Skoleleder til Finderuphøj Skole

Finderuphøj Skole søger en ny skoleleder fra den 1. oktober 2020, som vil stå i spidsen for en mangfoldig og udviklingsglad skole med elever fra 0.-6. klasse.

Detaljer

  • Firma navn: Finderuphøj Skole
  • Område: Midtjylland
  • Land: Danmark
  • Industri: Skole
  • Speciale: Skoleleder
  • Stillingstype: Fuldtid
  • Opslået: 29-06-2020
  • Ansøgningsfrist: 09-08-2020

Om jobbet
Vi tilbyder en stilling som skoleleder på en skole med en god samarbejdskultur. Skolen er kendetegnet ved professionalisme, fællesskab og gensidig tillid. Vores ledelsesteam, skolebestyrelse, MED-system og elevråd er ambitiøse på børnenes og egne vegne, og du får mulighed for at sætte et tydeligt aftryk på skolens fortsatte udvikling.

Du bliver leder for 65 dedikerede og fagligt engagerede medarbejdere og ledere og kommer til at indgå i faglige netværk som en del af et større ledelsesfællesskab i Børn og Unge og samarbejde i et 0-18 års perspektiv.

Finderuphøj Skole ligger i den sydvestlige del af Viborg i naturskønne omgivelser med mange muligheder for undervisning, leg og spil og er en skole med gode faciliteter – både inde og ude.

Om dig
Vi forventer, at du er læreruddannet og har en solid og relevant ledelseserfaring samt erfaring og indsigt i skoleområdet.

Du har allerede en lederuddannelse, ellers er du godt i gang med at tage en, og du begår dig sikkert i en politisk ledet organisation, hvor du udviser både økonomisk og administrativt overblik og forståelse.  

Som leder er du synlig og engageret – både i forhold til personale, forældre og ikke mindst elever – og du formår at understøtte sammenhængskraft og helhedsorienterede løsninger.

Du er en stærk kommunikator både mundtligt og skriftligt. Din tydelige, tillidsvækkende og anerkendende facon fremmer dialog og samarbejde – og du skaber dermed også gode resultater. Dine kommunikative evner sætter dig i stand til at formidle og omsætte strategiske mål, så de bliver nærværende for medarbejderne på Finderuphøj Skole, og du har samtidig blik for at få skolens succeser og gode historier fortalt både internt og i lokale medier.

Om os
På Finderuphøj Skole afspejler elevsammensætningen det danske samfund generelt. Vi har mere end 450 elever fordelt på klassetrin fra 0.-6. klasse – heraf 45 elever med generelle og specifikke indlæringsvanskeligheder i specialklasserækker og 15 elever i sproggruppe. Elever fra Finderuphøj Skole fortsætter på Vestre Skole efter 6. klasse. Elever fra specialklasserne fortsætter på Søndre Skole efter 6. klasse. Finderuphøj Skole har også en SFO på skolen for eleverne i 0. til 3. klassetrin og specialklasser.

Personalegruppen er kendetegnet af faglig stolthed, mangfoldighed og et stærkt fokus på kerneopgaven. Finderuphøj Skole har desuden løbende pædagog- og lærerstuderende og er et eftertragtet uddannelsessted.

På Finderuphøj Skole lægger vi vægt på at udvikle skolen i samarbejde med medarbejdere, elever og forældre. Det er derfor naturligt, at du som skoleleder giver rum og plads til ideer, kreative indspark og nye perspektiver på opgaverne, når der er brug for det.

Teamorganisering et af de bærende elementer i udvikling og samarbejde omkring elevernes trivsel og læring, hvor vi desuden har et særligt fokus på at skabe gode overgange. Finderuphøj Skole er kendetegnet ved et aktivt og velfungerende elevråd og meget engageret MED-udvalg, TRIO, forældregruppe og skolebestyrelse, der alle har et målrettet fokus på udvikling af samarbejdet, fagligheden og en stærk læringskultur.

Om ledelse på arbejdspladsen og i Viborg Kommune
Som skoleleder på Finderuphøj Skole refererer du til skolechefen i Viborg Kommune. Du bliver en del af et engageret ledelsesteam på skolen, som udover dig består af tre afdelingsledere og en administrativ leder. Ledelsesteamet har et tæt samskabende samarbejde om skolens udvikling og den daglige drift, og hvor vi har blik for hinandens roller og kompetencer.

Som leder i Viborg Kommune bliver du en del af en stor og mangfoldig, politisk styret organisation, hvor ledelse bygger på vores personalepolitiske værdier – Mangfoldighed, Ordentlighed, Dygtighed = MOD, Viborg Kommunes ledelsesgrundlag og MED-aftale.

Viborg Kommune ønsker at skabe mere helhed og sammenhæng for borgerne. Derfor har byrådet vedtaget et nyt styringsgrundlag, kaldet Sammenhængsmodellen. Læs mere om at være ansat i Viborg Kommune på https://kommune.viborg.dk/Om-kommunen/Ledige-jobs-hos-Viborg-Kommune/At-vaere-ansat-ved-VK.

Løn og ansættelse
Vores nye skoleleder skal tiltræde den 1. oktober 2020. Løn efter gældende forhåndsaftale.

Samtaler
Vi holder første samtalerunde den 13. august og anden samtalerunde den 25. august. Kandidater, der går videre til anden samtale, får udarbejdet en profilanalyse inden anden samtale. Du skal sætte tid af til en tilbagemelding på din profilanalyse den 18. eller 19. august 2020.

Få mere at vide om stillingen
Læs mere om stillingen som skoleleder i job- og kompetenceprofilen.

Hvis du har spørgsmål om stillingen som skoleleder, er du velkommen til at kontakte: Skolechef i Viborg Kommune, Hasse Valdemar Mortensen, telefon: 87 87 10 50.

Afdelingsleder på Finderuphøj Skole, Annette Thostrup Kristensen, kan også kontaktes for yderligere information om stillingen og rundvisning på skolen; telefon: 22 44 38 68.

Søg stillingen her