolen kan vi tilbyde dig et spændende og udfordrende job i en velfungerende og udviklingsorienteret organisation, der gennem flere års pædagogisk udviklingsarbejde er i god faglig udvikling og har et solidt fokus på elevernes læring og trivsel. Vi har tradition for et godt samarbejde i hele organisationen, både med teknisk-service, administration, skolebestyrelse og de tillidsvalgte.
 
På Dalumskolen løser vi nogle specialpædagogiske opgaver for Odense Kommune – udviklingen af disse læringsmiljøer er en stor del af skolens hverdag. Vi lægger vægt på, at personalet underviser i både almenklasser og i de særlige tilbud, og vi tillader os at mene, at det har betydning for vores arbejde med inklusion. Dalumskolen er ikke en stringent afdelingsopdelt skole, men alle medarbejdere er tilknyttet den afdeling, hvor de har flest timer. Afdelingerne arbejder tæt sammen med skoleudvalget.
 
Vores nyetablerede skoleudvalg arbejder sammen med skolens ledelse om at udvikle den pædagogiske praksis og skolens organisering. Derudover er vi i gang med en spændende proces med udvikling af skolens ressourceteam.

I den seneste tid har vi haft særligt fokus på dannelse, læseudvikling og læringsmålsorienteret undervisning.
 
I ledelsesteamet vægter vi grundighed, tillid i opgaveløsningen og fokuserer på kerneopgaven i vores arbejde med at udvikle skolen. Det samme gør sig gældende for vores samarbejdsvillige administration.

Som det ser ud pt. i fordelingen af opgaverne, så har afdelingslederen ansvaret for ungemiljøet og funktions-, special- og modtagelsesklasser og souschefen er leder af børnemiljøet og sfo. Vores skoleleder har haft det overordnede ansvar for økonomi og personaleledelse. Men vi lægger på, at vi har kendskab til hinandens opgaver og har indblik i hele skolens virke, ligesom personalet er vant til at kunne henvende sig til alle i ledelsen om stort og småt.
 
Vi har tradition for en positiv og uhøjtidelig omgangstone og synes, at et godt humør er et vigtigt element i en travl hverdag.
 
Du er velkommen til at henvende dig på skolen for at aftale et besøg i forbindelse med din ansøgning. Det vil selvfølgelig foregå i fortrolighed.
 
Sparring og ledernetværk
I Odense Kommune er der 35 folkeskoler, ungdomsskole samt en musikskole. Der er etableret velfungerende ledernetværk, og der er tradition for faglig sparring med ledelseskolleger og med forvaltningen.
 
Der tilrettelægges endvidere et introduktionsforløb, der byder på solid orientering om forvaltningen, løbende sparringsmøder med skoleafdelingens ledelse og en mentor i form af en erfaren skoleleder.
 
Løn og ansættelsesvilkår
Stillingen ønskes besat i henhold til overenskomst med den forhandlingsberettigede organisation.
Løn og ansættelsesvilkår forhandles i overensstemmelse med ”Rammeaftale om kontraktansættelse”.
Stillingen ønskes besat pr. 1. maj 2018.

Vil du vide mere?
Læs mere om Dalumskolen på hjemmesiden.
Vil du høre mere om Dalumskolen og forventningerne til den nye skoleleder, er du velkommen til at kontakte skolechef Nikolaj Juul Jørgensen på 2913 5754 eller Dalumskolens souschef Pia Hillebrandt Larsen på 2445 0940.

Du er meget velkommen til at aftale besøg på skolen ved henvendelse til sidstnævnte.
Alle henvendelser behandles fortroligt.
 
Det praktiske
Ansøgningsfristen er søndag den 25. februar 2018.
1. samtalerunde finder sted tirsdag den 6. marts 2018 og 2. samtalerunde mandag den 19. marts 2018.
Forud for en eventuel 2. samtalerunde vil du blive bedt om at gennemføre en personprofilanalyse, oplyse referencer samt løse en skolepolitisk case.

Søg stillingen