Udviklingsorienteret sektionsleder (soushef) til Skoleafdelingen

Vil du arbejde med udviklingen af Hillerød Kommunes skolevæsen og har du høje ambitioner for elevernes læring? Kan du forbinde politiske processer med løsning af drifts- og udviklingsopgaver? Hvis ja, så kan Hillerød Kommune tilbyde dig en spændende stilling i Skoleafdelingen, hvor du dagligt vil indgå i et tæt samarbejde med skoler, fritidstilbud og forvaltningens øvrige afdelinger.

Detaljer

 • Firma navn: Hillerød Kommune
 • Område: Nordsjælland
 • Land: Danmark
 • Industri: Forvaltning
 • Speciale: Souschef
 • Stillingstype: Fuldtid
 • Opslået: 13-11-2017
 • Ansøgningsfrist: 29-11-2017

Direktøren for Skoleområdet, Anders-Peter D. Østergaard fortæller
”I Hillerød arbejder vi ambitiøst med at skabe stærke faglige og sociale fællesskaber for alle elever. Vi arbejder for at styrke elevernes læring, trivsel og dannelse og vi udvikler skolevæsenet på baggrund af det, vi ved virker. Som skolevæsen har vi gennem en årrække haft en positiv faglig progression, og vi er særligt optagede af, hvordan vi kan styrke vores løfteevne. Vi søger derfor en souschef med et stærkt engagement i forhold til at lede og udvikle det samlede skolevæsen”.

Et attraktivt job

I Skoleafdelingen er vi 3 administrative medarbejdere, 7 konsulenter og skolechefen, der alle brænder for at udvikle skole- og fritidsområdet. Vi er ambitiøse og arbejdstempoet er højt, og vi sætter en ære i at levere høj faglig kvalitet. Samtidig er det vigtigt for os, at der er plads til humor og en uformel omgangstone. Som souschef hos os bliver vi dine umiddelbare samarbejdspartnere, men du kommer også til at samarbejde tæt med de øvrige afdelinger på rådhuset og ledere og medarbejdere i skoler, HFO’er (SFO/klubber), Ungdomsskolen og UU om udviklingen af skole- og fritidsområdet i Hillerød Kommune.

Vi tilbyder

 • mulighed for at arbejde med den administrative, faglige og strategiske udvikling af folkeskoler og fritidstilbud til børn og unge i Hillerød Kommune
 • en stor selvstændighed og ansvar i opgaveløsningen, hvor du er tæt på skolelederne og øvrige samarbejdspartnere i dit daglige arbejde
 • en dialogbaseret samarbejdsform, hvor du er omgivet af dygtige og ambitiøse kollegaer i Skoleafdelingen, der vil noget med skole- og fritidsområdet. 


Ledelsesopgaverne i Skoleafdelingen bliver løst i et makkerskab med skolechefen, og du vil få indflydelse på, hvilke ledelsesopgaver, du skal løse. Dog vil du have direkte ledelsesansvar for 2 fritidsværesteder, ungdomsklubtilbuddet og Hillerød Ungdomsskole samt være daglig leder for de 10 medarbejdere i Skoleafdelingen. Hertil kommer ledelse af en række sagsområder, herunder digitaliseringsområdet.

Som en del af ledelsesopgaven vil du konkret skulle arbejde med

 • den pædagogiske og didaktiske retning for skolevæsenet - herunder at stå i spidsen for den fortsatte implementering af Hillerød Kommunes skolepolitik 2016-2020 samt ledelse af den strategiske kompetenceudvikling
 • opgaver inden for økonomistyring og data - herunder implementeringen af den politiske handleplan efter afrapportering af en samlet analyse af skoleområdet i foråret 2018 samt opgaver i forbindelse med en kommende analyse af specialundervisningen
 • ledelse af digitaliseringsområdet – herunder at stå i spidsen for en ny strategi for it og læring.

