Svendborg Kommune søger ny skoleleder til Vestermarkskolen

Vores skoleleder går på pension, og vi søger derfor en ny skoleleder, som kan lede og videreudvikle en solid skole med stærke rødder og en blomstrende faglighed. På Vestermarkskolen passer vi godt på hinanden og vi passer godt på skolen.

Detaljer

 • Firma navn: Svendborg Kommune
 • Område: Syddanmark
 • Land: Danmark
 • Industri: Skole
 • Speciale: Skoleleder
 • Stillingstype: Fuldtid
 • Opslået: 24-10-2019
 • Ansøgningsfrist: 15-11-2019
Skolen tegnes af engagerede og dygtige medarbejdere, der arbejder målrettet med elevernes trivsel, læring og dannelse på vejen mod at blive livsduelige og demokratiske verdensborgere.
Relationer, rummelighed og ordentlighed er en central del af skolens karakter, og vi har brug for en leder, der går forrest i skolens progression og udvikling - en leder, der brænder for børnene, medarbejderne og skolen.
 
Om skolen
Vestermarkskolen er et godt sted at være og et godt sted at lære. Visionen er, at:
 • Alle børn lærer så meget, de kan.
 • Alle børn lærer, hvordan de lærer bedst.
 • Alle børn bliver udfordret på deres viden, kreativitet og nysgerrighed.
På Vestermarkskolen tillægger vi relationerne til hinanden stor værdi. Det kan mærkes både i relationerne til og blandt eleverne, men i høj grad også til kollegaer, ledere og forældre. Vi er ambitiøse med børnenes relationskompetencer og lægger vægt på trivsel gennem projekter og traditioner på tværs af årgange eksempelvis ved ”elevfamiliegrupper” og venskabsklasser.

Du vil blive leder for en medarbejdergruppe, der er stabil, udviklingsparat og som vil hinanden og skolen. Vi vil hinanden professionelt, og i vores teams deler vi viden og er åbne for sparring. Vi har en velfungerende og aktiv personaleforening, da vi også vægter det uformelle samvær. Det skal være nemt at komme ind som ny kollega. Som ny leder vil du blive en del af en organisation, hvor tillid og fleksibilitet er nøgleord.

Vi arbejder for, at børnene bliver klædt godt på til den globale og digitaliserede verden. Med Svendborgprojektet (0.-6. klasse) fylder idræt og den kropslige dannelse også meget. Hos os har vi dans, leg og bevægelse på skemaet, som en fast del af idrætsundervisningen, mens vi har to faste ugentlige morgensamlinger, hvor sang og fællesskab er i højsædet.

Vestermarkskolen ligger i skønne landlige omgivelser på Sydfyn med optimale muligheder for udeskole og samarbejde med frilufts - og naturlivet.  Skolen udgør et naturligt vækstcentrum i området og mange lokale foreninger og organisationer søger skolen for samarbejde, udvikling og lokaler.

Skolen ligger tæt på to friskoler, hvilket holder os på tæerne og skarpe, når vi driver skole. Vi stræber hele tiden efter at blive bedre og skoleåret 2019-20 er ingen undtagelse – et par eksempler på udviklingstiltag, som er i gang eller i pipeline:
 • Opstart af forårsSFO – (1. april 2020) og særligt fokus på overgang fra dagtilbud til skole
 • Spot på den gode undervisning for alle skolens børn - vi finder Vestermarkskolens vej ind i mangfoldige læringsmiljøer
 • Mulig overgang fra tre-faset til to-faset skole med børnemiljø og ungemiljø
 • Nyt fokus på vejlederfunktionerne på skolen – tydelighed omkring roller og ansvar
 • Implementering af AULA som erstatning for skoleintra (oktober 2019)
 • Pædagogiske laboratorier – faglig pædagogisk fordybelse
 • Udsigt til, at det nærliggende børnehus flytter ind på skolen. Vi glæder os til de ændringer og muligheder, der opstår ved at bo dør om dør med børnene, før de starter forårsSFO/skole.
 
