Søren Kanne-skolen søger en pædagogisk afdelingsleder, der både kan være afdelingsleder for specialklasserækken på afdeling Vestre og undervisningsvejleder

Detaljer

 • Firma navn: Søren Kanne-skolen
 • Område: Midtjylland
 • Land: Danmark
 • Industri: Skole
 • Speciale: Afdelingsleder
 • Stillingstype: Fuldtid
 • Opslået: 23-02-2021
 • Ansøgningsfrist: 14-03-2021

For at opnå et bredere ansøgerfelt er dette et genopslag af stillingen.

Pr. 1. maj 2021 søger vi en dygtig afdelingsleder, der kan være med til at sætte retning og skabe resultater for vores skole. Stillingen er på fuld tid, med ca. halvt tid som afdelingsleder og ca. halvt tid som undervisningsvejleder for hele skolen.

Søren Kanne-skolen blev etableret d. 1. august 2019 ved en sammenlægning af fire tidligere skoler. Skolen består af fire afdelinger, som er placeret i Grenaa og omegn.
Afdeling Vestre er placeret i Grenaa by tæt på skov, å og marker. Afdelingen har ca. 450 elever fra 0.-6. årgang. Specialklasserne udgør ca. 40 af disse elever fordelt på 7 klasser pt.

Specialklasserækkerne ved Søren Kanne-skole er en af Norddjurs kommunes to specialklasserækker for børn i alderen 0.-9. klasse.
Tilbuddet er for normalt begavede elever og elever med nedsatte kognitive funktioner. Elevernes vanskeligheder kan omfatte faglige vanskeligheder og bl.a. diagnoser som ADHD, socialt kognitive vanskeligheder og diagnoser indenfor autismespektret.

Specialklasserne har også egen SFO. Denne SFO indgår også som en del af ledelsesopgaven.

I Norddjurs Kommunen har vi værdierne Tillid, Ordentlighed, Fællesskab og Udvikling. De fire værdier tages alvorligt i det daglige arbejde.

I Skole- og dagtilbudsafdelingen i Norddjurs Kommune har vi følgende kerneopgave:
Vi skaber miljøer, hvor børn ses, lærer, trives, deltager – og tør livet.
Kerneopgaven er gennemgående i den måde vi ser og arbejder med eleverne, personalet, og forældre i dagligdagen.

Vi søger en leder der brænder for at lave god skole.

Du:

 • har en baggrund med stor erfaring indenfor det specialpædagogiske felt. Du må gerne have en lederuddannelse, eller være klar til at gennemføre en.
 • har erfaring med målgruppen og er fagligt velfunderet, således at du kan understøtte udviklingen af det specialpædagogiske miljø.
 • er optaget af at sikre det gode forældresamarbejde gennem forståelse for den enkelte families situation i forhold til familie- og skoleliv.
 • er god til at kommunikere med alle interessenter omkring skolen.
 • er handlekraftig og har en synlig demokratisk ledelsesstil, og du formår at skabe følgeskab på tværs af personalegrupper. Det gode samarbejde i mellem lærere og pædagoger er et must for at lykkedes med opgaven.
 • kan yde omsorg og relevant samspil i kontakten med store og små.
 • er administrativ stærk og kan skabe struktur og rammer for dig selv og andre.
 • er ordentlig i ord og handlinger, og besiddelsen af en smule selvironi skader ikke.

Vi er fortsat i gang med at etablere en ny fælles skole og du vil komme til at indgå i arbejdet med en fælles vision for Søren Kanne-skolen, samt arbejdet med fælles tråde fagligt og socialt.

I den daglige ledelse får du ansvaret for ca. 18 personaler og i sparring med den anden afdelingsleder for specialklasserne for 7.-9. får du det daglige ansvar for udviklingen af specialklasserækken.

Som undervisningsvejleder skal du vejlede i alm. klasserne i forhold til elever eller klasser med udfordringer. Vejledningen skal foregå gennem refleksion i samarbejde med lærerteamet for eleven/klassen.

Skolens samlede ledelsesteam består af otte ledere. I ledelsesteamet lægger vi vægt på godt samarbejde og forsøger at være eksemplariske i forhold til de øvrige samarbejdsfora på skolen. Vi ønsker, at forbedre det at arbejde som reflekterende team.

Ledelsesteamet har udarbejdet et ledelsesgrundlag, som kan rekvireres ved kontakt til skolelederen.

Har du brug for at høre nærmere om stillingen eller aftale et besøg, så kontakt skoleleder Jacob Hørlyk på telefon 89 59 46 02 eller 21 73 35 69. Alle henvendelser behandles fortroligt.

Ansøgningsfristen er søndag d. 14. marts 2021

Der gennemføres to samtalerunder, første samtale er torsdag d. 18. marts. Og anden samtale torsdag d. 28. marts. Indkaldes man til anden samtalerunde, vil der blive indhentet referencer og der skal besvares en personlighedstest.

Ansøgningen sendes elektronisk via link i stillingsopslaget på Norddjurs Kommunes hjemmeside.

Lønnen fastsættes efter gældende overenskomst.

Vores Norddjurs
I Norddjurs kommune arbejder vi ud fra værdierne tillid, ordentlighed, udvikling og fællesskab, som er beskrevet i vores organisations- og ledelseskodeks Vores Norddjurs.

De fire værdier er grundlaget for organisationens virke og er med i alt, vi gør. Kodekset sætter en fælles retning og er dét, der binder os sammen. Værdierne lever i den daglige praksis og i den måde vi arbejder og samarbejder på. Værdierne udspiller sig på alle ledelses- og medarbejderniveauer, samt i mødet med borger og omverden.

Læs det fulde organisations- og ledelseskodeks her: https://www.norddjurs.dk/norddjurs/organisation-og-ledelse/organisations-og-ledelseskodeks

Søg stillingen her