Trekronerskolen søger ny viceskoleleder

Detaljer

 • Firma navn: Trekronerskolen
 • Område: Sjælland
 • Land: Danmark
 • Industri: Skole
 • Speciale: Viceskoleleder
 • Stillingstype: Fuldtid
 • Opslået: 08-06-2021
 • Ansøgningsfrist: 18-06-2021

Da vores nuværende viceskoleleder fortsætter sin karriere som skoleleder, søger vi en ny udviklingsorienteret leder til vores ledelsesteam, der i tæt samarbejde med den øvrige ledelse vil være med til at videreudvikle Trekronerskolen i Roskilde.
Vi lægger vægt på, at du kan varetage ledelsen af skolens inklusionsindsatser, herunder skolens inklusionsteam, og videreudvikle vores gode arbejde med at skabe inkluderende og motiverende læringsmiljøer.
Desuden ønsker vi, at du skal være nærmeste leder for vores mellemtrinsårgange.

Du skal kunne træde ind i den fremtidige lederrolle:

 • Brænde for pædagogisk ledelse og udvikling
 • Facilitere læringsledelse af team
 • Udøve faglig ledelse
 • Være anerkendende og god til at indgå i dialog både indadtil og udadtil
 • Understøtte udviklingen af kerneopgaveforståelsen fra undervisning til læring

Du skal som nærmeste leder for udvalgte årgange:

 • Være med til at sikre kvaliteten af det daglige pædagogiske og faglige arbejde 
 • Være optaget af, hvordan vi lykkes med, at alle vores elever bliver så dygtige, som de kan
 • Kunne træffe beslutninger i et fleksibelt miljø
 • Udøve nærværende og tillidsskabende personaleledelse

Vi forventer desuden, at du er læreruddannet og har erfaring med ledelse.

Ledelsesteamet på Trekronerskolen – nu reduceret til tre mænd - er kendetegnet ved høj faglighed og et robust og tillidsfuldt samarbejde, hvor vi sætter en ære i at være ambitiøse på skolens vegne. Vi ved, at skolen ikke ledes fra skrivebordet, og vi vægter nær og direkte dialog med skolens mange engagerede medarbejdere, med en aktiv brugergruppe, med lokalsamfundet og med hinanden. Vi baserer vores ledelse på en socialkonstruktionistisk tilgang, hvor sprog og relationer skaber vores virkelighed. Vi komplimenterer hinanden, men vi mangler dig. 

Som kollega i ledelsesteamet lægger vi vægt på, at du: 

 • Ser dig selv som en del af et team 
 • Er analytisk, systematisk og handlingsorienteret
 • Har flair for kommunikation
 • Kan lide at udfordre på en konstruktiv facon
 • Er refleksiv og til stadighed ønsker at udvikle egen ledelse
 • Bidrage til og medfacilitere skolens pædagogiske udvikling

Vi tilbyder en skole, der er kendetegnet ved selvstyrende teams – professionelle læringsfællesskaber – på et højt niveau, fleksibel planlægning og tilstedeværelse, dygtige, engagerede og udviklingsorienterede medarbejdere, et fagligt samarbejde på tværs af årgange og fag, anerkendende tilgang til elever og medarbejdere samt et godt forældresamarbejde og en aktiv skolebestyrelse.

Skolen ligger i udkanten af Roskilde by og har en helt central rolle for Trekronerområdet, der er kendetegnet ved aktive borgere og brugere, der gerne tænker nyt, og som har høje forventninger til den lokale skole. Forventninger, som en ambitiøs, udviklingsorienteret og engageret medarbejdergruppe lever op til i samarbejde med en aktiv forældregruppe samt 900 glade børn. 
Du kan læse mere om skolen på: trekronerskolen.aula.dk.

Stillingen er til besættelse 1. august 2021.
Løn- og ansættelsesvilkår er ifølge gældende overenskomst.
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til skoleleder Jon Lissner tlf. 4631 6420.

Ansøgningsfristen er 18. juni 2021 kl. 12.00 og 1. ansættelsessamtale er tirsdag 22. juni. For de kandidater der går videre til anden runde, afholdes der 2. samtalerunde mandag 28. juni.

Søg stillingen her