Skoleleder til Forældreskolen Aarhus

Skolen søger en ny dynamisk leder, der brænder for at skabe trivsel for børn og medarbejdere, og dermed skabe det bedste udgangspunkt for dannelse og læring. Forældreskolen Aarhus er en velfungerende og succesfuld privatskole med stærke værdier, hvor traditioner og fornyelse går hånd i hånd. Kulturen er kendetegnet ved et højt medarbejderengagement, høj faglighed samt dedikation og loyalitet. Gensidig respekt imellem ledelse, medarbejdere, børn og forældre er et helt afgørende udgangspunkt.

Detaljer

  • Firma navn: Forældreskolen Aarhus
  • Område: Midtjylland
  • Land: Danmark
  • Industri: Skole
  • Speciale: Skoleleder
  • Stillingstype: Fuldtid
  • Opslået: 05-11-2019
  • Ansøgningsfrist: 24-11-2019

Som leder af Forældreskolen Aarhus er evnen til at facilitere et positivt samarbejde mellem skolens interessenter
en absolut forudsætning, herunder også i en ekstern sammenhæng. Du kan som leder og menneske identificere
dig med skolens kerneværdier om at sætte en høj faglig
og trivselsmæssig barre for skolens elever og personale.


Opgaven

Skolelederen skal inspirere og motivere elever og medarbejdere
samt være en nærværende aktør i skolens nuværende og fremtidige udviklingsprocesser. En særlig opgave for skolelederen er
at understøtte og videreudvikle de velfungerende samarbejdsrelationer på skolen i samarbejde med skolens forældre og skolens
bestyrelse.

Skolen kendetegnes af en flad struktur med kort afstand mellem
ledelse, medarbejdere og elever. Skolelederen er overordnet
ansvarlig for den pædagogiske og strategiske ledelse af skolen og
for gennem inddragelse, delegering, evaluering og opfølgning at
realisere skolens mål.

Skolelederen skal sikkert og synligt kunne stå i spidsen for Forældreskolen Aarhus, være den samlende figur i alle sammenhænge,
have et sikkert ledelsesmæssigt overblik og sætte en tydelig retning
for skolens udvikling. Det skal være en leder, der både kan se og
føre skolen sikkert ind i fremtiden, så skolen fortsat er et attraktivt
skoletilbud. Skolelederen har med reference til bestyrelsen det
samlede ledelsesansvar for drift og udvikling af skolen.

Forældreskolen Aarhus prioriterer samarbejde og samspil med
relevante aktører. Skolen ønsker at fremstå som en kendt og
synlig samt velfungerende aktør i Aarhus, hvorfor skolelederen
forventes at være aktiv i netværk, som understøtter og udvikler
skolens profil. Skolen ønsker, gennem en klar strategi og målrettede
indsatser, at fremstå, som en skole med høj faglighed baseret på
professionelle læringsfælleskaber og synlig trivsel, og derigennem
danne selvstændige unge mennesker, som er klar til at begå sig på
ungdomsuddannelserne.


Kompetencer

▪ Den nye skoleleder skal være en imødekommende og synlig
leder med en involverende og delegerende ledelsesstil. Der
lægges vægt på, at skolelederen, med respekt for skolens traditioner og særkender, har visioner og ambitioner for den faglige
og pædagogiske udvikling, herunder gerne på det naturfaglige
område, som er et fokusområde for skolen.

▪ Skolelederen skal være en uhøjtidelig og tillidsvækkende leder,
der skaber resultater gennem samspil og samarbejde, der tager
udgangspunkt i konstruktive tilgange, hvor relationsskabelse og
en anerkendende og involverende lederstil er fremtrædende i
forhold til såvel personale som elever og forældre.

▪ Har indgående erfaring med, hvorledes moderne pædagogiske
miljøer fungerer og udvikles, og med engagement kan håndtere
en mangfoldighed af strategiske og praktiske ledelsesopgaver i
samarbejde med den øvrige ledelse.

▪ Skolelederen er en dygtig kommunikator – både internt og
eksternt – og skal kunne sætte tydelig retning for realiseringen
af skolens indsatser og målsætninger.
Der lægges vægt på, at den nye skoleleder er udadvendt og har
ledelseserfaring fra skoleområdet og gerne erfaring med ledelse af
ledere, eventuelt koblet med en ledelsesmæssig efteruddannelse.


Ansøgning

Ansøgningsfrist: Søndag den 24. november 2019.

Søg stillingen på www.muusmann.com/stillinger

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til bestyrelsesformand Karsten Rovelt-Busch, tlf. 25 17 17 53, viceskoleleder Peter
Bisgaard, tlf. 25 52 10 96 eller konsulent Mette Lybeck, MUUSMANN A/S, tlf. 40 31 23 06.

www.foraeldreskolen.dk og www.muusmann.com findes en
stillings- og personprofil med en uddybende beskrivelse af skolen
og skoleleders opgaver og profil.


Forældreskolen blev oprettet i 1867 og er en privatskole, beliggende centralt i Aarhus. Skolen har 528 elever fordelt på 25 klasser fra
0. - 9. klasse. Til Forældreskolen hører også SFO’en ”Lindehuset” for 0. - 3. klasse. Skolen holder til i nyrenoverede og moderne lokaler,
tæt på både skov og strand.