Vores nye souchef

Vi har et fælles skolevæsen med lokalt præg og skoleområdet har stor politisk interesse, og du skal derfor trives og kunne samarbejde i en politisk ledet organisation.
Du har en klar ledelsesprofil og har viden, forståelse og kompetence til at være med til at sætte den pædagogiske og didaktiske retning på skoleområdet, hvor vi har et gennemgående fokus på en styrkelse af almenområdet og alle børns muligheder for deltagelse i de sociale og faglige fællesskaber.

I den daglige ledelse af Skoleafdelingen praktiserer du en åben, positiv og anerkendende ledelsesstil, hvor du med tillid, tydelig kommunikation, motivation og opfølgning uddelegerer opgaverne. Som leder er du tillidsvækkende og god til at skabe relationer og kan med lethed bevæge dig på alle niveauer i organisationen. Du træder gerne i karakter og viser vejen, når der er brug for det, samtidig med, at du er kompromissøgende og ser dig selv som en del af en helhed.

Vi lægger vægt på, at du arbejder systematisk, analytisk og handlingsorienteret, og du forstår at bidrage til sammenhængskraft på et område med mange aktører. Du tænker i samarbejde, når du arbejder og sørger for at inddrage relevante aktører og kolleger. Du har endvidere forståelse for de administrative processer i driften af skoleområdet.

Det er vigtigt for os, at du

 • har en relevant faglig baggrund, suppleret med relevant efteruddannelse samt har pædagogisk erfaring og viden fra skole- og fritidsområdet.
 • har dokumenteret erfaring med faglig ledelse af skoleområdet og personaleledelse af medarbejdere eller kan påvise et udtalt talent for ledelse fra en forvaltning og/eller en skole
 • kan skabe retning og kommunikerer klart
 • kan navigere på mange forskellige niveauer og håndtere flere forskellige opgaver og interesser samtidig. 

Om os

Hillerød Kommune er opdelt i 7 skoledistrikter, hvoraf nogle har flere afdelinger. Herudover har vi to specialskoler, 10. klasseskolen samt ledelsen af UU. Du kan læse mere om skoleområdet i Hillerød Kommune på Hillerød Kommunes hjemmeside, hvor du også kan læse mål- og indholdsbeskrivelsen for Hillerød Fritidsordning.
 
På børneområdet arbejder vi ud fra ”Fælles Børn Fælles Ansvar”, som indeholder vores kommunale indsatsområder, den sammenhængende børne- og ungepolitik samt procedurer for at sikre tidlig indsats og sammenhæng i børns liv. Vi arbejder anerkendende og ud fra værdierne: Tillid, interesse, tid og omsorg, og vores vision Læring og Livskraft, sætter retning for hele vores organisation.
Forvaltningen i Hillerød Kommune har en flad struktur, hvor alle direktionsområder og borgmesteren er samlet i åbne kontorlandskaber på et forholdsvist nybygget rådhus.
Løn- og ansættelsesvilkår
 
Arbejdsstedet vil være Skoleafdelingen på Hillerød Rådhus, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød.
 
Forventet ansættelse er 1. februar 2018.

Løn- og ansættelsesvilkår

Ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst og efter principperne om Ny Løn med en grundlønsindplacering på løntrin 49.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er den 29. november 2017 og ansøgningen inklusive relevant bilag sendes elektronisk.
 
1. samtalerunde forventes gennemført 7. december 2017 og 2. samtalerunde forventes gennemført 15. december 2017.
Ansøgere der går videre til 2. samtale, skal påregne at gennemføre et analyseforløb mellem 1. og 2. samtale, der gennemføres af et eksternt konsulentfirma.

Yderligere oplysninger

Er du interesseret i at høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte direktør Anders-Peter D. Østergaard på tlf. 72 32 50 00.

Hillerød Kommune er en dynamisk og udviklingsorienteret kommune centralt placeret i det skønne Nordsjælland. Vi er en stor arbejdsplads med mere end 5.000 ansatte, og vi servicerer ca. 50.000 borgere. Vi opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Søg stillingen