Skoleleder til ny specialskole i Hørsholm

Hørsholm Kommune har besluttet at samle børnegrupperne og medarbejderne fra tre mindre specialtilbud samt en special SFO og etablere én ny bydækkende og selvstændig skole pr. august 2019. Vi ønsker derfor at ansætte en skoleleder til kommunens nye specialskole.

Detaljer

 • Firma navn: Center for Dagtilbud og Skole i Hørsholm Kommune
 • Område: Hovedstaden
 • Land: Danmark
 • Industri: Specialskole
 • Speciale: Skoleleder
 • Stillingstype: Fuldtid
 • Opslået: 05-02-2019
 • Ansøgningsfrist: 21-02-2019

Målet er at skabe en skole med et bæredygtigt og fagligt robust tilbud, som kan imødekomme børnenes særlige behov.

Målgruppen er børn i hele skoleforløbet, som har behov for specialpædagogisk bistand for at optimere deres samlede læringstilbud gennem hele dagen, idet vi som udgangspunkt ser på børnenes styrker og ressourcer.

Medarbejderne i den nye skole har deltaget i et længere udviklingsforløb, så skolens spirende pædagogiske profil og grundlag bygger på det bedste fra de tidligere tilbud og ny inspiration. Processen har samtidigt haft fokus på at skabe en fælles kultur for skolens medarbejdere. Der er rigtig god og positiv stemning samt stor lyst og engagement til at begynde på noget nyt og spændende.

Skolen ligger i en selvstændig bygning placeret på Usserød Skoles matrikel, og skolen har et større grønt udeareal, som vil blive en del af elevernes læringsmiljø – og som skal indrettes sammen med elever og medarbejdere.

Kort om stillingen

Som vores nye skoleleder vil du få det overordnede ansvar for skolen som helhed– inden for de rammer, som er givet af folkeskoleloven, kommunalbestyrelsen og forvaltningen. Du vil få det overordnede ansvar for at lede, drive og udvikle en specialskole, som er normeret til ca. 40 børn. Der bliver 19 medarbejdere på skolen ved skolestart.

Du får en unik mulighed for at være med til at starte en ny skole og til at sætte dit præg på udviklingen af skolen. Vi er i fuld gang med at tilrettelægge arbejdet, så du kan tage over og fortsætte det, når du starter til maj. Skolebygningen bliver renoveret og nyindrettet, bl.a. bliver der skabt 7 basisrum og diverse gruppe- og fællesrum til børnene.

Du vil som skoleleder referere til centerchef for Center for Dagtilbud og Skole i Hørsholm Kommune.

Som skoleleder for specialskolen vil du blive en del af en kommune, som arbejder målrettet med at skabe en stærk sammenhæng mellem almenområdet og specialområdet. Vi ønsker derfor en skoleleder, der kan understøtte det tværgående arbejde med folkeskolerne, dagtilbud m.fl. – og ser sig selv som en holdspiller.

For at sikre et ensartet læringsperspektiv og et entydigt og sammenhængende ansvar for hele læringsopgaven på skoleområdet, er det samlede ansvar for specialområdet henført til Center for Dagtilbud og Skole.

Du vil indgå i et tæt samarbejde med de øvrige skoleledere for de fire folkeskoler og i et gensidigt samarbejde i forhold til den samlede læringsopgave på såvel almen- som specialområdet, samt i skabelsen af et videns- og kompetencecenter.

Ligeledes indgår du i relevante og forpligtende samarbejder med dagtilbudsområdet, PPR, sagsbehandlere og andre ressourcepersoner i Hørsholm Kommune.

Ambitioner

Som skoleleder skal du stå i spidsen for etablering og videre udvikling af hele den nye skole med videns- og kompetencecenter. Dette skal ske i tæt samarbejde med medarbejdere og forældre samt kommunens administration.

Den overordnede ambition er at etablere en skole og et videns- og kompetencecenter, som skaber kvalitet i og udvikling af området. Skolen arbejder i udgangspunktet med et anerkendende ressourcesyn på børnene, og skolen har en bred vifte af specialpædagogiske kompetencer, således den reelt kan medvirke til et fortsat kvalitetsløft af den samlede specialpædagogiske indsats i kommunen.

Faglige og personlige kompetencer

Vi ønsker en leder, som har viden og erfaringer fra det specialiserede område. Du skal have en relevant uddannelse og gerne ledelseserfaring.  Som leder i Hørsholm Kommune forventer vi i øvrigt, at du har eller ønsker at gennemføre en lederuddannelse, ligesom du skal have mod og lyst til ledelse.

Du brænder for elevernes trivsel og læring gennem hele dagen og kan tilføje nye pædagogiske tanker, holdninger, tilgange og indsigter, som løfter eleverne. Da vi arbejder med et anerkendende ressourcesyn, ønsker vi en leder, der har en anerkendende, værdsættende og inkluderende tilgang som leder. Du er derfor god til at kommunikere og inddrage både medarbejdere, elever og forældre, ligesom du er god til at samarbejde og har blik for forskelligheden samt mangfoldigheden i skolens medarbejdergruppe.

Desuden ønsker vi en leder, som:

 • Har visioner for området og evner at realisere dem
 • Kan inspirere til faglig udvikling og skabe følgeskab
 • Er analytisk, helhedstænkende og ser muligheder i stedet for begrænsninger
 • Ser god administration og sund økonomi som en forudsætning for både drift og udvikling
 • Har kendskab til og kan gennemføre skoleårets planlægning.

Ansættelsesforløb

Der er ansøgningsfrist d. 21. februar 2019

Første samtale vil blive afholdt d. 26. februar og 2. samtale er d. 4. marts 2019

Stillingen er til besættelse pr. 1. maj 2019.

Ansættelses- og lønvilkår fastsættes i henhold til gældende aftaler samt faglige og personlige kompetencer. 

Du kan få yderligere oplysninger om jobbet hos Centerchef for Center for Dagtilbud og Skole, Hanna Bohn Vinkel, mobil: 4035 2706

Sådan søger du:

Søg via www.horsholm.dk/job. Du vil blive bedt om kontaktoplysninger og om at uploade ansøgning, CV og evt. andre relevante dokumenter.