Skoleleder til Raklev skole

Detaljer

 • Firma navn: Raklev skole
 • Område: Kalundborg
 • Land: Danmark
 • Industri: Skole
 • Speciale: Skoleleder
 • Stillingstype: Fuldtid
 • Opslået: 05-05-2022
 • Ansøgningsfrist: 05-06-2022

Om jobbet

Skoleleder med et stort engagement og erfaring

Vores tidligere skoleleder er gået på pension, derfor søger vi nu efter en engageret person til en spændende stilling som skoleleder på Raklev skole.

Vi søger en leder, der har respekt for alt det der fungerer godt og som har lyst til at være en del af skolens kultur og stolt bære traditionen videre. Du skal naturligvis også have blik for udvikling og være nysgerrig på tendenser og potentialer.

Du skal kunne kommunikere ærligt og ”lige ud af posen”, samtidig med at du kan skabe opmærksomhed omkring skolen internt og eksternt og dermed være synlig for både elever, forældre og personalet.

For at få succes i jobbet er det vigtigt, at du har erfaring og er engageret og samtidig kan gå ind i rollen som skoleleder med en vis grad af ydmyghed. Du skal evne at se muligheder frem for begrænsninger og hvis du gør det med lidt humor og en smittende glæde, vil du passe perfekt på Raklev skole.

Vi har kort fortalt brug for en skoleleder der kan fortsætte udviklingen af skolen med blik for både proces og resultater og som kan fungere som både empatisk lytter og problemknuser.

Se den fulde job- og personprofil her: Job- og personprofil

Din profil

Vi søger en skoleleder, der har ledelseserfaring og som er bevidst om ledelsesopgaven i en politisk styret organisation. Dertil indsigt i ledelsesopgave med ressourcestyring, struktur og god planlægning som fundament for den faglige ledelse. Du skal med andre ord være stærk på det faglige og have lyst og evne til at tilegne dig ny viden inden for området.

Du skal have undervisningskompetence på folkeskoleområdet. Derudover skal du:

 • Have ambitioner på børnenes vegne ved at skabe resultater via de kompetencer der er brug for
 • Have et skarpt blik for medarbejdernes motivation og teamsamarbejde, og du arbejder systematisk for at skabe rum for faglig dialog. Du forstår betydningen af at være synlig blandt medarbejdere og elever i undervisning og aktiviteter
 • Kunne balancere mellem forankring og fornyelse på en skole med mange traditioner og med et konstant behov for udvikling
 • Være handlekraftig, synlig og tydelig – og samtidig være lyttende og anerkendende
 • Kunne prioritere den faglige sparring med ledere og medarbejderne – og tage aktivt del i arbejdet omkring børn, forældre og bestyrelse
 • Være kreativt tænkende, have humor og kunne lede med et glimt i øjet
 • Være visionær og udviklingsorienteret og have et godt blik for skolens muligheder og samarbejdsrelationer
 • have hjertet på rette sted og evner at være kulturbærer og værdiskaber
 • kunne lade dig inspirere af medarbejderne
 • være stærk kommunikativt og handlekraftig når det kræves
 • have ledelseserfaring indenfor skoleverdenen og gerne en relevant lederuddannelse, evt. på PD-niveau
 • have økonomisk, IT-fagligt, administrativt og pædagogisk overblik

Derfor skal du vælge os

Vi kan tilbyde:

En spændende lederstilling med masser af udviklingsmuligheder på en skole med gode faciliteter, som er veldrevet og som har gode traditioner, der kan og skal udvikles videre. Du vil blive en del af et stort velfungerende ledernetværk i Kalundborg Kommune, og du vil blive tilbudt en mentorordning det første år.

