Skoleleder til Nørrebro Park Skole og KKFO

Detaljer

 • Firma navn: Nørrebro Park Skole og KKFO
 • Område: København
 • Land: Danmark
 • Industri: Skole
 • Speciale: Skoleleder
 • Stillingstype: Fuldtid
 • Opslået: 08-01-2021
 • Ansøgningsfrist: 25-01-2021

Genindrykning

Kan du gå foran på en skole og KKFO med stærke og inkluderende læringsfællesskaber i hjertet af Nørrebro?

Nørrebro Park Skole og KKFO søger en synlig og engageret leder, der kan videreudvikle vores fællesskaber, traditioner og evne til at skabe et tilbud, hvor alle børn trives og lærer – i et tillidsfuldt samarbejde mellem ledelse, medarbejdere og forældre.

Du vil:

 • være leder på en skole og KKFO med mange forskellige børn og familier
 • fastholde vores stærke fællesskabsfølelse blandt elever, forældre og medarbejdere
 • fortsætte arbejdet sammen med ledelsesteamet, medarbejderne og skolebestyrelsen om skolens røde tråd 
 • udvikle det gode samspil mellem skolens forskellige funktioner (skole og KKFO) og personalegrupper (lærere, pædagoger med flere)
 • levere inspiration, sparring og ledelsesudvikling til skolens øvrige ledelsesteam

Du har:

 • en pædagogisk baggrund, didaktisk viden og erfaring med skoleledelse
 • en åben, dialogisk og fællesskabende ledelsesstil, som understøtter inddragende processer og gennemsigtighed og følgeskab i beslutninger
 • lyst og evne til at involvere samarbejdspartnere (også i lokalområdet) samt gode kommunikationsevner
 • velfunderede strategiske kompetencer, der fortsat sikrer læringsfælleskaber med høj faglighed samtidig med, at vi vægter alle børns trivsel
 • viljen til at underbygge vores store optag og fastholdelse af elever fra grunddistriktet, så vi bliver ved med at være lokalområdets skole
 • strategisk forståelse for budgetlægning og økonomistyring

Om Nørrebro Park Skole og KKFO

Nørrebro Park Skole ligger i København i hjertet af Nørrebro og har et tilsvarende mangefacetteret elevgrundlag. Skolen har sammen med KKFO’en ca. 710 elever og ca. 90 ansatte. 

Vi er en veldrevet skole med høje forventninger til os selv og til børn og forældre. Forældrene på skolen er aktive, og vi har en samarbejdsorienteret skolebestyrelse. Medarbejderstaben er engageret og dygtig. Vi har gennem flere år udviklet vores arbejde med fleksible skemaer og selvstyrende teams som en fast forankret del af skolens hverdag.

Du bliver en del af et skolens ledelsesteam, der – ud over skolelederen – består af en souschef, en afdelingsleder samt en leder af KKFO’en.

I Københavns Kommune lægger vi stor vægt på faglig ledelse, der fremmer elevernes progression. Nørrebro Park Skole har deltaget i kommunens skoleledelsesuddannelse, der har styrket ledelsesteamets arbejde med og fokus på at arbejde analytisk og videns- og databaseret i sin udvikling af skolen.

Du vil gennem et kollegialt fællesskab med områdets 11 andre skoleledere, et fagligt fællesskab med Københavns 68 folkeskoler, et bredt samarbejde med andre ledere fra børne- og ungdomsområdet samt tværfaglig support fra forvaltningen få rig mulighed for sparring og udvikling.

Yderligere information

Forventet tiltrædelse: 1. april 2021.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.

Du kan ved spørgsmål kontakte områdechef Mikala Jørgensen på 2720 4344. Du opfordres endvidere til at aftale et besøg på skolen ved at ringe til souschef Lene Therkelsen på 2444 7735.

Søg via nedenstående link senest mandag den 25. januar 2021

Ansættelsessamtaler afholdes tirsdag den 9. februar 2021 og tirsdag den 23. februar 2021. Der vil være en test for de kandidater, der går videre til anden samtalerunde.

Ansøgning skal sendes igennem dette link:

Venlig hilsen
Københavns Kommune