Vi søger en skoleleder, der:
 • Er tæt på den pædagogiske praksis og er en synlig del af hverdagen for både elever, medarbejdere og forældre
 • Kan sætte retning og finde nye veje sammen med medarbejderne
 • Er tydelig og tør træffe beslutninger – også de svære
 • Er kompetent i forhold til økonomistyring og har forståelse for sammenhængen mellem pædagogik og økonomi
 • Sikrer systematik og opfølgning med henblik på elevernes trivsel og læring
 • Har ledelseserfaring/-uddannelse og naturligvis lærerbaggrund
 • Inddrager og anvender relevant viden og data
 • Trives med åbne døre og en uhøjtidelig omgangstone
 • Har humor og et positivt livssyn
 • Er empatisk, lydhør og anerkendende
 
 
Skoleområdet i Svendborg Kommune
I Svendborg Kommune har vi i alt 12 folkeskoler, fordelt på både grundskoler med 0.-6. klasse, skoler med 0.-9. klasse, en ungeskole med 7.-9. klasse, et 10. klassecenter samt specialklasser og -skole.

Vi har høje forventninger til vores skoler, både til elever, personale, ledelse og forældre. Derfor arbejder vi med mangfoldige læringsmiljøer. Det vil sige, at vi har læringsmiljøer, der afspejler børns forskellige behov og tilgange til læring. Og det vil også sige, at vi tilbyder en skoledag, hvor der er højt til loftet og plads til forskellige måder at lære på. Mangfoldige læringsmiljøer er ikke en bestemt pædagogisk tilgang eller et koncept. Det er en beskrivelse af, hvor vi gerne vil hen, og i det skal den enkelte skole finde sin egen vej. Du skal som skoleleder arbejde aktivt for at fremme og understøtte denne dagsorden. Ambitionen er klar: Vi skal have en stærk folkeskole, der favner diversiteten hos vores elever.

Som skoleleder i Svendborg Kommune inddrages du i udviklingen af skoleområdet, og vi forventer, at du bidrager aktivt hertil. Der er et tæt forpligtende samarbejde med skolechef, skoleafdelingen og dine skolelederkolleger. Som leder bliver du tilknyttet et introducerende læringsforløb, der har til formål at understøtte dig i at komme godt i gang med de konkrete ledelsesopgaver og blive en del af det professionelle læringsfælleskab i skoleledergruppen.

Du tilbydes i den forbindelse sparring med såvel intern som ekstern konsulent.

På Sydfyn kan du leve det gode liv; Vester Skerninge har en suveræn beliggenhed midt i den skønneste natur på kanten af det Sydfynske Øhav og Svendborg Kommune er en mini-metropol, der byder på det hele. Vi har velfungerende landsbyer og hovedbyen, som er en livlig handelsby med en charmerende bymidte. Vi har teatre, museer, foreningsliv og maritimt miljø.

Svendborg er placeret midt i landet med 30 min. til Odense og to timer til både København og Århus.
 
Kontaktoplysninger
Du opfordres til at aftale besøg på skolen.
Kontakt sekretær Gitte Højlund Thomsen for aftale, tlf.: 6223 6105.
For yderligere oplysninger om denne spændende stilling kan du kontakte skolechef Nanna Lohman, tlf.: 2965 7640, afdelingsleder Mimi Visbjerg, tlf.: 3017 6330 eller skolebestyrelsesrepræsentant Thomas Andresen, tlf.: 2928 9202.
 
Links:
Vestermarkskolen
Vestermarkskolens facebookside
Ledelsesgrundlaget for skoleledelser
Vision for læring og dannelse – Svendborg Kommune
Vision for folkeskolen i Svendborg Kommune
Svendborgprojektet
Mangfoldige læringsmiljøer
 
Ansøgningsprocedure og tidsplan 
Ansøgningsfrist: 15. november 2019

Der forventes afholdt 1. ansættelsessamtale den 22. november 2019 og 2. ansættelsessamtale 5. december 2019 i dagtimerne.

Der indhentes referencer mellem 1. og 2. samtale efter aftale, og der vil indgå en personlighedsprofil og en case i forbindelse med 2. samtalerunde.

Stillingen forventes besat pr. 1. februar 2020.

Løn og ansættelsesforhold
Ansættelsen sker på kontraktvilkår for skoleledere. Forhandling om vilkår sker med Lærernes Centralorganisation. Årslønnen inklusive kontrakttillæg på 15% er på 658.388 kr. eksklusiv pension.

Skoleafdelingen indhenter straffeattest og børneattest på ansøger. Det er en forudsætning for ansættelsen, at straffeattesten og børneattesten er tilfredsstillende i forhold til stillingen. Vurderingen foretages af Juridisk Afdeling.