Skoleleder til Thorup-Klim Skole

Har du oplagt talent for og lyst til at være skoleleder på en spændende og udviklende skole med både stort potentiale og en gennemgående lyst til nyskabelse? Er du allerede leder og har du lyst til at lede og understøtte en gruppe ambitiøse og kompetente medarbejdere? Kan du lide at skabe sammenhæng i børns liv og udvikling? Så er dette måske en lederstilling for dig!

Detaljer

  • Firma navn: Thorup-Klim Skole
  • Område: Nordjylland
  • Land: Danmark
  • Industri: Skole
  • Speciale: Skoleleder
  • Stillingstype: Fuldtid
  • Opslået: 30-04-2018
  • Ansøgningsfrist: 25-05-2018

Jammerbugt Kommune søger en ny skoleleder til Thorup-Klim Skole. Skolen rummer både daginstitution, SFO og skole og er placeret fantastisk midt i den danske natur mellem hav og fjord.

Thorup-Klim Skole er en samdreven institution, der både består af skole, SFO, børnehave og vuggestue. Skoledelen består af ca. 70 elever fordelt på 7 årgange (0.-6. klasse). Skoledelen er opdelt i 2 afdelinger. I undervisningsdelen er der ansat 6 lærere og 2 skolepædagoger. Indskolingen dækker 0-3. klasse og mellemtrinnet dækker 4.-6. klasse. Pædagoger og pædagogmedhjælpere fra SFO’en er med som ekstra ressource i nogle timer i indskolingen, ligesom de står for noget af den understøttende undervisning.

Storkereden, der huser både vuggestue, børnehave og SFO har til huse i egne selvstændige lokaler i umiddelbar tilknytning til skolen. Storkereden er normeret til 20 børn i vuggestuen og 40 børn i børnehavedelen. Der er ca. 25 børn i SFO-delen. I Storkereden er der ansat 8 pædagoger, 4 medhjælpere og 2 assistenter.

Skolen består af en skoledel med ca. 119 elever fordelt på 7 årgange (0.-6. klasse) samt Storkereden, der huser både vuggestue, børnehave og SFO. Skoledelen er opdelt i 2 afdelinger. I undervisningsdelen er der ansat 6 lærere og 2 skolepædagoger. Indskolingen dækker 0-3. klasse og mellemtrinnet dækker 4.-6. klasse. Pædagoger og pædagogmedhjælpere fra SFO’en er med som ekstra ressource i nogle timer i indskolingen, ligesom de står for noget af den understøttende undervisning. 

Storkereden har til huse i egne selvstændige lokaler i umiddelbar tilknytning til skolen. Storkereden er normeret til 20 børn i vuggestuen og 40 børn i børnehavedelen. Der er ca. 25 børn i SFO-delen. I Storkereden er der ansat 8 pædagoger, 4 medhjælpere og 2 assistenter.

Opgaven
Thorup-Klim Skole søger en leder, der med respekt for det allerede etablerede og i et tæt samarbejde med skolens interessenter kan gå forrest i udviklingen. Det forventes, at den kommende skoleleder er fagligt og ledelsesmæssigt kompetent og i dagligdagen agerer synligt i alle skolens tilbud. Skolen ligger i et mindre lokalsamfund med stærkt sammenhold og en masse traditioner, og det forventes, at skolelederen kan vedligeholde og skabe relationer til det omkringliggende samfund.

Der søges en leder, der fortsat kan udvikle det tætte og nære, så det giver mening for både børn, forældre og medarbejdere. Dette kræver et stort lederpotentiale eller en god portion ledererfaring og ikke mindst en integritet og ro, der gør, at man både kan træffe beslutninger og sætte retning, uden at miste evnen til at lytte og involvere.

Skoleledelse er i Jammerbugt Kommune lig med læringsledelse, hvor kerneaspekterne er pædagogisk ledelse og personaleledelse. Som skoleleder vil man derfor have fokus på, hvordan skolen som organisation udvikler sin kompetence til at løse sin kerneopgave. Der er et tæt samarbejde blandt kommunens skoleledere, og man må derfor forvente at blive en aktiv medspiller i den fælles kommunale skoleopgave.

Kommunens initiativ ”Liv i by og skole” signalerer, at man prioriterer udviklingen af de mindre samfund. Med dette initiativ er der således et stort fokus på at understøtte arbejdet og udviklingen på blandt andet Thorup-Klim Skole i de kommende år.

Yderligere information om stillingen kan læses i job- og kravprofilen her.

Du er også velkommen til at kontakte skole- og dagtilbudschef Diana Lübbert Pedersen på telefon 4191 2431, eller Mercuri Urvals konsulent Jesper Madsen på telefon 2289 8525.

Finder du jobbet interessant, kan du uploade ansøgning og CV (referencenummer: DK-05049) senest den 25. maj 2018, kl. 10.00.

Søg stillingen