Skoleleder til Nyrupskolen

Detaljer

 • Firma navn: Nyrupskolen
 • Område: Sjælland
 • Land: Danmark
 • Industri: Skole
 • Speciale: Skoleleder
 • Stillingstype: Fuldtid
 • Opslået: 23-03-2021
 • Ansøgningsfrist: 16-05-2021

Om jobbet

Ambitiøs skoleleder med erfaring og blik for nytænkning

Vores skoleleder på Nyrupskolen har valgt at gå på pension efter 23 år i Kalundborg Kommune, så vi søger nu efter en erfaren og passioneret skoleleder til en yderst attraktiv stilling.

Vi er en skole præget af et ambitiøst fagligt miljø, der vægter dannelsesaspektet højt, og vi er afdelingsopdelt med egen synlig afdelingsleder, der er tæt på i den daglige sparring om undervisning, klasseledelse og elevernes generelle udvikling.

Vi er en stor folkeskole sammensat af en personalegruppe med forskellig baggrund, erfaring og kompetencer. Fælles for os er, at vi har en god humor og værdsætter et godt grin med hinanden. Vi er bevidste om det faglige niveau vi leverer, og som forventes af os, og vi går foran ved at være gode rollemodeller. Du vil derfor passe godt ind, hvis det betyder noget for dig, at du og resten af skolen leverer et højt niveau, hvis du har en positiv tilgang til dine kolleger, og – ikke mindst – hvis du har humor og er i stand til at grine lidt af dig selv.

For at få succes i jobbet kræves det også, at du hviler naturligt i din uformelle autoritet uden behov for de store armbevægelser – og samtidig har stor ledelsesmæssig power. Du har erfaring fra en lignende folkeskole, du kan sætte en tydelig retning og samtidig respektere den nuværende stolthed og kultur vi har på Nyrupskolen. Du skal også have blik for den langsigtede faglige skoleudvikling, selvfølgelig i tæt samarbejde med personalet og skolebestyrelsen.

Som leder kan du bevare overblik og struktur, selvom der er mange bolde i luften - og du kender betydningen af at kunne uddelegere opgaver. Du skal også kende hverdagen for medarbejderne - og du er altså både teoretisk og praktisk velfunderet.

God kommunikation og synlighed er afgørende elementer i enhver skolelederstilling, det gælder også på Nyrupskolen. Vi har brug for en leder, som trives med at være synlig internt på skolen og eksternt ift. det omkringliggende samfund - og naturligvis være en leder som eleverne kender – både fra juleklippedagen i indskolingen til 9. klassernes fodboldkamp. Du har derfor en naturlig autoritet, forståelse for betydningen af stærke relationer og du har en god fornemmelse for forskellighed, også blandt forældrene.

Læs den fulde job- og personprofil her:

https://www.kalundborg.dk/Files/Files/4_Kommunen/Ledige%20job/Profil%20-%20skoleleder%20p%C3%A5%20Nyrupskolen.pdf

Din profil

Vi søger en skoleleder, der har markant ledelseserfaring og som er bevidst om ledelsesopgaven i en politisk styret organisation. Dertil indsigt i ledelsesopgave med ressourcestyring, struktur og god planlægning som fundament for den faglige ledelse.

Folkeskolerne i Kalundborg Kommune har en fælles opgave med at løfte det faglige niveau på alle folkeskolerne. Du har solide erfaringer og nye perspektiver fra forskellige folkeskoler i og udenfor Kalundborg kommune, som du kan bringe med ind i opgaveløsningen her i Kalundborg Kommune. Du skal med andre ord være stærk på det faglige og have lyst og evne til at dele viden inden for området.

