Vicecenterchef - Center for Børn & Læring

Center for Børn & Læring i Guldborgsund Kommune søger en vicecenterchef, med bred ledererfaring og kendskab til skoleområdet.

Detaljer

 • Firma navn: Guldborgsund Kommune
 • Område: Lolland-Falster
 • Land: Danmark
 • Industri: Administration og ledelse
 • Speciale: Vicecenterchef
 • Stillingstype: Fuldtid
 • Opslået: 05-02-2018
 • Ansøgningsfrist: 23-02-2018

Center for Børn og Læring har høje ambitioner for alle børns trivsel og udvikling. I vores dagtilbud og skoler samt UU og ungdomsskolen er alle medarbejdere optaget af, at skabe endnu bedre læringsmiljøer så alle børn bliver så dygtige de kan og tager en ungdomsuddannelse.
 
Chefteamet i Center for Børn og Læring har ansvaret for den faglige og ledelsesmæssige udvikling af området. Teamet skal sikre en god kvalitet i politikbetjeningen, sikker økonomistyring og omsætte politik til faglige indsatser. Vi arbejder målrettet med den ledelsesmæssige betydning for udviklingens succes og har derfor et tæt samarbejde med de 38 decentrale ledere.
 
Center for Børn og Læring består ligeledes af en afdeling på rådhuset hvor administrative medarbejdere og konsulenter refererer til den kommende vicecenterchef.
 
Center for Børn & Læring er særligt optaget af:

 • at al læring foregår i praksis
 • at indsatser og tiltag måles i børnenes progression i trivsel og læring
 • at der er en systematisk og tæt opmærksomhed på den faglige praksis
 • at der arbejdes metodisk med refleksion, feedback og konkrete målsætninger for den faglige udviklingCenter for Børn & Læring arbejder med fælles metoder og grundlag på tværs af hele området. Vi kalder det KOMPAS og KUP og ovenstående pejlemærker er vores indikatorer for om vi er på rette vej.

Vi tilbyder:
Har du lysten og erfaringen til at være med i centerledelsen, så kan vi tilbyde dig

 • at indgå i et engageret ledelsesteam med centerchefen, hvor du får stor indflydelse på centrets udvikling
 • et forpligtende samarbejde med dagtilbuds- og skolelederne
 • et ansvarsområde, der spænder bredt, både strategisk og driftsmæssigt
 • en spændende og udfordrende stilling med stor fleksibilitet i arbejdstilrettelæggelsen
 • faglige og personlige udviklingsmuligheder

Vi forventer:
Vi lægger vægt på, at du

 • har dokumenteret erfaring med ledelse af ledere
 • har bred erfaring med skoleområdet - fagligt, juridisk og økonomisk
 • sikre projekter bliver fuldt implementeret og forankret i organisationen
 • er anerkendende og motiverende i din måde at samarbejde på
 • forstår at omsætte beslutninger til praksis
 • er tydelig, når du stiller krav, og afstemmer forventninger omkring handlemuligheder, roller, opgaver og ansvar
 • skaber åbenhed, tillid og troværdighed gennem en tydelig og god kommunikation
 • har minimum lederuddannelse svarende til diplomniveau 

Ansættelsesvilkår:
Efter gældende overenskomst/aftale.  

Mere information
Centerchef for Børn & Læring Kathrine Ersted Sørensen på tlf. 2518 0196 eller
HR-konsulent Brian Larsen på tlf. 2518 0583.
 
Udvalgsstrategi: Børn, familie og uddannelsesudvalg:
http://www.guldborgsund.dk/~/media/POLITIK/Politikker_og_strategier/Udvalgsstrategier/250141-15_v1_Boern_Familie_og_Uddannelsesudvalg_Udvalgsstrategi.ashx
 
Målaftalen for Børn & Læring:
http://www.guldborgsund.dk/~/media/GUFI/Organisation/Maalaftaler/Center_for_Boern_og_laering.pdf

Ansøgningsfrist: Fredag den 23. februar 2018
 
Samtaler: 1. samtale tirsdag den 6. marts og 2. samtale den fredag 9. marts
 
Ansøgningsprocedure: Send din ansøgning ved at klikke på 'send ansøgning' og vedhæft din ansøgning og dit CV. Vi tager kun i mod elektroniske ansøgninger.
 
Mere om Guldborgsund Kommune:
Guldborgsund Kommune har pr. 1. august 2015 indført røgfri arbejdstid. Læs mere om Guldborgsund Kommune på www.guldborgsund.dk

Send ansøgning