Skoleleder til Hvinningdalskolen, Silkeborg

Vi søger på Hvinningdalskolen en ny leder, som med visionær, samlende kraft vil lede skolen og vores elever ind i fremtiden i et tæt og respektfuldt samarbejde med medarbejdere, ledelse og skolebestyrelse. Vi søger en leder, som har blik for mangfoldigheden, øje for det nære, og som ikke taber det vigtigste af syne: alle elevers læring, trivsel og udvikling. ”Alle skal med”.

Detaljer

 • Firma navn: Hvinningdalskolen
 • Område: Midtjylland
 • Land: Danmark
 • Industri: Skole
 • Speciale: Skoleleder
 • Stillingstype: Fuldtid
 • Opslået: 06-07-2021
 • Ansøgningsfrist: 18-08-2021
Hvinningdalskolen er en stor, velrenommeret skole med en almen afdeling med 615 elever og et Inklusionscenter for elever med socio- emotionelle vanskeligheder med plads til 35 elever. Vi har en stor Fritidsdel med høj deltagelse i SFO og Klub. Vores i alt 91 engagerede medarbejdere skaber i samarbejde en vedkommende hverdag for de mange elever.

Opgaven
Som skoleleder bliver du øverste leder af et velfungerende lederteam.
En af dine første opgaver som leder bliver ansættelse af ny pædagogisk leder til Trivselscenter Ulvedal idet stillingen blev vakant ved skoleårets start.
Du bliver frontfigur i at få skolens vision ”en glad skole” til at vise sig i alt, hvad vi gør. Det handler om at sætte retning for skolen. Og det handler om at finde balancen i at styre økonomien samtidigt med, at vi arbejder på at udvikle skolen.

Forventninger til dig
 • Du har solid skoleledererfaring og relevant lederuddannelse
 • Du skal kunne lede gennem ledere. Et erfarent ledelsesteam med tre pædagogiske ledere, der dagligt tager ansvar, vil gerne udfordres og udfordre
 • Du skal sammen med og gennem dit ledelsesteam udøve ledelse tæt på medarbejderne, og du magter den særlige kunst det er, at delegere ansvar og opgaver og understøtte dem, du delegerer det til
 • Du skal med respekt for de politisk og administrativt centralt fastlagte mål for Silkeborg Kommunale skolevæsen kunne tegne en klar vision og opstille konkrete mål for Hvinningdalskolen og Trivselscenter Ulvedal
 • Du skal med afsæt i målene og gennem dialog med det pædagogiske personale, elever, ledelsesteam og skolebestyrelse kunne beslutte skolens indsatsområder
 • Du skal sikre, at skoleledelsen er tæt på undervisningen og de pædagogiske processer
 • Du skal have erfaring med og kompetence til, sammen med dit ledelsesteam, at understøtte medarbejdernes professionelle roller. Du skal sikre rammerne for at såvel den enkelte medarbejder som teams af medarbejdere etablerer de bedst mulige læringsmiljøer for alle børn på begge matrikler
 • Du skal se kvaliteten og potentialet i et engageret lokalsamfund og en engageret skolebestyrelse
 • Du skal have økonomisk og administrativ tæft og levere sikker drift
Du vil lokalt møde:
 • En mangfoldig flok børn og unge
 • En stor engageret medarbejderstab
 • En aktiv medspillende skolebestyrelse
 • En forældregruppe, der bakker op om de to afdelinger
 • En stærk Forældreforening med stolte traditioner for støtte til skolen
I det fælles skolevæsen vil du møde:
 • Et tæt samarbejde med din områdeleder gennem løbende sparrings- og opfølgningssamtaler
 • Forpligtende samarbejde med dygtige skolelederkollegaer
 • Deltagelse i læringsnetværk for Skoleledere
Du kan og vil være:
 • Den nærværende leder, der gennem tilstedeværelse favner begge afdelinger
 • Den leder, der er anerkendende i mødet med elever, forældre og medarbejdere
 • Den leder, der går forrest og står bag, som lytter og trives med dialog og involvering
 • Den leder, der rodfæstet hviler i opgaven med en naturlig autoritet
 • Skolens frontfigur i samarbejdet med lokalsamfundet og skolens ansigt udadtil lokalt, kommunalt og nationalt
Ansøgning og kontakt:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte områdeleder Kaj Grove på tlf. 4017 7377 og skolebestyrelsesformand Annemette Lahrmann på tlf. 2242 2987.

Som forberedelse til at søge stillingen, er du velkommen til at besøge skolen. Du kan få en rundvisning på afdelingerne af de pædagogiske ledere Niels Folke eller Hanne Pedersen.
Nærmere aftale om dette træffes ved henvendelse til Charlotte på kontoret på tlf. 8970 2553.

Du kan også finde yderligere oplysninger på skolens hjemmeside: https://hvinningdalskolen.aula.dk/

På Silkeborg Kommunes hjemmeside kan du læse mere om kommunens strategiplan og ledelsesgrundlag, ledelsesgrundlag for skoleledelse samt job- og personprofil for skoleledere.  "Bliv leder hos os"

Links:
MindSet for inklusion på 0-18 års området
Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik

Lønnen fastsættes efter aftale med den aftaleberettigede organisation. Stillingen er en tjenestemandsstilling med et lønniveau på ca. 673.000 kr.

Tiltrædelse 1. oktober 2021.

Ansøgningsfrist onsdag 18. august 2021. Første samtale forventes afholdt mandag 23. august og anden samtale fredag 27. august 2021. 

For de kandidater, der går videre til anden samtale, vil der være tilbud om en uformel samtale med områdelederen inden anden samtale.
Kandidater, der går videre til anden samtale, skal gennemføre en Garuda kompetenceprofil.

Vi foretrækker, at du sender din ansøgning online. 
Klik på Ansøg. Vedhæft din ansøgning og relevante bilag. 
 

Ansøg