Du skal have undervisningskompetence på folkeskoleområdet. Derudover skal du:

 • Have ambitioner på børnenes vegne ved at insistere på faglige resultater og god trivsel
 • Have et blik for medarbejdernes motivation og teamsamarbejde - og systematisk skabe rum for praksisnær faglig ledelse og dialog
 • Kunne balancere mellem forankring og fornyelse på en folkeskole med mange traditioner og med et kontinuerligt behov for udvikling
 • Være handlekraftig, synlig og tydelig – og samtidig være lyttende og anerkendende
 • Kunne tage aktivt del i samarbejdet omkring børn, forældre og bestyrelsen
 • Have hjertet på rette sted samt have et godt blik for skolens muligheder og samarbejdsrelationer
 • Kunne lade dig inspirere af medarbejderne og samtidig kan lede op, ned og ud
 • Have ledelseserfaring indenfor folkeskoleverdenen og gerne en relevant lederuddannelse, evt. på PD-niveau
 • En tydelig leder af ledere
 • Have erfaring med faglige dispositioner, planlægning og ressourcestyring. Herunder økonomisk, IT-fagligt, administrativt og pædagogisk overblik

Derfor skal du vælge os

En spændende lederstilling med masser af udviklingsmuligheder på en skole med gode faciliteter. Skolen er veldrevet og har lange traditioner, der kan og skal udvikles videre. Du vil blive en del af et stort velfungerende ledernetværk i Kalundborg Kommune, og du vil blive tilbudt en mentorordning det første år.

Løn og ansættelsesvilkår

Stillingen besættes som udgangspunkt på tjenestemandsvilkår. De ambitioner og krav, der knytter sig til skolelederstillingen, muliggør en lønaftale, hvor forhandlingsudgangspunktet vil være en løn på kr. 600.000 årligt. Dertil kommer pension.

Hvis du vil vide mere

Alle interesserede er velkomne til at kontakte os med spørgsmål om stillingen og en eventuel drøftelse af personlige kvalifikationer i forhold til stillingen. Alle henvendelser behandles fortroligt.

Henvendelse kan rettes til Direktør Michael Gravesen tlf. 21 13 04 19

Ansøgning

Ansøgning uploades senest den 16. maj 2021, via nedenstående link.

Den 20. maj 2021 træffer ansættelsesudvalget beslutning om, hvem der indkaldes til 1. samtalerunde. De udvalgte ansøgere får besked samme dag.

1. samtalerunde afvikles den 26. maj 2021 i tidsrummet kl. 8.00-15.00.

Kompetenceprofilen for de ansøgere, der går videre til 2. samtalerunde, afvikles i uge 22. Tilbagemeldingen tager ca. 1,5 time.

2. samtalerunde afvikles den 8. juni 2021 kl. 9.00 – 14.00.

Ansøgeren forventes at tiltræde 1. august 2021.

Om os

Kalundborg er en kommune i vækst.

Kommunen huser en af Sjællands største industrikoncentrationer uden for København med nogle af Danmarks største energi- og procesvirksomheder. Vi opbygger et banebrydende center for udvikling af avanceret biotek produktion, uddannelse og startups, ligesom den verdenskendte Kalundborg Symbiose ikke bare er et eksempel på fremsynet energieffektiv og bæredygtig produktion, men også et udtryk for en helt særlig måde at tænke cirkulær økonomi på.

Erhvervslivet efterspørger både akademikere og faglært arbejdskraft, ligesom der er behov for velkvalificerede medarbejdere i den offentlige sektor. Her kan du ikke bare finde et godt job - du kan også skabe dig en karriere. Kommunen har knap 49.000 borgere og arbejder på at flere, vil vælge at bo tæt på den smukke vestsjællandske natur.

Vi er 3.300 kommunalt ansatte, og vi arbejder alle strategisk med at skabe mere samarbejde med hinanden og eksterne partnere - borgere, virksomheder og andre myndigheder. Det gør vi for at opnå bedre resultater og understøtte, at kommunen når sin vision om at være et godt sted at bo, leve, arbejde og drive virksomhed.

Kalundborg Kommune har lanceret en podcastserien ”Karriere på Kalundborgsk”. I serien fortæller en række medarbejdere om, hvordan deres karriere har formet sig med et job i Kalundborg Kommune. Serien er et led i kommunens bestræbelser på at rekruttere dygtige medarbejdere.

Hør dem her: https://karrierepaakalundborgsk.podbean.com/

I Kalundborg Kommune har vi en generel politik om indhentning af straffeattest.

Søg stillingen her