Samtidig tilbyder vi muligheden for at realisere høje faglige ambitioner i tæt samspil med øvrige skoleledere, direktøren for børn og ungeområdet samt kompetente kolleger i fagforvaltningen. Samtidig tilbydes et tværfagligt samarbejde med skolesocialrådgivere, ungdomsuddannelser, SSP, virksomheder og mange flere. Vi har en flad organisation, hvor skolelederne indgår i direkte reference til direktøren. Det giver både muligheder for at indgå i et strategisk samarbejde i hele skolelederkredsen i udviklingen af det samlede folkeskoleområde – og forudsætter samtidig en evne til at lede opad med forståelse for vilkårene i en politisk styret organisation.

Løn og ansættelsesvilkår

Stillingen besættes på tjenestemandsvilkår. De ambitioner og krav, der knytter sig til skolelederstillingen, muliggør en lønaftale på omkring 551.000 kr. årligt. Dertil kommer pension. Der er også mulighed for kontraktansættelse med 15% kontrakttillæg.  

Hvis du vil vide mere

Alle interesserede er velkomne til at kontakte os med spørgsmål om stillingen og en eventuel drøftelse af personlige kvalifikationer i forhold til stillingen. Alle henvendelser behandles fortroligt. Henvendelse kan rettes til Direktør Michael Gravesen tlf. 21 13 04 19

Ansøgning

Ansøgning uploades senest den 5. juni 2022, via nedenstående link.

Den 9. juni 2022 træffer ansættelsesudvalget beslutning om, hvem der indkaldes til 1. samtalerunde. De udvalgte ansøgere får besked samme dag.

1. samtalerunde afvikles den 15. juni 2022 kl. 8.30 - 15.00.

Kompetenceprofilen for de ansøgere, der går videre til 2. samtalerunde, afvikles den 17. juni 2022. Tilbagemeldingen tager ca. 1,5 time.

2. samtalerunde afvikles den 21. juni 2022 kl. 11.00 – 16.00.

Ansøgeren forventes at tiltræde den 1. august 2022.

Om os

Kalundborg er en kommune i vækst.

Kommunen huser en af Sjællands største industrikoncentrationer uden for København med nogle af Danmarks største energi- og procesvirksomheder. Novo Nordisk har for nylig offentliggjort, at de frem mod 2027 vil investere 17 mia. i deres produktionsanlæg i Kalundborg. Senest har Chr. Hansen og AP Terminals etableret sig i Kalundborg og flere virksomheder er på vej. Vi opbygger et banebrydende center for udvikling af avanceret biotek produktion, uddannelse og startups, ligesom den verdenskendte Kalundborg Symbiose ikke bare er et eksempel på fremsynet energieffektiv og bæredygtig produktion, men også et udtryk for en helt særlig måde at tænke cirkulær økonomi på.

Erhvervslivet efterspørger både akademikere og faglært arbejdskraft, ligesom der er behov for velkvalificerede medarbejdere i den offentlige sektor. Her kan du ikke bare finde et godt job - du kan også skabe dig en karriere. Kommunen har knap 49.000 borgere og arbejder på at flere, vil vælge at bo tæt på den smukke vestsjællandske natur.

Vi er 3.300 kommunalt ansatte, og vi arbejder alle strategisk med at skabe mere samarbejde med hinanden og eksterne partnere - borgere, virksomheder og andre myndigheder. Det gør vi for at opnå bedre resultater og understøtte, at kommunen når sin vision om at være et godt sted at bo og leve, uddanne sig, arbejde og drive virksomhed.

Kalundborg Kommune har lanceret en podcastserien ”Karriere på Kalundborgsk”. I serien fortæller en række medarbejdere om, hvordan deres karriere har formet sig med et job i Kalundborg Kommune. Serien er et led i kommunens bestræbelser på at rekruttere dygtige medarbejdere.

Hør dem her: https://karrierepaakalundborgsk.podbean.com/

Vi opfordrer alle uanset baggrund, køn, religion mv. til at søge.

I Kalundborg Kommune har vi en generel politik om indhentning af straffeattest.

Send ansøgning