Souschef til Skolen ved Bülowsvej

Frederiksberg Kommune søger en Souschef til Skolen ved Bülowsvej

Detaljer

 • Firma navn: Skolen ved Bülowsvej
 • Område: Hovedstaden
 • Land: Danmark
 • Industri: Skole
 • Speciale: Souschef
 • Stillingstype: Fuldtid
 • Opslået: 21-06-2019
 • Ansøgningsfrist: 06-08-2019

Da vores souschef har fået nyt job som skoleleder søger vi en ny pædagogisk leder med souscheffunktion, som kan indtræde i et velfungerende, ambitiøst, systemisk tænkende og udviklingsorienteret ledelsesteam. Som pædagogisk leder og souschef hos os er det vigtigt, at du har kompetencer inden for pædagogisk læringsledelse samt personale- og administrativ ledelse.

Du vil sammen med de øvrige ledere have ansvaret for den daglige drift og udvikling af skolen. Særligt arbejdet med den faglige udvikling af skolen, hvor en målfokuseret læringspraksis med vægtning på feedback og progression er prioriterede ledelsesområder for de pædagogiske ledere. Vi forventer derfor, at du er stærk til relationer og kan skabe følgeskab blandt medarbejderne og sammen med dem udvikle praksis, så alle børn lærer så meget som de kan og er i trivsel. Du skal arbejde tæt sammen med lærere, pædagoger, årgangsteam, ledelse, administration, forældre, skolens ressourceteam og skolevæsenet som helhed og meget af arbejdet foregår i inddragende processer, hvor du har en helt central og ansvarlig rolle som leder.

Du har personale- og afdelingsledelse i vores indskolingsafdeling fra 0-5 årgang, og så har du ansvaret for ansættelser, personalesager, medarbejdersamtaler, teamudvikling. Derudover skal du kunne håndtere børnesager, fagfordeling, fagbudgetter samt indgå i strategiske ressourceprioriteringer i forhold til organisationens overordnede målsætninger.

Hvis du kan se dig selv i disse opgaver, så tilbyder vi:

 • Et velfungerende og samarbejdende ledelsesteam med glimt i øjet, som kontinuerligt arbejder med udviklingen af såvel det personlige lederskab som den strategiske og organisatoriske ledelsesopgave, som teamet løfter i fællesskab
 • En ambitiøs skole med engagerede medarbejdere, som forventer en tæt ledelsesmæssig dialog og som er optaget af at etablere velfungerende og inkluderende læringsfællesskaber for alle skolens børn
 • Et skolevæsen hvor der er god dialog og sparring gennem etablerede kommunale netværk, og hvor man som leder inviteres med til at drøfte og udvikle den overordnede linje og tiltag på tværs af skolerne i det fælles skolevæsen.

Skolen ved Bülowsvej har knap 1000 elever og ca.120 medarbejdere. Skolen har 3-5 spor fra 0.-9. klasse, og har SFO samt fritids- og ungdomsklub som del af skolens samlede organisation.

Ledelsen på skolen består af en skoleleder, en administrativ leder, to pædagogiske ledere med ansvar for undervisningen (hvoraf den ene varetager funktionen som souschef) samt to pædagogiske ledere med ansvar for skolens SFO og klub.

Skolevæsenet i Frederiksberg Kommune er kendetegnet af et stort politisk engagement og en levende dialog mellem alle skolens parter; skoleledelser, skolebestyrelser, forvaltning og Undervisningsudvalg.

 

Vi ønsker en souschef, der;

 • Vægter relationerne højt og er aktivt deltagende i ledelsesudviklingen af skolen
 • Er ambitiøs, fagligt velfunderet og har styr på – hvad der virker, hvilke redskaber der skal tages i brug og hvilke indsatser, der skal sættes ind hvornår
 • Kan formidle og understøtte en pædagogisk praksis baseret på data, evidens, mål, feedback og evaluering samt ved løbende at vurdere effekt og kvalitet
 • Sætter en ære i, at der er styr på systemerne omkring dagligdagens opgaver
 • Får energi af såvel de administrative opgaver som de pædagogisk-ledelsesmæssige opgaver
 • Er en afslutter, som sikrer, at opgaverne gøres færdige til tiden, og at der følges op på dem
 • Har en ledelsesstil præget af tillid, ordentlighed, dialog og delegation og er i stand til at prioritere i en travl hverdag
 • Har relevant uddannelsesbaggrund, som kvalificerer dig til at lede såvel de pædagogisk-didaktiske som de administrative processer

Skolen ved Bülowsvej og Frederiksberg Kommune har rigtig meget at byde på, og vi glæder os til at udvikle skolen sammen med den helt rigtige pædagogiske leder/souschef.

Hvis du vil høre mere om stillingen, så kontakt skoleleder, Lars Westh, tlf. 2898 0591

Endelig kan du læse mere om skolen på http://skolenbulowsvej.skoleporten.dk/sp

Ansættelsesproces- og vilkår
Ansøgningsfrist er tirsdag den 6. august 2019 kl.12:00 og 1. samtalerunde gennemføres torsdag den 8. august og evt. 2. samtalerunde gennemføres torsdag den 15. august. I forbindelse med indkaldelse til 1.samtale og evt. 2. samtale vil du få udleveret en opgave, som du skal forberede og fremlægge.

Ansættelse sker pr. 1. oktober 2019 efter gældende overenskomst. Vi gør opmærksom på, at inden ansættelse kan finde sted, skal du fremvise en §36 straffeattest (børneattest) samt en almindelig §11 straffeattest. Ansøgning sker via Frederiksberg Kommunes hjemmeside: www.frederiksberg.dk/om-kommunen/job-og-karriere.aspx

Søg jobbet her