Skoleleder til Svebølle skole

Detaljer

 • Firma navn: Svebølle skole
 • Område: Nordvestsjælland
 • Land: Danmark
 • Industri: Skole
 • Speciale: Skoleleder
 • Stillingstype: Fuldtid
 • Opslået: 24-06-2021
 • Ansøgningsfrist: 10-08-2021

Om jobbet
Robust skoleleder med ledelseserfaring og rummelighed

Vores nuværende skoleleder har fået nye udfordringer på en anden skole i Kalundborg Kommune, derfor søger vi nu efter en faglig stærk person til en spændende og attraktiv stilling som skoleleder på Svebølle skole.

Det er vigtigt at du er optaget af begrebet ”ordentlighed” – både i ord og handling. Det betyder at vores nye skoleleder både skal være robust og tydelig og som samtidig være lyttende og anerkendende.

Synlighed er også vigtigt for os, både overfor elever, medarbejder og lokalsamfund og i samarbejdet med forældrene. Du skal udstråle fællesskab og være positiv overfor at styrke forældresamarbejdet, bla. ved at invitere forældrene tæt på skolen. Det gode forældresamarbejde kræver også, at du har evnen til at håndtere også de vanskelige forældresamtaler.

For at få succes i jobbet skal du være indstillet på at videreføre den ”vi-kultur” og det stærke fællesskab der allerede findes på skolen og hvor eleverne altid er i centrum. Vi har søsat en flerårig udviklingskurs, som er blevet til i et tæt samarbejde mellem ledelsen og medarbejderne. Denne kurs skal der fortsat realiseres på, med dig som kaptajn.

Det kræver også at du kan skabe gennemsigtighed i ledelsen, motivere og arbejde med klare gensidige forventninger.

Du evner at balancere mellem autoritet og omsorg, og mellem dynamik og stabilitet. Det betyder at du skal være en værdiorienteret leder, som er klar til fortsat at stille høje krav til fagligheden, de gode resultater og den stærke fortælling om Svebølle skole. Det betyder også, at du skal være en stærk kommunikator, som kan synliggøre skolen internt og eksternt.

Vi har – kort sagt - brug for en skoleleder der kan fortsætte den gode udvikling som skolen er inde i, og som kan se sig selv i en organisation med et stræks fokus på holdånd.

Se den fulde job- og personbeskrivelse her

Din profil
Vi søger en skoleleder, der har ledelseserfaring og som er bevidst om ledelsesopgaven i en politisk styret organisation. Dertil indsigt i ledelsesopgave med ressourcestyring, struktur og god planlægning som fundament for den faglige ledelse. Du skal med andre ord være stærk på det faglige og have lyst og evne til at tilegne dig ny viden inden for området.

Du skal have undervisningskompetence på folkeskoleområdet. Derudover skal du:

 • Have ambitioner på børnenes vegne ved at skabe resultater via de kompetencer der er brug for
 • Have et skarpt blik for medarbejdernes motivation og teamsamarbejde, og du arbejder systematisk for at skabe rum for faglig dialog. Du forstår betydningen af at være synlig blandt medarbejdere og elever i undervisning og aktiviteter
 • Kunne balancere mellem forankring og fornyelse på en skole med mange traditioner og med et konstant behov for udvikling
 • Være handlekraftig, synlig og tydelig – og samtidig være lyttende og anerkendende
 • Kunne prioritere den faglige sparring med ledere og medarbejderne – og tage aktivt del i arbejdet omkring børn, forældre og bestyrelsen
 • Være kreativt tænkende, have humor og kunne lede med et glimt i øjet
 • Være visionær og udviklingsorienteret og have et godt blik for skolens muligheder og samarbejdsrelationer
 • have hjertet på rette sted og evner at være kulturbærer og værdiskaber
 • kunne lade dig inspirere af medarbejderne og samtidig kan lede på op, ned og ud
 • være stærk kommunikativt og handlekraftig når det kræves
 • have ledelseserfaring indenfor skoleverdenen og gerne en relevant lederuddannelse, evt. på PD-niveau
 • En tydelig leder af ledere
 • have økonomisk, IT-fagligt, administrativt og pædagogisk overblik

Derfor skal du vælge os
En spændende lederstilling med masser af udviklingsmuligheder på en skole med gode faciliteter, som er veldrevet og som har gode traditioner, der kan og skal udvikles videre. Du vil blive en del af et stort velfungerende ledernetværk i Kalundborg Kommune, og du vil blive tilbudt en mentorordning det første år.

Løn og ansættelsesvilkår
Stillingen besættes på tjenestemandsvilkår. De ambitioner og krav, der knytter sig til skolelederstillingen, muliggør en lønaftale, hvor forhandlingsudgangspunktet vil være på kr. 531.000 årligt. Dertil kommer pension.

Hvis du vil vide mere
Alle interesserede er velkomne til at kontakte os med spørgsmål om stillingen og en eventuel drøftelse af personlige kvalifikationer i forhold til stillingen. Alle henvendelser behandles fortroligt. Henvendelse kan rettes til Direktør Michael Gravesen tlf. 21 13 04 19

Ansøgning
Ansøgning uploades senest den 10. august 2021, via nedenstående link.

Den 12. august 2021 træffer ansættelsesudvalget beslutning om, hvem der indkaldes til 1. samtalerunde. De udvalgte ansøgere får besked samme dag.

1. samtalerunde afvikles den 16. august 2021 i tidsrummet kl. 14.00 - 19.00.

Kompetenceprofilen for de ansøgere, der går videre til 2. samtalerunde, afvikles i uge 33. Tilbagemeldingen tager ca. 1,5 time.

2. samtalerunde afvikles den 26. august 2021 kl. 12.00 – 18.00.

Ansøgeren forventes at tiltræde den 1. oktober 2021.

Om os
Kalundborg er en kommune i vækst.

Kommunen huser en af Sjællands største industrikoncentrationer uden for København med nogle af Danmarks største energi- og procesvirksomheder. Vi opbygger et banebrydende center for udvikling af avanceret biotek produktion, uddannelse og startups, ligesom den verdenskendte Kalundborg Symbiose ikke bare er et eksempel på fremsynet energieffektiv og bæredygtig produktion, men også et udtryk for en helt særlig måde at tænke cirkulær økonomi på.

Erhvervslivet efterspørger både akademikere og faglært arbejdskraft, ligesom der er behov for velkvalificerede medarbejdere i den offentlige sektor. Her kan du ikke bare finde et godt job - du kan også skabe dig en karriere. Kommunen har knap 49.000 borgere og arbejder på at flere, vil vælge at bo tæt på den smukke vestsjællandske natur.

Vi er 3.300 kommunalt ansatte, og vi arbejder alle strategisk med at skabe mere samarbejde med hinanden og eksterne partnere - borgere, virksomheder og andre myndigheder. Det gør vi for at opnå bedre resultater og understøtte, at kommunen når sin vision om at være et godt sted at bo, leve, arbejde og drive virksomhed.

Kalundborg Kommune har lanceret en podcastserien ”Karriere på Kalundborgsk”. I serien fortæller en række medarbejdere om, hvordan deres karriere har formet sig med et job i Kalundborg Kommune. Serien er et led i kommunens bestræbelser på at rekruttere dygtige medarbejdere.

Hør dem her 

I Kalundborg Kommune har vi en generel politik om indhentning af straffeattest.

SØG JOBBET VIA DENNE SIDE